popis
Filozofie, směry

Knihy Společenské vědy Filozofie, směry

V podkategorii Filozofie, směry se nachází 1436 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Kazatelna Život
Marián Kuffa  ·  Cesta (2015)
(1)
Příběhy o církvi, o lásce, manželství a rodině, o pokoře a pýše, o životě na faře v Žakovce. "Pán Bůh nás nebude soudit za to, co jsme nemohli udělat. Ale za to, co jsme mohli, a neudělali jsme." V duchu neobyčejné velkorysosti se nese text otce... (více o titulu)
Naše cena: 86 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 5 dní
2.
Hovory k sobě
Vydavateľstvo Baset (2011)
Hovory k sobě jsou neobvyklým dílem v kontextu starověkého písemnictví. Neobvyklým osobou svého autora a svým obsahem. Sepsal je Marcus Aurelius, římský císář, jemuž se přezdívalo filozof na trůne. Zaznamenal v nich své myšlenky a úvahy... (více o titulu)
Naše cena: 252 Kč  (tedy ušetříte 27%) obvykle posíláme do 5 dní
3.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
Druhé a rozšířené vydání jedné z vůbec nejúspěšnějších knih českého autora... (více o titulu)
Naše cena: 515 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
4.
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras  ·  Eminent (2012)
(1)
Kniha sleduje vývoj západního myšlení od slavného Kiplingova imperiálního "břemene bílého muže" konce 19. století přes totalitní ničivé politické ideologie 20. století po psychologii sebemrskačství a ztráty pudu sebezáchovy počátku století tohoto... (více o titulu)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
5.
Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský  ·  Práh (2013)
(1)
Jedno z nejslavnějších českých děl si nyní bude moct s požitkem přečíst každý včetně studentů a školáků. Čtenáři, kterým v tom staročeský jazyk dosud bránil, si teprve nyní uvědomí hloubku a nadčasovost tohoto díla. (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Tak pravil Zarathustra
Friedrich Nietzsche  ·  Vyšehrad (2013)
(5)
Titul "Tak pravil Zarathustra" pojednává o fiktivních cestách a učení perského proroka Zarathustry, skrz kterého Nietzsche čtenáři předkládá svou teorii o věčném návratu... (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
7.
Základy metafyziky mravů
Immanuel Kant  ·  OIKOYMENH (2014)
Základní spis Kantovy praktické filosofie. Autor v něm stanovuje nejvyšší princip morality, vysvětluje jeho funkci a odstiňuje jej od jiných koncepcí založení... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 27%) obvykle posíláme do 5 dní
8.
Tao-te-ťing
Lao-c'  ·  CAD PRESS (2009)
(1)
Jedno ze základních děl čínské filozofie z pera zakladatele taoismu. (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
9.
Tao te ťing
Lao-c’  ·  DharmaGaia (2003)
Jedno z klíčových děl světové filosofie, které v budoucnu pravděpodobně přinese ještě mnoho nových podnětů. Excelentní a dnes už klasický překlad Berty Krebsové doplňují její filologické a filosofické komentáře... (více o titulu)
Naše cena: 312 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 18 dní
10.
Athénská ústava
Aristoteles  ·  TeMi (2004)
Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část... (více o titulu)
Naše cena: 252 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
11.
Tři poklady Tao
Osho  ·  Fontána (2009)
(2)
Míjejí staletí, králové přicházejí a odcházejí, císařské říše vzkvétají a upadají, ale Lao-c´, Buddha, ježíš, Kršna, ti zůstávají. Jsou jako věčné hvězdy - klidní a neměnní ukazují směr těm, kdo jsou připraveni nechat se vést... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Parmenidés
Platón  ·  OIKOYMENH (2010)
(1)
Platón se narodil kolem roku 428/427, snad mezi březnem a červencem r. 427, v Athénách či na Aigině. O rodině jeho otce Aristona není známo prakticky nic... (více o titulu)
Naše cena: 141 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
13.
Globalizovaný Západ
Hervé Juvin, Gilles Lipovetsky  ·  Prostor (2012)
(1)
Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení... (více o titulu)
Naše cena: 266 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
14.
Vladař
Vladař  
Niccolò Machiavelli  ·  Argo (2012)
(5)
Vladař je nejvýznamnějším Machiavelliho dílem, které napsal již v roce 1513, ale vyšlo až po jeho smrti, roku 1532. Věnováno bylo rodu Medicejských (konkrétně „vznešenému Lorenzovi Medicejskému“). Autorovi šlo především o sjednocení Itálie... (více o titulu)
Naše cena: 179 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
15.
Tak pravil Konfucius
Pragma (2012)
Poklady výroků vyslovených velkým čínským filozofem, doplněné ilustracemi. Konfucius nevytvořil žádný systém logiky, etiky či metafyziky. Jeho nauka je souborem zásad a principů lidského chování a žití... (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
16.
Karl Marx
Rolf Hosfeld  ·  Paseka (2013)
Hosfeldova biografie vyplňuje citelnou mezeru, která dosud na českém knižním trhu kupodivu v oblasti Marxových biografií panovala. Neklidný život trierského rodáka, který významě ovlivnil světové dějiny... (více o titulu)
Naše cena: 257 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
17.
Metafyzika
Aristoteles  ·  Rezek (2008)
Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem... (více o titulu)
Naše cena: 347 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
18.
Systém transcendentálního idealismu
F.W.J. Schelling  ·  OIKOYMENH (2014)
Spis má být transcendentálně-filosofickým komplementem filosofie přírody a tvořit s ní jednotný celek Schellingova filosofického systému. Zatímco filosofie přírody vychází z objektu a končí subjektem, u transcendentální filosofie je tomu naopak... (více o titulu)
Naše cena: 312 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
19.
Filosofie v tragickém období Řeků
Friedrich Nietzsche  ·  Vyšehrad (2015)
Nietzsche se v této i předchozí knize věnované řecké kultuře svým způsobem vyznává ze svého obdivu k předsókratovským myslitelům, kteří podle něj... (více o titulu)
Naše cena: 141 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
20.
9 tváří dominikánské svatosti
Guy Bedouelle  ·  Krystal OP (2017)
V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob... (více o titulu)
Naše cena: 176 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. (Henry David Thoreau)
Kávička