Dola de Jongová

„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“

Victor Hugo