Knihy
E-knihy

Angličtina - strana 3 z 1

Zrušit
Titulky 14

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France