Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Společenské vědySpolečenskovědní výzkum

Momentálně se v této nabídce nachází 145 titulů

1.
Roman Švaříček a Klára Šeďová  ·  Portál (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním... (více o eknize)
Naše cena: 320 Kč  (tedy ušetříte 25%) ihned ke stažení
2.
Václav Klaus  ·  Dokořán (2009)
Kniha Modrá planeta v ohrožení není souvislým textem, ale jednotu jí dodává to, že vychází z jednoho konzistentního názoru, z jednoho uceleného pohledu na svět, z důsledné aplikace standardní, tedy mainstreamové ekonomie,... (více o knize)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
3.
Lenka Gulová a Radim Šíp  ·  Grada (2013)
Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
4.
Martin Skutil a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2011)
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních ... (více o knize)
Naše cena: 369 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
5.
Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického... (více o eknize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 25%) ihned ke stažení
6.
Miroslav Chráska  ·  Grada (2016)
Aktualizovaná publikace renomovaného českého autora objasňuje podstatu klasického (kvantitativního) pedagogického výzkumu. Analyzuje jeho základní fáze, informační zdroje a také jeho výhody i nevýhody. Kniha je určena především studentům pedagogických... (více o knize)
Naše cena: 322 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
7.
Pavel Mühlpachr  ·  Vysoká škola Danubius (2017)
Vědecká monografie vznikla na podporu seniorů ve státních i soukromých zařízeních.... (více o knize)
Naše cena: 399 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
8.
Roman Kozel a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Přehledná a srozumitelná publikace pro marketingové manažery a vysokoškolské studenty přináší moderní pohled na marketingový výzkum, jeho metody, přínosy a možnosti. Čtenář se dozví řadu praktických rad a tipů, jak... (více o eknize)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
9.
Václav Černík a Jozef Viceník  ·  IRIS (2011)
(1)
Autori sa zaoberajú výskumom problematiky logiky a metodológie vied . Úvod do metodológie spoločenských vied je pokus o systematický a vlastný výklad problematiky metodológie spoločenských vied i hodnotenie stavu problematiky v danom období.... (více o knize)
Naše cena: 413 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dnů
10.
Pavel Cmorej a a kolektiv autorů/autorek  ·  IRIS
Myšlienkovým ťažiskom tohto zborníka sú štúdie venované obsahovej náplni a problematike príspevkov z oblasti filozofickej logiky a metodológie vied, ktoré vyšli na Slovensku v rokoch 1970 - 1989... (více o knize)
Naše cena: 191 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dnů
11.
Miloslava Blažková  ·  Didaktis ČR (2008)
Téměř 1000 testových úloh se zaměřuje na klíčové pojmy, definice a souvislosti následujících společenských věd: politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy a konečně i náboženství... (více o knize)
Naše cena: 180 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
12.
Jozef Viceník, Pavel Cmorej a a kolektiv autorů/autorek  ·  IRIS (2002)
Základnými cieľmi tohto grantového projektu bolo systematické preskúmanie vývinu logiky a metodológie vied, ako aj počiatku a priebehu ich inštitucionalizácie a profesionalizácie v podmienkach Slovenska po roku 1918, vecný a kritický výklad problémov, ... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dnů
13.
Ján Ferjenčík  ·  Portál (2010)
(2)
Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace... (více o knize)
Naše cena: 341 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
14.
Ivo Čermák a Táňa Fikarová  ·  Psychoprof (2012)
Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko - apercepčnímu testu. Jde o obdivuhodnou práci mapujíci jedno z nejvýznamnejších psychodiagnostických metod, které má psychologie... (více o knize)
Naše cena: 1 148 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
15.
Eva Naništová a a kolektiv autorů/autorek  ·  VEDA (2009)
O domove by bolo možné premýšľať z rôznych hľadísk, ako je to naznačené aj v tejto unikátnej publikácii Domov ako priestor bytia, ktorej autori sa sústredili na skúmanie... (více o knize)
Naše cena: 193 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
16.
Ondřej Šimik  ·  Ostravská univerzita (2014)
Publikace pojednává o současných učebnicích přírodovědy. Výzkumně se zabývá především hodnocením obtížnosti a didaktické vybavenosti. Rovněž reflektuje... (více o knize)
Naše cena: 195 Kč obvykle posíláme do 3 dnů
17.
Petra Anýžová  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí prudkým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat... (více o knize)
Naše cena: 195 Kč obvykle posíláme do 3 dnů
18.
Andrea Preissová Krejčí  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Kloníme se ke kritickému pojímání multikulturalismu a k transkulturnímu přístupu k multikulturní výchově, neboť tento přístup je schopen překonat limity a hranice, které... (více o knize)
Naše cena: 300 Kč obvykle posíláme do 3 dnů
19.
Přemysl Šil a Jana Karolová  ·  Olomouc (2008)
Politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Publikace navazuje na učebnice "Člověk jako osobnost (psychologie), Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě (sociologie a ekonomie) a Člověk na cestě k moudrosti (filosofie a etika)... (více o knize)
Naše cena: 248 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
20.
Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Kniha shrnuje vývojové trendy a změny, které nastaly v naší společnosti na přelomu minulého a současného tisíciletí v různých oblastech a sférách života lidí (školství, zdravotnictví, rodina, zaměstnání, doprava apod.)... (více o eknize)
Naše cena: 319 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih. (William Saroyan )
Kávička