Knihy
E-knihy

Jak chráníme Vaše soukromí?

Provozovatelem internetového knihkupectví Martinus.cz dále jen "Obchod") je Martinus, s.r.o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin, Slovensko IČO: 45 503 249, DIČ: 2023008911. My v Martinus.cz chráníme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č. 428/2002 Z.z., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se při používání Vašich osobních údajů řídíme.

Před nakupováním v obchodě je třeba se zaregistrovat. Při registraci a nakupování je nutné poskytnout o vás následující informace:

  • Jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře)
  • Vaše e-mailová adresa (slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
  • Volitelné další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
  • Telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)
  • pokud nakupujete jako firma / živnostník, potřebujeme navíc: obchodní název, IČ a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování)

Abyste nemuseli tyto údaje vyplňovat při každé návštěvě, jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Můžete je kdykoliv změnit prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude deaktivované.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly manipulace s penězi na Vašich účtech. Všechny nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.

Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

Kdykoliv po přihlášení se na stránce www.martinus.cz, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části „Upravit profil“.

Vaše údaje osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme ani neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), doručovatelské služby (adresa na dodání, příp. telefonní číslo) či někteří vydavatelé a dodavatelé, vyžaduje-li to povaha objednaného produktu (kvůli aktualizací produktů, registrace členských karet v systému poskytovatele, atd.).. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se Zákonem č. 428/2002 Z.z o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího a dále práva dle § 20 zákona č.. 428/2002 Zz, ve znění pozdějších předpisů tj. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti s nesouhlasem využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Provozovatel může třetím stranám nebo veřejnosti poskytnout souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak na základě nich není možné žádným způsobem identifikovat jednotlivé zákazníky.

Poslední aktualizace 1. 1. 2014