C.C. Hunter

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson