Claude-Achille Debussy

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson