Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 251
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 251
Seřadit podle:

Posíláme do tří dní

Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznamují s jednotlivými tematickými okruhy...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Autorky a autoři této knihy mapují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948 až 1989. Tento proces zahrnoval vždy jak emancipační, tak tradicionalistické tendence. Autoři a autorky ukazují, jak celá řada aktérů – organizací, odborných...

-5%
390 Kč

390 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Kniha Ulricha Becka Riziková společnost patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních více než třiceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému....

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Ekonomie světového trhu změnila ve své nátlakové dynamice pravidla světové politiky. Zbavením ekonomiky, politiky a společnosti hranic začíná nový boj o moc a protimoc. Nejen to: nově jsou dojednávána samotná pravidla legitimní vlády...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Většina esejů uveřejněných v této knize vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Sociologie organizace a byrokracie vychází opět po jedenácti letech. Kniha byla přepracována a rozšířena především ve dvou ohledech...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující velké teorie z poloviny minulého století...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Veřejná politika

Martin Potůček a a kolektiv autorů/autorek • SLON, 2005

Posíláme do tří dní

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných disciplín...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

"Edici KLAS jsme v roce 1997 otevřeli souborem studií jednoho z nejvýznamnějších světových sociologů, Georga Simmela (1858 - 1918)..."

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhé vydání úspěšného titulu. Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti...

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Tato příručka pro žáky, učitele i širokou veřejnost netradičně vymezuje důležité pojmy, jež souvisejí se životem v demokratické společnosti.

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Kniha se věnuje případu koleje Středoevropské univerzity, která existovala v Praze v první polovině 90. let 20. století a u jejíhož zrodu stál americký mecenáš maďarského původu George Soros. Na základě rozhovorů s...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Stáří ve městě, město v životě seniorů

Lucie Vidovićová a a kolektiv autorů/autorek • SLON, 2014

Posíláme do 10 dní

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Pohyb a začlenění, tedy (i)migrační otázky, jsou velmi komplexní fenomény, které jsou nedílnou součástí každodennosti a se kterými má francouzská společnost dlouhodobou zkušenost. Francouzské sociální vědy se po několik desetiletí těmito otázkami...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do týdne

Kniha představuje dnešní české prarodiče v kontextu současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace. Mapuje i historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a zabývá se vlivem rostoucí...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne


„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová