Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Učebnice, slovníky

Momentálně se v této nabídce nachází 18365 titulů

1.
František Brož a Pavla Brožová  ·  Edika (2017)
NOVINKA AKCE
Hrátky s češtinou a literaturou vás provedou různými literárními místy. S knihami známými i neznámými můžete navštívit studenou Aljašku i horkou Saharu, plavit se po Mississippi, zavítat do Berlína, Paříže, Londýna či italských měst. Stejně mohou vaše kro (více o knize)
Naše cena: 103 Kč  (tedy ušetříte 20%) po vydání (předběžně 28.8.2017) obvykle posíláme do 5 dnů
PŘEDPRODEJ
Titul vychází za 5 dní
2.
Irena Budínová a Růžena Blažková  ·  Edika (2017)
NOVINKA AKCE
Setkáváte se s dětmi, které rády řeší matematické úlohy a problémy, nebo s dětmi, které mají při řešení matematických úloh hlubší vhled do problematiky než ostatní a nestačí jim... (více o knize)
Naše cena: 135 Kč  (tedy ušetříte 20%) po vydání (předběžně 28.8.2017) obvykle posíláme do 5 dnů
PŘEDPRODEJ
Titul vychází za 5 dní
3.
Irena Šáchová  ·  Nakladatelství Fragment (2017)
NOVINKA AKCE
Mezi důležitá kritéria posuzovaná u zápisu do školy patří správná výslovnost a slovní zásoba. Zábavné aktivity na jejich zlepšení najdete v tomto sešitě. Aktivní i pasivní složka slovní zásoby je procvičována prostřednictvím vyprávění, přiřazování či... (více o knize)
Naše cena: 135 Kč  (tedy ušetříte 20%) po vydání obvykle posíláme do 5 dnů
PŘEDPRODEJ
Titul vychází 14.9.2017
4.
Zuzana Bero a Peter Bero  ·  LiberaTerra (2017)
NOVINKA AKCE
Obľúbený pracovný zošit autorov Zuzana a Peter Bero doplnený o osem čistých strán, ktoré môžu žiaci použiť na osobné poznámky a pomocné výpočty. Výhodou takéhoto zošita je to, že žiaci nemusia nosiť zošit alebo papiere navyše.... (více o knize)
Naše cena: 93 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 5 dnů
5.
Václav Černý  ·  Větrné mlýny (2017)
NOVINKA AKCE
Václav A. Černý, kaukazolog, lingvista, překladatel. Vášeň pro rozmanité a málo obvyklé jazyky se stala základem jeho široké lingvistické erudice, kterou uplatnil také ve výuce i při přípravě učebnic a slovníků, mezi jinými i... (více o knize)
Naše cena: 198 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
6.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV. Obsahuje pracovní učebnici pro 1.ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3.ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny... (více o knize)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
7.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6.–9. ročník obsahuje úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP ZV. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí... (více o knize)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
8.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. (více o knize)
Naše cena: 95 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
9.
Hana Engelthalerová a Zdeňka Dvořáková  ·  Karolinum (2016)
NOVINKA AKCE
Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a potýká se s novými názory a zjištěními v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, psychologie efektivního učení a vzdělávání... (více o knize)
Naše cena: 264 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 8 dnů
10.
Elena Kováčiková a Valentína Glendová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
NOVINKA AKCE
Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov pre rôzne vekové kategórie. V učebnici pre 5. ročník ste si osvojili základné pravidlá čítania a písania azbukou... (více o knize)
Naše cena: 174 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 6 dnů
11.
Martina Tomancová  ·  Filip Tomáš - Akropolis (2017)
NOVINKA AKCE
V poradí již jedenáctý sborník Asociace ucitelu ceštiny jako cizího jazyka (AUCCJ) nabízí všem zájemcum další peclive pripravený výber z príspevku prednesených behem roku 2016 na spolecných pravidelných setkáních. Prednášející... (více o knize)
Naše cena: 119 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 8 dnů
12.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6.–9. ročník obsahuje úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP ZV. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích... (více o knize)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
13.
Radek Machatý  ·  Nakladatelství Fragment (2017)
NOVINKA AKCE
Učivo probírané ve škole je dobré procvičovat a upevňovat, nejlépe zábavnou formou. Na principu „škola hrou“ je postaven i tento pracovní sešit. Znalosti o světě kolem nás žáci získají prostřednictvím praktických... (více o knize)
Naše cena: 119 Kč  (tedy ušetříte 20%) po vydání (předběžně 7.9.2017) obvykle posíláme do 5 dnů
PŘEDPRODEJ
Titul vychází za 15 dní
14.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. (více o knize)
Naše cena: 95 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
15.
Hana Fialová  ·  Edika (2017)
NOVINKA AKCE
Publikace Logopedie s Povídálkem – R směřuje do rukou rodičů, učitelů mateřských škol, speciálních pedagogů a logopedů. Je určena především dětem předškolního věku a mladšího školního věku. Zábavnou formou vede děti k reedukaci obtížné hlásky R tak, aby s (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 5 dnů
16.
Alexander Šíma a Milan Suk  ·  C. H. Beck (2017)
NOVINKA AKCE
Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního osvědčeného schématu a v přiměřeném rozsahu přináší přehled a výklad právních institutů a právem... (více o knize)
Naše cena: 472 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 8 dnů
17.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením... (více o knize)
Naše cena: 95 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
18.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Nové učebnice a pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u ž (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
19.
Radek Machatý  ·  Nakladatelství Fragment (2017)
NOVINKA AKCE
Učivo probírané ve škole je dobré procvičovat a upevňovat, nejlépe zábavnou formou. Na principu „škola hrou“ je postaven i tento pracovní sešit. Znalosti o České republice žáci získají prostřednictvím... (více o knize)
Naše cena: 119 Kč  (tedy ušetříte 20%) po vydání (předběžně 7.9.2017) obvykle posíláme do 5 dnů
PŘEDPRODEJ
Titul vychází za 15 dní
20.
Taktik (2017)
NOVINKA AKCE
Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6.–9. ročník obsahuje úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP ZV. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích... (více o knize)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
123456789 … 919

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. (Jan Amos Komenský)
Kávička