Nancy J. Patrick

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle