Jakub Krčín z Jelčan

od 199 Kč

PDF
EPUB
MOBI
199 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Vyprodané

E-kniha
PDF EPUB MOBI
199 Kč

Vyprodané

Dodání může trvat více než tři týdny

Původem historik a archivář Jan Opočenský, později čs. konzul Paříži, byl významnou postavou protifašistického odboje, který nejprve pomáhal organizovat uvnitř protektorátu a později v exilu v Paříži a Londýně jako důvěrník...

-5%
480 Kč

480 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Po smrti Zikmunda a záhy i jeho nástupce Albrechta Habsburského hrozilo zemi, rozvrácené husitskými válkami, bezvládí a chaos. Nakonec došlo ke stabilizaci a dohodě znesvářených stran, ...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké civilizaci, kultuře...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Krizový management barokní ekonomiky?

od 269 Kč

-5 %
371 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

269 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
371 Kč
269 Kč

Posíláme do čtyř dní

Jagellonská epocha představuje výraznou kapitolu našich dějin, obestřenou řadou mýtů. Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka Matyáše Korvína...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války. Turbulentní události z všednodennosti sedláků a...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Královská trilogie

 • Ottovo nakladatelství, 2016

Posíláme do čtyř dní

Královská trilogie je souborným vydáním tří knih, napsaných čtveřicí význačných českých historiků, kteří se rozhodli postihnout ty stránky našich dějin, jež donedávna nepatřily mezi obvyklá témata klasické historiografie.

199 Kč

199 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Vyprodané

Zatímco tereziánským rebeliím – a hlavně pověstné „bitvě“ u Chlumce – je zasvěcena celá řada knih, studií a článků, největší vzpoura, která proběhla v českých zemích za panování Leopolda I., se dočkala právě...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Život Johany Peřkové (1703–1745), prosté ženy původem z jihočeského Suchdolu nad Lužnicí, se vyznačoval s doslova neklidným pohybem po jihočeském regionu, ale také v Polabí a jinde. Její život, jednání a konání nenaplňovala jen práce, či žebrota. Ale...

239 Kč

239 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Historická kriminalita má ambici ukázat, jakým způsobem překračovali lidé v minulosti psané i nepsané normy. Zvláštní přitažlivost poskytuje raný novověk, 17. a 18. století, neboť je spojen s řadou základních změn společnosti...

398 Kč

398 Kč

Vyprodané

Přidat do

Královská trilogie

 • Ottovo nakladatelství, 2007

Vyprodané

Královská trilogie je souborným vydáním tří knih, napsaných čtveřicí význačných českých historiků, kteří se rozhodli postihnout ty stránky našich dějin, jež donedávna nepatřily mezi obvyklá témata klasické historiografie...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace obsahuje 61 ukázek dokumentů zaměřených k novověkým českým sociálním dějinám 16.-20. století. Každý dokument obsahuje název otištěného pramene, dobu vzniku, stručný úvod zařazující text do historického kontextu, vlastní edici dokumentu a...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha si klade za cíl představit širokému čtenářskému okruhu dynastii, která výrazně zasáhla do dějin Evropy čtrnáctého a patnáctého století. Životopisná encyklopedie představující příslušníky rodu v podobě drobných životopisných medailonků...

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Významné dílo uznávaného českého historika, které se poprvé v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let. Unikátní práce Sex v době temna, opírající se o bohatou dokumentaci jihočeských...

-5%
464 Kč

464 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha pojednává o šlechtickém rodu, který vstoupil na jeviště dějin až před vypuknutím husitské revoluce. Zato výrazně: první Smiřický Jan, původně nezámožný šlechtic z Hradecka, proslul jako husitský hejtman a politik, který získal značné majetky...

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha předního českého historika Jaroslava Čechury přístupným a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin – českého krále a římského císaře Karla IV. Čechurův plastický...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová