popis
Pedagogika

Knihy Společenské vědy Pedagogika

V podkategorii Pedagogika se nachází 1947 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Svoboda učení
Peter Gray  ·  PeopleComm (2016)
SKLADEM  TOP #85  (8)
Druhé, zásadně rozšířené vydání knihy, která vznikla překladem klíčových textů blogu Freedom to learn. Pokud se pídíte po podstatě učení toto je kniha, kterou byste neměli minout. Setkáte se zde s velmi provokativními myšlenkami... (více o titulu)
Naše cena: 269 Kč posíláme do 2 dní
2.
Summerhill
A.S. Neill  ·  PeopleComm (2015)
SKLADEM  (10)
Většina lidí, která slyší o Summerhillu poprvé, nevěří svým uším. Školu, ve které si žáci sami rozhodují o tom, co, kdy, kde, jak či od koho se budou učit a která navíc existuje už od roku 1921, si prostě neumíme představit... (více o titulu)
Naše cena: 369 Kč posíláme do 2 dní
3.
Průlom v autismu
Raun Kahlil Kaufman  ·  Citadella (2016)
(1)
Jako chlapec byl Raun K. Kaufman silný autista. Takovou diagnózu mu určili mnozí odborníci, kteří tvrdili i to, že má IQ menší než 30 a celý život bude muset strávit v nějakém ústavu. Po letech byl Raun promován na Brown University, kde úspěšně... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 5 dní
4.
Mýty ve vzdělávání
Jana Nováčková  ·  Pavel Kopřiva - Spirála (2010)
(1)
Naše cena: 93 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 5 dní
5.
Etopedie
Zdeněk Slomek  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2010)
Naše cena: 176 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
6.
Škola bez poražených
Thomas Gordon  ·  Malvern (2015)
Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se nezaobírá teoretickými koncepty, ale tím, jak je konkrétně... (více o titulu)
Naše cena: 304 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
7.
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
Julia Moor  ·  Portál (2010)
SKLADEM  
Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrstevníků... (více o titulu)
Naše cena: 388 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
8.
Mezi námi předškoláky 1
Jiřina Bednářová  ·  Edika (2014)
Publikace obsahuje pracovní listy vytvářející ucelený systém předškolní průpravy pro děti ve věku 4 až 6 let Pomocí listů se rozvine kreslení, koordinace ruky a oka, rozumové schopnosti a řeč, sluchové a zrakové vnímání, předčíselné a matematické... (více o titulu)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
9.
Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy
Karolína Friedlová  ·  Práh (2015)
Publikace je určena pro pracující v sociálních službách, následné péči a ve speciálních školách. Vysvětluje vědecká východiska pro strukturu ošetřovatelských a... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Rozvoj grafomotoriky
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová  ·  Computer Press (2006)
Kniha Rozvoj grafomotoriky osloví řadu čtenářů, zajímajících se o vývoj dítěte, jeho výchovu a vzdělávání... (více o titulu)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Šimonovy pracovní listy 1
Markéta Mlčochová  ·  Portál (2011)
Pracovní listy jsou určeny pro děti od 3 let až po žáky prvních tříd... (více o titulu)
Naše cena: 128 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Wolfdieter Jenett  ·  Edika (2013)
Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Wolfdieter Jenett upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum rodinného života... (více o titulu)
Naše cena: 313 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
13.
Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský  ·  Práh (2013)
(1)
Jedno z nejslavnějších českých děl si nyní bude moct s požitkem přečíst každý včetně studentů a školáků. Čtenáři, kterým v tom staročeský jazyk dosud bránil, si teprve nyní uvědomí hloubku a nadčasovost tohoto díla. (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Šimonovy pracovní listy 15
Renata Frančíková, Eva Štanclová  ·  Portál (2013)
Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov pro mateřské školy a první ročníky ZŠ. Pracovní sešit s předlohami ke kopírování nabízí úkoly zaměřené na procvičování abecedy. Je určen zejména pro práci s dětmi v mateřských školách, ale... (více o titulu)
Naše cena: 128 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Čtu a vím o čem
Iva Nováková  ·  Portál (2014)
Autorka úspěšného titulu Víš, co čteš? připravila nový soubor krátkých a zábavných povídek, které jsou doprovázeny množstvím různých úkolů a otázek připomínajících motivy z pročteného textu. Pro začínající čtenáře je zařazena, stejně jako v předchozím... (více o titulu)
Naše cena: 162 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dní
16.
Řeč rukou
Libuše Kubová, Renata Škaloudová  ·  Parta (2012)
Učební pomůcka s metodikou určená k podpoře vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením podle RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, třetí díl volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Znak do řeči je praktický návod vedoucí ke zvládnutí účinného... (více o titulu)
Naše cena: 303 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
17.
Diagnostika dítěte předškolního věku
(1)
Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základních matematických... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
18.
Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských škol
Vladimíra Cigánková  ·  Montanex (2016)
Doplněna o odbornou analýzu Mgr. Přemysla Mikoláše - Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení. V knize autorka na základě osobních zkušeností uvádí jednotlivé... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
19.
Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra
Nancy J. Patrick  ·  Portál (2011)
Člověk s autismem má potíže s tím, aby dobře porozuměl tomu, co vidí, slyší a prožívá... (více o titulu)
Naše cena: 214 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
20.
Šimonovy pracovní listy 5
Marie Pilařová  ·  Portál (2013)
Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou) a především grafických... (více o titulu)
Naše cena: 104 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. (Jan Amos Komenský)
Kávička