Christopher Tolkien

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson