popis
Sociologie, politika

Knihy Společenské vědy Sociologie, politika

V podkategorii Sociologie, politika se nachází 2284 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Luciferův efekt
Philip Zimbardo  ·  Academia (2014)
(2)
Opravdu se mohou stát z průměrných, obyčejných lidí symboly zla? Odpověď na tuto otázku hledal po třicet let americký psycholog P. Zimbardo. Název knihy odkazuje na... (více o titulu)
Naše cena: 572 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 5 dní
2.
Ohrožená Evropa
George Friedman  ·  Tomáš Krsek (2016)
Významná nová kniha od autora bestselleru (Příštích 100 let) a geopolitického prognostika George Friedmana s odvážnými fakty o budoucích událostech v Evropě. Toto provokativní dílo zkoumá „ohniska konfliktů“ – unikátní geopolitická místa... (více o titulu)
Naše cena: 342 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 5 dní
3.
Bod zlomu
Malcolm Gladwell  ·  BIZBOOKS (2015)
(3)
Knihu Bod zlomu bez nadsázky můžeme nazvat marketingovou biblí. Poodhaluje totiž tajemství šíření informací, napříč společností. Jak je možné, že se některé změny ve společnosti odehrávají neuvěřitelně rychle? Proč se z neznámé knihy najednou stane... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
4.
Nic není pravda a všechno je možné
Peter Pomerantsev  ·  Dokořán (2016)
(1)
Peter Pomerantsev strávil počátkem jednadvacátého století několik let v Rusku. Jeho britsko-ruský původ mu otevřel dveře do tamní komerční televize. Tam získal přístup do... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
5.
Evropské rozpory ve světle migrace
Jan Keller  ·  SLON (2017)
NOVINKA  
Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a... (více o titulu)
Naše cena: 288 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 9 dní
6.
Poslední naděje civilizace
Benjamin Kuras  ·  Eminent (2016)
(3)
Kniha Poslední naděje civilizace navazuje na bestseller Jak zabit civilizaci. Dokumentuje dobu od přelomových událostí historické imigrační vlny léta 2015 a nabízí hlubší vhled do příčin a kořenů... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
7.
Soumrak homo economicus
(3)
Soumrak homo economicus navazuje na úspěšnou Sedláčkovu prvotinu Ekonomie dobra a zla... (více o titulu)
Naše cena: 123 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
8.
Indián
Pjér La Šéz  ·  Triton (2015)
(1)
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění... (více o titulu)
Naše cena: 193 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
9.
Edvard Beneš
Antoine Marés  ·  Argo (2016)
Druhý český prezident Edvard Beneš je českou společností počátku 21. století nazírán rozporuplně. Na jedné straně je vnímám jako pokračovatel představ T. G. Masaryka, jeho politiky československého státu jako středu Evropy mezi Výc (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
10.
Totalitní světovláda
Martin Herzán  ·  Eko-konzult (2010)
Dostávate do rukou necenzurované, doplněné a aktualizované vydání knihy známeho autora-Martina Herzána, ktorá může být zdrojem vašeho procitnutí v dnešní době, která je apatická vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
11.
Střet civilizací
Samuel P. Huntington  ·  Rybka Publishers (2001)
Autor vysvětluje a dokládá svou teorii o tom, že kulturní a náboženské konflikty mezi jednotlivými částmi světa mohou nahrazovat konflikty ideologické a vést ke střetu civilizací... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Evropská politika 1648 - 1914
Aleš Skřivan  ·  Nakladatelství Aleš Skřivan ml. (1999)
(1)
Kniha nabízí ucelený přehled vývoje evropské politiky od vestfálského míru do vypuknutí první světové války. Autor je vedoucím Semináře dějin mezinárodních vztahů na Ústavu světových dějin FF UK. (více o titulu)
Naše cena: 170 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
13.
Jak zabít civilizaci
Benjamin Kuras  ·  Eminent (2015)
SKLADEM  (5)
První verze této knihy vznikala na samém počátku 21. století. V té době začal pád západní civilizace nabírat do té doby nepředstavitelné tempo. To se ovšem neustále zrychluje, a tak se ani nedbalý a povrchní sledovatel už nemůže ubránit obavám, že... (více o titulu)
Naše cena: 335 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
14.
Černá labuť
Nassim Nicholas Taleb  ·  Paseka (2011)
(3)
Bestseller amerického akademika a investičního poradce libanonského původu analyzuje fenomén "černých labutí", tj. nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti, ... (více o titulu)
Naše cena: 428 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
15.
Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti
Anastasia Novych  ·  Ibis (2012)
Nedávné události ve světě - světová ekonomická krize a geopolitické změny - nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru... (více o titulu)
Naše cena: 113 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
16.
Základy socialní pedagogiky
Blahoslav Kraus  ·  Portál (2014)
Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor. Dále se věnuje problematice.. (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
17.
Velký rozklad
Niall Ferguson  ·  Argo (2016)
Symptomy úpadku dnes vidíme všude kolem sebe: zpomalování růstu, drtivé zadlužení, narůstající nerovnost, stárnutí populace, protispolečenské jednání. Co přesně se vlastně pokazilo? Podle Fergusona je problém v tom, že se rozkládají naše instituce... (více o titulu)
Naše cena: 236 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
18.
Američtí prezidenti
Jürgen Heideking, Christof Mauch  ·  Prostor (2008)
Američtí prezidenti podstatným způsobem ovlivňovali a ovlivňují dějiny své země. Podle ústavy jsou hlavou státu, zastávají funkci předsedy vlády a nejvyššího velitele ozbrojených sil... (více o titulu)
Naše cena: 808 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 16 dní
19.
Politologie
Vladimír Prorok, Aleš Lisa  ·  Aleš Čeněk (2009)
Naše společnost a svět se za uplynulých pět let, od doby prvního vydání knihy, změnily. I tyto změny a nové zkušenosti se potřebují v rámci moderní politické vědy dočkat adekvátního zobecnění... (více o titulu)
Naše cena: 276 Kč posíláme do 9 dní
20.
Česká zahraniční politika
Alexandr Ort  ·  Aleš Čeněk (2009)
Evropa 20. století jako učebnice pro studenty českých vysokých škol věnovala značnou pozornost úloze českých zemí a jejich obyvatel ve vývoji Evropy. (více o titulu)
Naše cena: 440 Kč posíláme do 9 dní
Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. (John Ruskin)
Kávička