V. Brodský

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau