„Život je jako oceán. Cokoli špatného nebo dobrého do něj vhodíme, se nám vrátí.“