Barbara Y. Flamandová

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson