popis
Literární věda

Knihy Společenské vědy Literární věda

V podkategorii Literární věda se nachází 255 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Sociologie žurnalistiky
Brian McNair  ·  Portál (2004)
Autor probírá základní sociologická témata, která mají vztah k žurnalistice. Zabývá se hlavními vývojovými tendencemi oboru a pozitivní i negativní mocí, kterou žurnalistika může mít ve vztahu k vývoji mezinárodních vztahů, vnitřní politice států, ... (více o titulu)
Naše cena: 263 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
2.
Metody výzkumu médií
Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), ... (více o titulu)
Naše cena: 347 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Analýza obsahu mediálních sdělení
Irena Carpentier - Reifová  ·  Karolinum (2011)
První část publikace tvoří tři texty sociologů z univerzity v Erlangenu-Norimberku, vypracované v rámci společného projektu s katedrou masové komunikace IKSŽ a Centrem mediálních studií FSV UK. (více o titulu)
Naše cena: 157 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
4.
Úvod do dějin tištěných médií
Pavel Večeřa  ·  Grada (2015)
Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných... (více o titulu)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
5.
Úvod do teorie masové komunikace
Denis McQuail  ·  Portál (2009)
Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe. Masová média (zvláště tisk, televize a rozhlas) mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam... (více o titulu)
Naše cena: 708 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
6.
Zpravodajství a publicistika
Pavel Verner  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2010)
Od počátku historie tištěných periodik, tedy již čtyři sta let, se traduje, že noviny obsahují články. Čtenáři je to jasné. Pod každým titulkem je jiný „článek“. Není to tak docela pravda... (více o titulu)
Naše cena: 190 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
7.
Zpravodajství v médiích
Barbora Osvaldová  ·  Karolinum (2011)
(1)
Publikace obsahuje články různých autorů věnovaných fenoménu zpravodajství. Kniha mapuje různé oblasti zpravodajství - počínaje nejstarší žurnalistikou psanou, přes agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku, až po produkci tzv. nových médií... (více o titulu)
Naše cena: 138 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 16 dní
8.
André Breton a základy surrealismu
Michel Carrouges  ·  Malvern (2016)
V této rozsáhlé a dnes již klasické monografii věnované André Bretonovi a základním tématům surrealismu se autor po důkladném rozboru geneze tohoto... (více o titulu)
Naše cena: 304 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
9.
V panelech a bublinách
Pavel Kořínek, Martin Foret, Michal Jareš  ·  Akropolis (2015)
Domácímu zájemci o teorii komiksu se v českém jazyce dosud nabízelo jen nemnoho příležitostí k seznámení se s aktuálními otázkami i přetrvávajícími koncepty „myšlení o komiksu“. Kniha V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu si klade... (více o titulu)
Naše cena: 351 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
10.
Média v tekutých časech
Václav Moravec  ·  Academia (2016)
Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace v současnosti jedny z nejčastěji používaných slov, módních výrazů, pod něž můžeme v souvislosti s proměnami audiovizuálních médií skrýt ledacos. Publikace... (více o titulu)
Naše cena: 271 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
11.
Jak novináři manipulují
Bernard Goldberg  ·  Ideál (2005)
Američané jsou právem hrdi na svobodu a demokracii, jejímž prvním atributem je svoboda slova - a tedy médií. Občas podléhají nebezpečnému pokušení tuto vzácnou květinu pod značkou made in USA vyvážet do celého světa... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
12.
Squaty a jejich revoluční tendence
Vlastimil Růžička  ·  Triton (2007)
Obsazování prázdných domů (squatting) se odpradávna odehrává všude na světě, ale ve své specifické podobě, včetně nové formy protestu, se dostalo do Čech až po roce 1989. (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
13.
Ruská moderní literatura 1890 - 2000
Milan Hrala  ·  Karolinum (2007)
SKLADEM  
Ruská moderní literatura 1890-2000 analyzuje jedno z nejsložitějších období literárních dějin. V celkovém proudu přináší výklad jednotlivých směrů, skupin a jejich významných představitelů od vzniku moderny až po postmodernu... (více o titulu)
Naše cena: 437 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
14.
Romantický řád
Maarten Doorman  ·  Prostor (2008)
Profesor filozofie a literatury na univerzitě v Maastrichtu Maarten Doorman rozebírá ve své knize skryté fungování romantismu v celé moderní době a všímá si především kulturního významu a dosahu romantického postoje od počátku tohoto hnutí v Evropě... (více o titulu)
Naše cena: 719 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
15.
Mediální monopol
M. A. Verick  ·  Earth Save (2009)
Mediální monopol? Něco takového přece neexistuje, namítnou mnozí. Každý novinový stánek je přece důkazem bohaté nabídky, stejně jako více než stovka kanálů moderních satelitních televizí. Tady se najde pro každého něco... (více o titulu)
Naše cena: 261 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
16.
Hrobaři, ratlíci a čáryfukové
Petr Žantovský  ·  Votobia (2002)
Autor se dívá zblízka a kriticky na současný stav české žurnalistiky a hodnotí, nakolik a jak se česká žurnalistika zhostila nabyté svobody... (více o titulu)
Naše cena: 148 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
17.
Soumrak fotožurnalismu?
Alena Lábová, Filip Láb  ·  Karolinum (2009)
(1)
Bohatě dokumentovaná kniha zachycuje novinářskou fotografii po dvou desetiletích digitální nadvlády, kdy se situace okolo digitálního zobrazení ustálila a kdy je možné se s mírným odstupem ohlédnout zpět... (více o titulu)
Naše cena: 171 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
18.
Arogance
Bernard Goldberg  ·  Ideál (2009)
Dlouho očekávaná kniha amerického novináře a publicisty, který 28 let pracoval v televizní stanici CBS... (více o titulu)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
19.
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry
Markéta Škodová, Vlastimil Nečas  ·  Professional Publishing (2010)
Rozsáhlé empirické šetření, jemuž samozřejmě předcházela teoretická příprava, bylo logickým prvním krokem k výzkumu nastolování a distribuce témat v českém veřejném diskurzu, kde dosud výzkum daných parametrů a zaměření neproběhl... (více o titulu)
Naše cena: 197 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
20.
Žurnalistika v informační společnosti
Barbara Osvaldová, Alice Tejkalová  ·  Karolinum (2010)
Soubor obsahuje 13 textů různých autorů, které se kvalitativní proměnou produkce i vnímání žurnalistiky zabývají z teoretického i ryze praktického hlediska... (více o titulu)
Naše cena: 200 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. (George Orwell)
Kávička