Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáSpolečenské vědyPsychologiePsychodiagnostika

Momentálně se v této nabídce nachází 40 titulů

1.
(1)
V psychologii, ale i pedagogice a dalších příbuzných oborech se často používají výkonové a znalostní testy, osobnostní nebo postojové dotazníky... (více o knize)
Naše cena: 550 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
2.
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice... (více o knize)
Naše cena: 664 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
3.
Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová  ·  Edika (2015)
(7)
Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základních matematických... (více o knize)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
4.
Olga Zelinková  ·  Portál (2011)
(14)
Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků... (více o knize)
Naše cena: 263 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
5.
Georges Cognet  ·  Portál (2013)
Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Vypovídá o jeho vnitřním světě, jeho představivosti, kreativitě. Využívá se také během psychoterapie; vychovatelům prozrazuje stupeň vývoje dítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo... (více o knize)
Naše cena: 332 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
6.
Daša Medveďová a Ľuba Bamburová  ·  Raabe (2014)
(2)
Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti... (více o knize)
Naše cena: 689 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
7.
Nancy McWilliams  ·  Portál (2015)
Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie. Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy klientů a naznačuje... (více o knize)
Naše cena: 812 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
8.
Martin Dolejš  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2010)
Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů... (více o knize)
Naše cena: 345 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
9.
Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2013)
(1)
Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika... (více o knize)
Naše cena: 474 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
10.
Elena Lisá, Alojz Ritomský a Teodor Kollárik  ·  Eurokódex (2013)
Kniha prináša aktuálne informácie o možnostiach diagnostiky manažérov a pre manažérov. Obsahuje údaje o aktuálnych metódach a možnostiach interpretácie... (více o knize)
Naše cena: 232 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
11.
Kristina Najbrtová a Jiří Šípek  ·  Portál (2017)
Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na... (více o knize)
Naše cena: 349 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
12.
Marie Vágnerová a Jarmila Klégrová  ·  Karolinum (2008)
(5)
Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ... (více o knize)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
13.
Jitka Jackulíková a Jana Králiková  ·  Raabe (2013)
Pedagogická diagnostika v materskej škole je viac ako len povinná byrokracia, jej úlohou je odhaliť individuálne vlastnosti detskej osobnosti a pripraviť deti... (více o knize)
Naše cena: 1 791 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dnů
14.
Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám... (více o knize)
Naše cena: 546 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
15.
(8)
Problematika veľmi aktuálna a potrebná pre prax. Učiteľky materských škôl získajú najnovšie informácie a praktické námety z tejto oblasti... (více o knize)
Naše cena: 115 Kč posíláme do 15 dnů
16.
Mojmír Svoboda a Dana Krejčířová  ·  Portál (2015)
(22)
Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených... (více o knize)
Naše cena: 1 210 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
17.
Viktor Lechta a a kolektiv autorů/autorek  ·  Osveta (2002)
NA SKLADĚ (5)
Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia... (více o knize)
Naše cena: 138 Kč  (tedy ušetříte 43%) posíláme do 2 dnů
18.
Bohumír Chalupa  ·  Littera (2009)
Praktické poznávání lidí nahradila moderní věda psychodiagnostikou, která se nazývá též individuální psychologií. Zkoumá nejen duševní výbavu jedinců a strukturu osobnosti, ale i různé způsoby jednání a činnosti a jejich výsledky... (více o knize)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
19.
Mojmír Svoboda  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF (17)
Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží např. určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti... (více o eknize)
Naše cena: 349 Kč  (tedy ušetříte 25%) ihned ke stažení
20.
OKAMŽITÝ DOWNLOAD EPUB (Adobe DRM) PDF (Adobe DRM)
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém... (více o eknize)
Naše cena: 594 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
12

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. (Marcel Proust)
Kávička