Knihy
E-knihy

Psychodiagnostika

Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 36
Seřadit podle:

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Vypovídá o jeho vnitřním světě, jeho představivosti, kreativitě. Využívá se také během psychoterapie; vychovatelům prozrazuje stupeň vývoje dítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených...

-5%
917 Kč

917 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice...

-5%
664 Kč

664 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základních matematických...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků...

-5%
263 Kč

263 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie. Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy klientů a naznačuje...

-5%
812 Kč

812 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Připravujeme,
k dispozici bude za tři dny

Alergie, migrény, poruchy spánku a dokonce rakovina – příčinou mnoha chronických onemocnění není fyzický, ale emocionální stav, a je možné je zahnat na ústup odhalením takové příčiny a její reinterpretací...

-17%
207 Kč

207 Kč

Sleva 17%

Připravujeme,
k dispozici bude za tři dny

Posíláme do 10 dní

V psychologii, ale i pedagogice a dalších příbuzných oborech se často používají výkonové a znalostní testy, osobnostní nebo postojové dotazníky...

498 Kč

498 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika...

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na...

349 Kč

349 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do tří dní

Praktické poznávání lidí nahradila moderní věda psychodiagnostikou, která se nazývá též individuální psychologií. Zkoumá nejen duševní výbavu jedinců a strukturu osobnosti, ale i různé způsoby jednání a činnosti a jejich výsledky...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám...

-5%
546 Kč

546 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti...

-5%
689 Kč

689 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do šesti dní

Pedagogická diagnostika v materskej škole je viac ako len povinná byrokracia, jej úlohou je odhaliť individuálne vlastnosti detskej osobnosti a pripraviť deti...

-5%
1 791 Kč

1 791 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha prináša aktuálne informácie o možnostiach diagnostiky manažérov a pre manažérov. Obsahuje údaje o aktuálnych metódach a možnostiach interpretácie...

-5%
232 Kč

232 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Viktor Lechta a a kolektiv autorů/autorek • Osveta, 2002

Posíláme do 10 dní

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Vyprodané

Případy onemocnění, především rakovinných, u kterých autor odhaluje příčiny nemoci pomocí automatické diagnostické kresby...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu.

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Vyprodané