popis
Filozofie, směry

Knihy Společenské vědy Filozofie, směry

V podkategorii Filozofie, směry se nachází 1396 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Kazatelna Život
Marián Kuffa  ·  Cesta (2015)
SKLADEM  (1)
Příběhy o církvi, o lásce, manželství a rodině, o pokoře a pýše, o životě na faře v Žakovce. "Pán Bůh nás nebude soudit za to, co jsme nemohli udělat. Ale za to, co jsme mohli, a neudělali jsme." V duchu neobyčejné velkorysosti se nese text otce... (více o titulu)
Naše cena: 86 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 24 hodin
2.
Sofiin Svět
Jostein Gaarder  ·  Albatros (2012)
(3)
Román o dějinách filosofie Norský učitel J. Gaarder kombinací zdánlivě neatraktivních témat, jako jsou dějiny filosofie a příběh dospívání patnáctileté dívky, vytvořil knížku, která slaví mezi čtenáři neuvěřitelný úspěch;... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 7 dní
3.
Vladař
Vladař  
Niccolò Machiavelli  ·  XYZ (2012)
(1)
Jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat?... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
4.
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras  ·  Eminent (2012)
(1)
Kniha sleduje vývoj západního myšlení od slavného Kiplingova imperiálního "břemene bílého muže" konce 19. století přes totalitní ničivé politické ideologie 20. století po psychologii sebemrskačství a ztráty pudu sebezáchovy počátku století tohoto... (více o titulu)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
5.
Morálka lidské mysli
Jonathan Haidt  ·  Dybbuk (2013)
(1)
Proč jsou v lidském jednání a rozhodování takové rozdíly? Jakou roli hraje v našem uvažování a rozhodování morálka? Tyto nelehké otázky, i to jak lidé dospívají ke svým názorům na politická, ale i mnohá další důležitá témata... (více o titulu)
Naše cena: 463 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
6.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
Druhé a rozšířené vydání jedné z vůbec nejúspěšnějších knih českého autora... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
7.
Filozofie pro normální lidi
Jaroslav Peregrin  ·  Dokořán (2008)
O čem se to dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie odrazují těžko proniknutelnou hantýrkou i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie do sebe sama... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
8.
Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský  ·  Práh (2013)
(1)
Jedno z nejslavnějších českých děl si nyní bude moct s požitkem přečíst každý včetně studentů a školáků. Čtenáři, kterým v tom staročeský jazyk dosud bránil, si teprve nyní uvědomí hloubku a nadčasovost tohoto díla. (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
9.
Křesťanství, vztahy a sex
Jeroným Klimeš  ·  Novela Bohemica (2016)
Kniha přináší přehled praktických a realizovatelných morálních zásad sexuální a vztahové výchovy. Stabilita vztahů totiž netrápí jen dospívající děti z křesťanských rodin, ale i děti nevěřících rodičů. Globální náhled chybí v psychologickém poradenství... (více o titulu)
Naše cena: 349 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
10.
Poslání Střední Evropy
Rudolf Steiner  ·  Fabula (2016)
Na pozadí událostí první světové války vysvětluje Rudolf Steiner zákonitosti vývoje v novověku. Hovoří o materializujícím působení evropské periferie, nejprve římské teokracie, pak francouzské diplomacie a nakonec britské obchodní a finanční elity... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 14 dní
11.
Geberova alchymie
Ernst Darmstaedter  ·  Volvox Globator (2012)
Alchymické nauky byly původně důkladně promyšlené a pramenily z filosofického přemítání nad materií. To platí i o této knize, jež přináší „Geberova“ díla, která byla dříve neprávem považována za překlady arabských spisů... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
12.
Zrození tragedie
Friedrich Nietzsche  ·  Vyšehrad (2014)
Významný myslitel druhé poloviny 19. století Friedrich Nietzsche byl ve svých 24 letech – tehdy se stal profesorem řeckého jazyka a literatury na univerzitě v Basileji — považován za mimořádně nadaného filologa. Jeho filosofické myšlení zásadně... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 16 dní
13.
O vzdělání
Richard Buckminster Fuller  ·  Mox Nox (2015)
Vskutku výjimečný a prorocký titul od R. Buckminstera Fullera, vynálezce slavné geodetické kupole a jednoho z největších vizionářů a myslitelů dvacátého století. Autor zde ukazuje, jak právě vzdělání ovlivňuje naše chápání reality, a budoucí pozitivní.... (více o titulu)
Naše cena: 500 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Wittgenstein a psychoanalýza
John M. Heaton  ·  Triton (2005)
Sigmund Freud a Ludwig Wittgenstein byli současníky. Freud stvořil psychoanalýzu a Wittgenstein byl možná největším filosofem 20. století.Oba myslitelé se v zásadě zabývají zakořeněným sklonem člověka podvádět sebe sama. (více o titulu)
Naše cena: 84 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
15.
Středověká filosofie
Richard Heinzmann  ·  Olomouc (2000)
Středověká filosofie stojí zcela ve znamení střetu antické filosofie a křesťanství. Na jedné jsou řecké pojmy a nauky použity při reflexi obsahu víry, na straně druhé však právě klíčové křesťanské pojmy jako stvoření, Trojice, dějiny spásy či vzkříšení... (více o titulu)
Naše cena: 274 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
16.
Otevřená společnost a její nepřátelé I
Karl R. Popper  ·  OIKOYMENH (2011)
Otevřená společnost a její nepřátelé je jeden z nejdůležitějších spisů moderní politické filosofie, v němž Popper rozvíjí svou vlivnou teorii demokracie a budování institucí a proti holistickému sociálnímu inženýrství... (více o titulu)
Naše cena: 568 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
17.
Filosofie lidského, příliš lidského
Friedrich Nietzsche  ·  Pavel Mervart (2012)
Cílem publikace je reflexe aforismů shrnutých ve sbírce Lidské, příliš lidské a jejich postavení v rámci Nietzschova životního díla. Tématy hlavních částí jsou Nietzschova nová vědecká filosofie, radikální odklon od metafyziky umění a figury poutníka... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
18.
Metodologie interpretace práva a právní jistota
Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr  ·  Aleš Čeněk (2012)
Kolektivní monografie je stěžejním výstupem projektu GAČR č. P 408/10/1599 Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. V pěti kapitolách a shrnujícím závěru autoři analyzují metodologii interpretace... (více o titulu)
Naše cena: 646 Kč obvykle posíláme do 8 dní
19.
Tak pravil Zarathustra
Friedrich Nietzsche  ·  Vyšehrad (2013)
(5)
Titul "Tak pravil Zarathustra" pojednává o fiktivních cestách a učení perského proroka Zarathustry, skrz kterého Nietzsche čtenáři předkládá svou teorii o věčném návratu... (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
20.
Klic k teosofii
H. P. Blavatská  ·  Nová Akropolis (2013)
Kniha sepsaná poutavou formou otázek a odpovědí, jež poprvé vyšla v roce 1889. Provede nás záhadnými oblastmi esoterní filozofie přibližující člověka k poznání již od úsvitu dějin. Přestože jde o prastaré učení, které nacházíme v různých formách u... (více o titulu)
Naše cena: 304 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 16 dní
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. (Jan Amos Komenský)
Kávička