Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Společenské vědyPsychologiePsychoterapie

Momentálně se v této nabídce nachází 513 titulů

1.
Ján Praško a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2016)
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich... (více o knize)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
2.
Heinz-Peter Röhr  ·  Portál (2015)
Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení... (více o knize)
Naše cena: 325 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
3.
Peter A. Levine a Ann Frederick  ·  Maitrea (2011)
Kniha Probouzení tygra srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa... (více o knize)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 4 dnů
4.
Marie Kuklová  ·  Portál (2016)
Kniha je průvodcem pro každého, koho se profesně, případně osobně týká problematika látkových i nelátkových závislostí. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých typů závislosti. Dotýká se etiologie, umožňuje diagnostiku syndromu závislosti... (více o knize)
Naše cena: 387 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
5.
Jan Poněšický  ·  Triton (2012)
Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? (více o knize)
Naše cena: 309 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
6.
Stanley Keleman  ·  Portál (2013)
(2)
Kniha je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Keleman popisuje individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces, ve.... (více o knize)
Naše cena: 395 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
7.
Alejandro Jodorowsky  ·  Malvern (2015)
(1)
Jsme nemocní. I když navenek můžeme překypovat zdravím, každý si v sobě nese nějaké trauma – nejčastěji z útlého dětství – které mu brání plně se realizovat a vést... (více o knize)
Naše cena: 330 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dnů
8.
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2015)
Irvin D. Yalom ve své nové knize opět otevírá téma psychoterapie a popisuje příběhy ze své psychoterapeutické praxe. K některým se vrací „jen tak“, k jiným například díky nečekanému náhodnému setkání s bývalým klientem. Nabízí lidské příběhy, nic více... (více o knize)
Naše cena: 434 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
9.
John M. Heaton  ·  Triton (2005)
Sigmund Freud a Ludwig Wittgenstein byli současníky. Freud stvořil psychoanalýzu a Wittgenstein byl možná největším filosofem 20. století.Oba myslitelé se v zásadě zabývají zakořeněným sklonem člověka podvádět sebe sama. (více o knize)
Naše cena: 84 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
10.
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2012)
Na základě svých pětatřicetiletých zkušeností na poli psychoterapie pojal Yalom svou knihu Chvála terapie jako průvodce úspěšnou psychoterapií. Knihu tvoří pětaosmdesát krátkých kapitol, jež představují směsici myšlenek a technik, které se autorovi... (více o knize)
Naše cena: 292 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
11.
Manfred Prior  ·  Computer Press (2011)
V psychoterapii a medicíně se používají drobné, téměř nepostřehnutelné jazykové obraty, s jejichž pomocí lze docílit velkého účinku... (více o knize)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dnů
12.
Lenka Galajdová a Zdenka Galajdová  ·  Portál (2011)
(2)
Tato kniha volně navazuje na publikaci Pes lékařem lidské duše z roku 1999. Skládá se ze dvou nezávislých částí. Teoretická část je určena hlavně pro psychology, pedagogy, sociální a zdravotnické pracovníky, ... (více o knize)
Naše cena: 344 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
13.
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2014)
Jeden z bestsellerových románů prominentního amerického psychoterapeuta. Děj románu nás přivádí do Vídně devatenáctého století, do kolébky psychoanalýzy. Hlavními protagonisty fiktivního příběhu jsou filozof Fridrich Nietzsche a psycholog, jeden z otců... (více o knize)
Naše cena: 504 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
14.
Jan Poněšický  ·  Triton (2012)
Autor v publikaci představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku. Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, atd... (více o knize)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
15.
Marek Kolařík  ·  Grada (2013)
(1)
Kniha navazuje na autorovu úspěšnou publikaci Interakční psychologický výcvik (Grada Publishing, 2011). V kategoriích „seznámení“, „spolupráce“, „komunikace“, „důvěra“ a „sebepoznání“ autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních technik pro... (více o knize)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
16.
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2014)
(2)
O překonávání strachu ze smrti Ranou, kterou ve své osmé beletristické knize psychoterapeut I. D. Yalom otevírá, a která každého z nás po celý život provází, je vědomí vlastní smrtelnosti. A protože nejsme s to žít s pohledem upřeným přímo do slunce... (více o knize)
Naše cena: 299 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
17.
Ester Davidová  ·  Ester Davidová (2012)
(1)
Ester Davidová pracuje v oblasti regresních terapií několik let, poté, co si sama prošla - jak říká - "očistou své duše" - regresní terapie jí pomohly pochopit příčiny a původ jejích problémů... (více o knize)
Naše cena: 303 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
18.
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice... (více o knize)
Naše cena: 664 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
19.
John Kerr  ·  Prostor (2017)
Kniha, založená na letech výzkumu a nově objevených dokumentech v polovině sedmdesátých let, popisuje začátky nového vědního oboru - psychoanalýzy. Poprvé odkrývá příběh osudové rivality mezi Carlem G. Jungem a Sigmundem Freudem... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dnů
20.
Ctibor Bezděk  ·  Fontána (2007)
NA SKLADĚ (1)
Využití psychoterapie při léčbě a zlepšování průběhu léčby chorob. (více o knize)
Naše cena: 350 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
123456789 … 26

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha. (Francesco Petrarca)
Kávička