Dola de Jongová

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann