Dola de Jongová

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine