popis
Psychoterapie

Knihy Společenské vědy Psychologie Psychoterapie

V podkategorii Psychoterapie se nachází 461 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Bílá moc
Karolína Vaverková  ·  Start
(1)
V autentické výpovědi popisuje autorka svoji cestu rájem i peklem drogové závislosti... (více o titulu)
Naše cena: 84 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
2.
Probouzení tygra
Peter A. Levine, Ann Frederick  ·  Maitrea (2011)
SKLADEM  
Kniha Probouzení tygra srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
3.
Úvod do moderní psychoanalýzy
Jan Poněšický  ·  Triton (2012)
Autor v publikaci představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku. Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, atd... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
4.
Láska a její kat
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2010)
(3)
Deset povídek, které odhalují touhy a motivace lidské duše a zároveň nechávají nahlédnout tajemství, frustrace, patos i humor objevující se v terapeutickém vztahu. (více o titulu)
Naše cena: 385 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
5.
Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové
Virginia Satirová, Michele Baldwin  ·  Portál (2012)
Přístup Virginie Satirové, tzv. model růstu, zažívá v posledních letech v ČR období vzestupu... (více o titulu)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
6.
Máma a smysl života
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2014)
(3)
Máma a smysl života je dlouho očekávaným volným pokračováním Yalomova bestselleru Láska a její kat. Podobně jako předchozí kniha je i tento titul beletristickým převyprávěním příběhů z Yalomovy praxe (pěti příběhů Yalomových klientů a jednoho... (více o titulu)
Naše cena: 328 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
7.
Průvodce vývojem dětské řeči
Dana Kutálková  ·  Galén (2009)
Tuto knihu lze už podle počtu dosud prodaných výtisků považovat za pedagogický bestseller: poprvé byla vydána roku 1996 pod názvem Logopedická prevence... (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
8.
Současná psychoterapie
Zbyněk Vybíral, Jan Roubal  ·  Portál (2010)
SKLADEM  (1)
Kniha mapuje podobu psychoterapie a proměnu jejích hlavních přístupů v současnosti. Velký prostor je věnován soudobé psychoanalýze, dynamické terapii, KBT, gestalt terapii, prožitkové terapii, rodinné terapii... (více o titulu)
Naše cena: 1 097 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
9.
Perspektivy psychotroniky
Teodor Rosinský, Norbert Synčák  ·  CAD PRESS (2009)
SKLADEM  
Z obsahu: Úvod; Dějiny; Vývoj základních názorů a poznatků; Současné koncepce psychotroniky; Oblasti psychotronického zkoumání; Telepatie; Telegnose; Prekognice; Psychokineze; Energoinformační systémy; Radiesteze; Usměrněná fyzikální manipulace; ... (více o titulu)
Naše cena: 319 Kč  (tedy ušetříte 27%) posíláme do 2 dní
10.
Bůh a člověk hledající smysl
Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide  ·  Cesta (2011)
(1)
Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány... (více o titulu)
Naše cena: 128 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
11.
Dejme mozky dohromady (2 sešity)
Ľuba Brožek, Barbora Poláková  ·  Triton (2016)
Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s kognitivními a řečovými deficity a napomáhají... (více o titulu)
Naše cena: 387 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
12.
Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí
Marie Kuklová  ·  Portál (2016)
Kniha je průvodcem pro každého, koho se profesně, případně osobně týká problematika látkových i nelátkových závislostí. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých typů závislosti. Dotýká se etiologie, umožňuje diagnostiku syndromu závislosti... (více o titulu)
Naše cena: 387 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
13.
Jak se stát dobrým psychoterapeutem
Zbyněk Vybíral  ·  Portál (2016)
Tato odborná příručka je užitečná pro všechny, kdo podstupují psychoterapeutický výcvik, psychoterapií se živí, uvažují o této profesi nebo v ní začínají, i pro zájemce o psychoterapii. Kniha slouží jako průvodce, který usnadní vstup do této pomáhající... (více o titulu)
Naše cena: 370 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
14.
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit
Ján Praško a kolektiv  ·  Portál (2016)
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich... (více o titulu)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
15.
Kresba jako nástroj poznání dítěte
Roseline Davido  ·  Portál (2008)
(3)
Dětská kresba z pohledu psychologie. (více o titulu)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
16.
Přístupy v arteterapii
Judith Aron Rubinová  ·  Triton (2008)
V knize "Přístupy v arteterapii" nám její editorka Judith Aron Rubinová představuje základy oboru a arteterapeutickou praxi... (více o titulu)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
17.
Psychodynamická psychoterapie
Susan Howard  ·  Portál (2008)
Kniha představuje jasně a přehledně základní koncepty psychodynamického přístupu. Autorka čtenáři nabízí stručný pohled na historický vývoj tohoto přístupu, základní témata, která tvoří jeho jádro, i v praxi použitelné techniky... (více o titulu)
Naše cena: 214 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
18.
Rodinná terapie
Šárka Gjuričová, Jiří Kubička  ·  Grada (2009)
Doplněné a přepracované vydání úspěšné knihy propojuje výklad teorie s praktickými ukázkami rodinných příběhů a terapeutických problémů. Cílem je vysvětlit aplikaci teorie v konkrétních situacích... (více o titulu)
Naše cena: 411 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
19.
Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadující trvalou péči
Marlis Pörtner  ·  Portál (2009)
Autorka ve své knize předkládá koncept PCA (Person Centered Approach) – na osobu zaměřený přístup. Aplikuje jej pro všechny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s lidmi v sociálních službách poskytovaných klientům s mentálním postižením... (více o titulu)
Naše cena: 265 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
20.
Skupinová arteterapie
Marian Liebmann  ·  Portál (2010)
Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Výtvarné činnosti využívané při terapeutických sezeních umožňují sebevyjádření, usnadňují a podporují komunikaci, otevírají cestu k odreagování emocí a mohou být prostředkem očistné katarze... (více o titulu)
Naše cena: 332 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. (Jiří Orten)
Kávička