Aleš Skřivan st.

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan