popis
Společenskovědní výzkum

Knihy Společenské vědy Společenskovědní výzkum

V podkategorii Společenskovědní výzkum se nachází 98 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Metody výzkumu médií
Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), ... (více o titulu)
Naše cena: 347 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
2.
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství
Martin Skutil a kolektiv  ·  Portál (2011)
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních ... (více o titulu)
Naše cena: 282 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Výzkumné metody v pedagogické praxi
Lenka Gulová, Radim Šíp  ·  Grada (2013)
Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
4.
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Igor Tomeš  ·  Portál (2010)
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace... (více o titulu)
Naše cena: 596 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
5.
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Ján Ferjenčík  ·  Portál (2010)
(2)
Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace... (více o titulu)
Naše cena: 450 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
6.
Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti
Gary Barker  ·  Albert (1999)
Práce byla připravena jako podklad pro vypracování výcvikové příručky k postupům rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti... (více o titulu)
Naše cena: 74 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
7.
Úvod do teorie a metodologie měření chování
Paul Martin, Patrick Bateson  ·  Portál (2009)
Publikace stručně a uceleně pojednává o zásadách a metodách kvantitativního výzkumu chování s důrazem na techniky pozorování, záznamu a analýzy. Příslušné kapitoly jsou věnovány plánování experimentu, interpretaci a prezentaci dat... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
8.
Věda, filosofie, metodologie
Adolf Filáček  ·  Filosofia (2009)
Publikace vycházející k významnému životnímu jubileu Ladislava Tondla obsahuje devatenáct studií, které různým způsobem navazují na vědecká témata široké badatelské činnosti jubilanta... (více o titulu)
Naše cena: 171 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
9.
Výzkum rodové linie
Masakacu Jonanime  ·  Ideál (2010)
Rodokmen zaznamenává historii lásky rodičů v průběhu po sobě jdoucích generací. Naše současná existence by nebyla možná, kdyby třeba jen jedna z generací chyběla. To je samozřejmé. Ale jak často na své předky myslíte?... (více o titulu)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
10.
Základy empirického výzkumu jevů pedagogických
Jiří Pelikán  ·  Karolinum (2011)
Druhé vydání publikace, která je úvodem do vědecké analýzy různých pedagogických jevů. Těžiště knihy spočívá ve vysvětlení procesu výzkumu, od formulace problému až po zpracování dat získaných výzkumným šetřením... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
11.
Současné metodologické otázky veřejné politiky
Martin Nekola a kolektiv  ·  Karolinum (2011)
Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
12.
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2011
Togga (2012)
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory prvního svazku, který se koncentruje kolem problematiky časovosti lidské existence, jsou Ladislav Benyovszky... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
13.
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2012
Togga (2013)
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory druhého svazku jsou Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Jakub Marek, Aleš Novák, Jaroslav Novotný a Václav Zajíc... (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
14.
Hojnost
Peter H. Diamandis, Steven Kotler  ·  Dokořán (2013)
SKLADEM  (2)
„Dochází ropa a přijde hlad. Globální oteplování způsobí rozpad civilizace. Euroatlantickou civilizaci pohltí hordy z Východu. Po výbuchu supervulkánu zmrzneme.“ Jak je možné, že všechno tohle funguje a plní první stránky novin i žebříčky bestsellerů v... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
15.
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu
Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv  ·  Karolinum (2013)
Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linii (více o titulu)
Naše cena: 257 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
16.
Rozvod a změny reprodukčních strategií
Petr Fučík  ·  Masarykova univerzita (2013)
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních... (více o titulu)
Naše cena: 262 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
17.
Metodologie sociálních věd
František Ochrana  ·  Karolinum (2014)
(1)
Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních věd explanací podobnou v přírodních... (více o titulu)
Naše cena: 192 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
18.
Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy)
Viktor Porada, Jiří Straus a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2014)
Současná kriminalistika jako vědecká disciplína je všeobecně uznávanou a etablovanou vědeckou disciplínou s bohatým teoretickým základem a širokým... (více o titulu)
Naše cena: 900 Kč posíláme do 20 dní
19.
Andragogický výzkum
Jan Průcha  ·  Grada (2014)
Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí, a... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
20.
Výzkum veřejného mínění a mediální publikum
Jaroslav Huk  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu mírně opovrhovanou, většinou však užitečnou a přínosnou. Elementární znalost a orientace v jejich metodologii i v reáliích jejich.... (více o titulu)
Naše cena: 402 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. (Jan Amos Komenský)
Kávička