popis
Společenskovědní výzkum

Knihy Společenské vědy Společenskovědní výzkum

V podkategorii Společenskovědní výzkum se nachází 116 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Cizí i blízcí
Jiří Holý  ·  Akropolis (2016)
Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů... (více o titulu)
Naše cena: 618 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
2.
Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti
Gary Barker  ·  Albert (1999)
Práce byla připravena jako podklad pro vypracování výcvikové příručky k postupům rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti... (více o titulu)
Naše cena: 74 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
3.
Úvod do teorie a metodologie měření chování
Paul Martin, Patrick Bateson  ·  Portál (2009)
Publikace stručně a uceleně pojednává o zásadách a metodách kvantitativního výzkumu chování s důrazem na techniky pozorování, záznamu a analýzy. Příslušné kapitoly jsou věnovány plánování experimentu, interpretaci a prezentaci dat... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
4.
Věda, filosofie, metodologie
Adolf Filáček  ·  Filosofia (2009)
Publikace vycházející k významnému životnímu jubileu Ladislava Tondla obsahuje devatenáct studií, které různým způsobem navazují na vědecká témata široké badatelské činnosti jubilanta... (více o titulu)
Naše cena: 171 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
5.
Inventura hodnot
Libor Prudký  ·  Academia (2010)
SKLADEM  
Výzkumný tým Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze shromáždil, uspořádal, zpracoval a v základních otázkách interpretoval empirické sociologické výzkumy... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
6.
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Igor Tomeš  ·  Portál (2010)
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace... (více o titulu)
Naše cena: 596 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
7.
Výzkum rodové linie
Masakacu Jonanime  ·  Ideál (2010)
Rodokmen zaznamenává historii lásky rodičů v průběhu po sobě jdoucích generací. Naše současná existence by nebyla možná, kdyby třeba jen jedna z generací chyběla. To je samozřejmé. Ale jak často na své předky myslíte?... (více o titulu)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
8.
Metody výzkumu médií
Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), ... (více o titulu)
Naše cena: 347 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
9.
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Ján Ferjenčík  ·  Portál (2010)
SKLADEM  (2)
Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace... (více o titulu)
Naše cena: 341 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
10.
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství
Martin Skutil a kolektiv  ·  Portál (2011)
SKLADEM  
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních ... (více o titulu)
Naše cena: 369 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
11.
Základy empirického výzkumu jevů pedagogických
Jiří Pelikán  ·  Karolinum (2011)
Druhé vydání publikace, která je úvodem do vědecké analýzy různých pedagogických jevů. Těžiště knihy spočívá ve vysvětlení procesu výzkumu, od formulace problému až po zpracování dat získaných výzkumným šetřením... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
12.
Současné metodologické otázky veřejné politiky
Martin Nekola a kolektiv  ·  Karolinum (2011)
Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
13.
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2011
Togga (2012)
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory prvního svazku, který se koncentruje kolem problematiky časovosti lidské existence, jsou Ladislav Benyovszky... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
14.
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2012
Togga (2013)
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory druhého svazku jsou Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Jakub Marek, Aleš Novák, Jaroslav Novotný a Václav Zajíc... (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
15.
Hojnost
Peter H. Diamandis, Steven Kotler  ·  Dokořán (2013)
(2)
„Dochází ropa a přijde hlad. Globální oteplování způsobí rozpad civilizace. Euroatlantickou civilizaci pohltí hordy z Východu. Po výbuchu supervulkánu zmrzneme.“ Jak je možné, že všechno tohle funguje a plní první stránky novin i žebříčky bestsellerů v... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
16.
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu
Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv  ·  Karolinum (2013)
Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linii (více o titulu)
Naše cena: 257 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
17.
Výzkumné metody v pedagogické praxi
Radim Šíp, Lenka Gulová  ·  Grada (2013)
Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 80%) posíláme do 4 dní
18.
Rozvod a změny reprodukčních strategií
Petr Fučík  ·  Masarykova univerzita (2013)
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních... (více o titulu)
Naše cena: 262 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
19.
Metodologie sociálních věd
František Ochrana  ·  Karolinum (2014)
(1)
Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních věd explanací podobnou v přírodních... (více o titulu)
Naše cena: 147 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 16 dní
20.
Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy)
Viktor Porada, Jiří Straus a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2014)
Současná kriminalistika jako vědecká disciplína je všeobecně uznávanou a etablovanou vědeckou disciplínou s bohatým teoretickým základem a širokým... (více o titulu)
Naše cena: 900 Kč obvykle posíláme do 18 dní
Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. (Kurt Tucholsky )
Kávička