Энтони Саймски / Entony Saimsky

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský