D.H. Lawrence

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson