Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání - Hana Dvořáková
Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání
363 Kč
Při nákupu nad 999 Kč máte poštovné zdarma

Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

Nakladatel
Raabe CZ, 2012

Odborná publikácia, spracovaná podľa Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platného v ČR, predstavuje ucelenú metodiku rozvoja pohybových činností detí predškolského veku...

Čti víc

363 Kč

Vyprodané

Zadejte e-mail a my vám dáme vědět, jakmile bude kniha dostupná.

Proč nakupovat na Martinus.cz?
  • poštovné zdarma k objednávkám od 999 Kč
  • více než 2500 výdejních míst
  • záložky ke každému nákupu

Doporučené tituly a kolekce

Více o knize

Pohyb je pre deti jednou zo základných potrieb, dieťa je prakticky sústavne v pohybe.


Uvedomujúc si túto skutočnosť, trvalou súčasťou denného poriadku každej materskej školy sú pohybové a relaxačné cvičenia, ktoré sa realizujú každý deň aj viackrát. Je nevyhnutné, aby každá učiteľka poznala a v praxi uplatňovala vhodné didaktické postupy zamerané na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.

Vydavateľstvo Raabe vám preto ponúka kvalitnú odbornú publikáciu, ktorá aj napriek tomu, že je spracovaná vo väzbe na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný v Českej republike, predstavuje v podstate ucelenú základnú metodiku pohybového rozvoja detí predškolského veku.

Táto publikácia je spracovaná tak, že je v súlade aj s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je výbornou pomôckou pri dosahovaní výkonových štandardov (špecifických cieľov) školského vzdelávacieho programu prostredníctvom plnenia operacionalizovaných výchovno-vzdelávacích cieľov v každej triede.

Prostredníctvom tejto publikácie získate obraz o tom ako postupovať pri dosahovaní nasledovných výkonových štandardov (špecifických cieľov), uvedených v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie:
- kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie,
- prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu,
- vedieť udržať rovnováhu,
- orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnému telu),
- ovládať základné lokomočné pohyby,
- zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,
- poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov,
- napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí),
- pohybovať sa okolo osi vlastného tela,
- manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať),
- dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,
- zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám.

Publikáciu možno vnímať ako veľmi dobrú pomôcku, ktorá poskytne teoretické poznatky a ukáže príklady praktických postupov, ako možno rozvíjať nasledovné psychomotorické kompetencie:
- používa v činnosti všetky zmysly,
- ovláda pohybový aparát,
- prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
- ovláda základné lokomočné pohyby,
- používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách,
- využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok,
- správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
- prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Predstavuje výbornú pomôcku nielen pre učiteľky/ľov s kratšou pedagogickou praxou, ale aj všeobecne, pre všetky učiteľky/ľov materských škôl.

Obsah:

Publikácia je rozdelená do šiestich, na seba plynule nadväzujúcich častí. Z hľadiska využiteľnosti v podmienkach materských škôl v Slovenskej republike sú veľmi cenné najmä 1., 3., 4., 5. a 6. časť.

Časť Pohybové činnosti v mateřskej škole pomocou príkladov a výkladu ozrejmuje, ako celostne rozvíjať dieťa prostredníctvom pohybových činností. Poskytuje základné informácie o vývoji telesnej stránky detí od narodenia, o vývine kostí a vnútorných orgánov, o vývine pohybových schopností detí, vývine psychiky a motoriky dieťaťa. Obsahuje aj zdôvodnenie, prečo niektoré cviky nemožno v predškolskom veku realizovať a obsahuje aj náčrt organizácie pohybových činností.

Časť Dítě a jeho telo prináša obsah pohybových činností (konkrétne cvičenia) a metodiku nácviku konkrétnych pohybových zručností (hrubej a čiastočne aj jemnej motoriky) detí predškolského veku. Táto časť je najcennejšia. Obsahuje aj metódy rozvoja zmyslového vnímania (v súvislosti s pohybom), metódy rozvíjania pohybových schopností (sila, vytrvalosť, rýchlosť, pohyblivosť a obratnosť) a rozvíjania telesnej zdatnosti. Pozornosť venuje aj hudobno-pohybovej výchove, rozvíjaniu základov športových zručností (atletických činností, športových hier, gymnastických činností, prípravy na plávanie, zimných športov), ako aj podpore zdravia a telesnej a psychickej zdatnosti dieťaťa (vrátane množstva príkladov konkrétnych cvikov zameraných na hornú a dolnú časť trupu, ako aj na nohy a chodidlá). Súčasťou tejto časti sú nielen metodické postupy známe už mnoho rokov a publikované vo viacerých publikáciách, ale aj nové odporúčania a postupy.

V tejto časti sa osobitná pozornosť venuje rozvíjaniu zručností spojených so zmenami základných polôh tela a pohybmi jednotlivých častí tela, pretože čím lepšie ovláda dieťa svoje telo tým lepšie ho vie aj riadiť. Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja celkovej pohyblivosti je rozvíjanie základných lokomočných pohybov (chôdze, behu, skokov (poskokov), lezenia a plazenia; získate a prehĺbite si poznatky o metodike ich nácviku a zdokonaľovania. Dozviete sa o mnohých teoretických poznatkoch a získate prehľad o praktických príkladoch na rozvíjanie manipulačných zručností (hádzania, chytania, kopania, ovládania predmetu iným predmetom (napr. pálkou, raketou, tyčou).

Veľmi hodnotnou je i časť Metody realizácie pohybových činností ako aj časť Pohybové činnosti ve školním vzdelávacím programu (obsahuje mnoho odporúčaní a rád so zameraním na činnosti, podmienky – časové, priestorové, materiálne, personálne a sociálne; poukazuje aj na riziká spojené s realizáciou pohybových činností; dozviete sa o možných spôsoboch poskytovania spätnej väzby, evalvácie, diagnostiky a hodnotenia úrovne pohybového rozvoja detí).

Posledná časť Pohybové činnosti v integrovaném bloku obsahuje ukážku integrovaného bloku, projektu „Kto som“, v ktorom sú zvýraznené najmä pohybové činnosti, pričom ostatné činnosti súvisiace s témou, sú tiež spomenuté, no v podstatne menšom rozsahu.

Publikácia poskytuje veľa podnetov na pochopenie nezastupiteľnosti kvalifikovaného rozvoja pohybových schopností a zručností detí predškolského veku v spojitosti s rozvojom ostatných stránok osobnosti detí.

Autor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Titul je v českom jazyku.
Čti víc
Našli jste v našem obsahu nějaké nepřesnosti?
Dejte nám o tom vědět.

Máte o knize více informací než je na této stránce nebo jste našli chybu? Budeme vám velmi vděční, když nám pomůžete s doplněním informací na našich stránkách.

Recenze

Jak se vám kniha líbila?

Čti víc

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine