Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáSpolečenské vědySpolečenskovědní výzkum

Momentálně se v této nabídce nachází 148 titulů

1.
Ivo Čermák a Táňa Fikarová  ·  Psychoprof (2012)
Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko - apercepčnímu testu. Jde o obdivuhodnou práci mapujíci jedno z nejvýznamnejších psychodiagnostických metod, které má psychologie... (více o knize)
Naše cena: 1 148 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
2.
Roman Švaříček, Klára Šeďová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2014)
(1)
Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním průběhem výzkumu, který postupuje od... (více o knize)
Naše cena: 389 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
3.
Jan Hendl a Jiří Remr  ·  Portál (2017)
Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické... (více o knize)
Naše cena: 681 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
4.
Miloslava Blažková  ·  Didaktis ČR (2008)
Téměř 1000 testových úloh se zaměřuje na klíčové pojmy, definice a souvislosti následujících společenských věd: politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy a konečně i náboženství... (více o knize)
Naše cena: 180 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
5.
Miroslav Chráska  ·  Grada (2016)
Aktualizovaná publikace renomovaného českého autora objasňuje podstatu klasického (kvantitativního) pedagogického výzkumu. Analyzuje jeho základní fáze, informační zdroje a také jeho výhody i nevýhody. Kniha je určena především studentům pedagogických... (více o knize)
Naše cena: 322 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
6.
Ján Ferjenčík  ·  Portál (2010)
(7)
Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace... (více o knize)
Naše cena: 341 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
7.
Pavel Cmorej a a kolektiv autorů/autorek  ·  IRIS
Myšlienkovým ťažiskom tohto zborníka sú štúdie venované obsahovej náplni a problematike príspevkov z oblasti filozofickej logiky a metodológie vied, ktoré vyšli na Slovensku v rokoch 1970 - 1989... (více o knize)
Naše cena: 191 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 12 dnů
8.
kolektiv autorů/autorek  ·  Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2009)
(1)
Príručka chce potešiť a inšpirovať všetkých záujemcov o hľadanie vlastných predkov a príbuzných... (více o knize)
Naše cena: 525 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
9.
Jozef Viceník, Pavel Cmorej a a kolektiv autorů/autorek  ·  IRIS (2002)
Základnými cieľmi tohto grantového projektu bolo systematické preskúmanie vývinu logiky a metodológie vied, ako aj počiatku a priebehu ich inštitucionalizácie a profesionalizácie v podmienkach Slovenska po roku 1918, vecný a kritický výklad problémov, ... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 12 dnů
10.
Miroslav Tížik  ·  Sociologický ústav SAV (2013)
Kniha je venovaná kritickej reflexii možností využitia teórie Pierra Bourdieua pri skúmaní nie len slovenskej spoločnosti. Rozdelená je na štyri samostatné časti, doplnené o záverečnú prehľadovú štúdiu o stopách diela P. Bourdieua v Česku a na... (více o knize)
Naše cena: 331 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
11.
Václav Klaus  ·  Dokořán (2009)
(2)
Kniha Modrá planeta v ohrožení není souvislým textem, ale jednotu jí dodává to, že vychází z jednoho konzistentního názoru, z jednoho uceleného pohledu na svět, z důsledné aplikace standardní, tedy mainstreamové ekonomie,... (více o knize)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
12.
Eva Naništová a a kolektiv autorů/autorek  ·  VEDA (2009)
O domove by bolo možné premýšľať z rôznych hľadísk, ako je to naznačené aj v tejto unikátnej publikácii Domov ako priestor bytia, ktorej autori sa sústredili na skúmanie... (více o knize)
Naše cena: 193 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
13.
Petra Anýžová  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí prudkým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat... (více o knize)
Naše cena: 195 Kč posíláme do 5 dnů
14.
Václav Černík a Jozef Viceník  ·  IRIS (2011)
(1)
Autori sa zaoberajú výskumom problematiky logiky a metodológie vied . Úvod do metodológie spoločenských vied je pokus o systematický a vlastný výklad problematiky metodológie spoločenských vied i hodnotenie stavu problematiky v danom období.... (více o knize)
Naše cena: 413 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 12 dnů
15.
Jiří Holý  ·  Akropolis (2016)
Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů... (více o knize)
Naše cena: 618 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dnů
16.
Andrea Preissová Krejčí  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Kloníme se ke kritickému pojímání multikulturalismu a k transkulturnímu přístupu k multikulturní výchově, neboť tento přístup je schopen překonat limity a hranice, které... (více o knize)
Naše cena: 300 Kč posíláme do 5 dnů
17.
Radek Tahal  ·  C. H. Beck (2015)
Marketingový výzkum je disciplína, která pomáhá poznávat trh i jeho jednotlivé části. Výsledky výzkumu pak slouží jako východisko při manažerském rozhodování, v akademické oblasti jsou zase důležitým zdrojem poznatků pro odborné studie. Metody... (více o knize)
Naše cena: 364 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
18.
Jaroslav Holomek a a kolektiv autorů/autorek  ·  Eurokódex (2013)
„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom... (více o knize)
Naše cena: 211 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
19.
Přemysl Šil a Jana Karolová  ·  Olomouc (2008)
Politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Publikace navazuje na učebnice "Člověk jako osobnost (psychologie), Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě (sociologie a ekonomie) a Člověk na cestě k moudrosti (filosofie a etika)... (více o knize)
Naše cena: 248 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
20.
Igor Tomeš  ·  Portál (2010)
(1)
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace... (více o knize)
Naše cena: 596 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy jsou nádobami ducha. (Thomas Mann)
Kávička