popis
Psychodiagnostika

Knihy Společenské vědy Psychologie Psychodiagnostika

V podkategorii Psychodiagnostika se nachází 34 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Diagnostika dítěte předškolního věku
(1)
Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základních matematických... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
2.
Dětská kresba jako diagnostický nástroj
Georges Cognet  ·  Portál (2013)
SKLADEM  
Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Vypovídá o jeho vnitřním světě, jeho představivosti, kreativitě. Využívá se také během psychoterapie; vychovatelům prozrazuje stupeň vývoje dítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo... (více o titulu)
Naše cena: 332 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
3.
Psychodiagnostické studie
Bohumír Chalupa  ·  Littera (2009)
Praktické poznávání lidí nahradila moderní věda psychodiagnostikou, která se nazývá též individuální psychologií. Zkoumá nejen duševní výbavu jedinců a strukturu osobnosti, ale i různé způsoby jednání a činnosti a jejich výsledky... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program
Olga Zelinková  ·  Portál (2011)
Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků... (více o titulu)
Naše cena: 263 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
5.
Diagnostická kresba I
Jan Maruna  ·  Onyx (2002)
Autor předkládá výsledky své dlouholeté praxe léčitele. Nemoci a jiná poškození svých pacientů odhaluje prostřednictvím automatické kresby... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících
Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová  ·  Karolinum (2008)
(1)
Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
7.
Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů
Martin Dolejš  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2010)
Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů... (více o titulu)
Naše cena: 345 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
8.
Psychometrika
V psychologii, ale i pedagogice a dalších příbuzných oborech se často používají výkonové a znalostní testy, osobnostní nebo postojové dotazníky... (více o titulu)
Naše cena: 550 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
9.
Psychodiagnostika dospělých
SKLADEM  
Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám... (více o titulu)
Naše cena: 546 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
10.
Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých
Viktor Lechta, Zsolt Cséfalvay a kolektiv  ·  Portál (2013)
Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika... (více o titulu)
Naše cena: 474 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Psychoanalytická diagnóza
Nancy McWilliams  ·  Portál (2015)
Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie. Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy klientů a naznačuje... (více o titulu)
Naše cena: 812 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Diagnostika a terapie duševních poruch
SKLADEM  
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice... (více o titulu)
Naše cena: 664 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
13.
Psychodiagnostika dětí a dospívajících
Dana Krejčířová, Mojmír Svoboda  ·  Portál (2015)
Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených... (více o titulu)
Naše cena: 1 210 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Diagnostická kresba II
Jan Maruna  ·  Onyx (2003)
Případy onemocnění, především rakovinných, u kterých autor odhaluje příčiny nemoci pomocí automatické diagnostické kresby... (více o titulu)
Naše cena: 165 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
15.
Diagnostika a terapie duševních poruch
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům, zabývajícím se problematikou duševních poruch, ... (více o titulu)
Naše cena: 607 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
16.
Diagnostika dítěte předškolního věku
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová  ·  Computer Press (2007)
(1)
Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku se orientuje na populaci předškolních dětí. Čtenáři jistě budou rodiče – jsou prvními učiteli s nezastupitelnou úlohou pro pozdější vzdělávání... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
17.
Diagnostika ve speciální pedagogice
Dagmar Přinosilová  ·  Paido (2007)
Předkládaný učební text Diagnostika ve speciální pedagogice je zpracován pro potřeby studentů oboru speciální pedagogiky, a to jak prezenční, tak i kombinované formy... (více o titulu)
Naše cena: 241 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
18.
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program
Olga Zelinková  ·  Portál (2007)
Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
19.
Psychodiagnostika
Ivana Šnýdrová  ·  Grada (2008)
Psychodiagnostika má v současné době stále rostoucí význam jak ve výzkumné práci, tak zejména při uplatňování psychologie v praxi. Publikace PhDr. Ivany Šnýdrové, CSc. umožňuje čtenářům nahlédnout do teoretických a metodologických základů rozpoznávání... (více o titulu)
Naše cena: 201 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
20.
Psychodiagnostika dětí a dospívajících
(4)
Práce navazuje na publikaci "Psychologická diagnostika dospělých" a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou. Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu... (více o titulu)
Naše cena: 938 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. (Milan Kenda)
Kávička