popis
Antropologie

Knihy Společenské vědy Antropologie

V podkategorii Antropologie se nachází 402 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Sapiens - Úchvatný i úděsný příběh lidstva
Yuval Noah Harari  ·  Leda (2014)
(1)
Jaká byla cesta, kterou až dosud urazil slabý a nevýznamný tvor, který před dvěma miliony let v koutě Afriky získal vědomí, vyvraždil své bratrance rodu Homo a ovládl planetu? Umožnila mu zvítězit nelítostná krutost nebo schopnost... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 11 dní
2.
Indián
Pjér La Šéz  ·  Triton (2015)
(1)
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění... (více o titulu)
Naše cena: 193 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
3.
Vyhořelá společnost
Han Byung-Chul  ·  Rybka Publishers (2016)
Německy píšící filozof korejského původu Byung-Chul Han, jehož knihy byly přeloženy do téměř dvaceti jazyků, přináší pronikavou diagnózu doby. Každé historické období má své typické choroby. Jestliže charakteristickými... (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Pradávná medicína
Wolf-Dieter Storl  ·  Fontána (2016)
Naše západní medicína nepramení z teorie učených lékařů a lékárníků, její kořeny sahají až do dávné minulosti. Tyto znalosti sesbírali lovci a sběrači starší doby kamenné, kočující... (více o titulu)
Naše cena: 350 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
5.
Cizí i blízcí
Jiří Holý  ·  Akropolis (2016)
Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů... (více o titulu)
Naše cena: 618 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
6.
Základy logiky a argumentace
Jan Svatek, Josef Bokr  ·  Aleš Čeněk (2000)
Publikace je určena pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství... (více o titulu)
Naše cena: 200 Kč posíláme do 11 dní
7.
Studia vizuální kultury
Marita Sturken, Lisa Cartwright  ·  Portál (2009)
Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce vizuálna nejen v umění, ale i v médiích a každodenním životě. Tento směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální obraz jako ohnisko procesů, ... (více o titulu)
Naše cena: 917 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
8.
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
Alí Síná  ·  Lukáš Lhoťan (2014)
(2)
Proč jsou někteří muslimové netolerantní, násilní a rasističtí? Proč šikanují? Co je nutí páchat výtržnosti a vraždit i kvůli maličkostem? Pokud chceme porozumět muslimům, musíme porozumět jejich prorokovi... (více o titulu)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Rétorika - vážnost mluveného slova
Božena Šmajsová Buchtová  ·  Grada (2009)
Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
10.
Antropologie
Václav Soukup  ·  Portál (2011)
Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosti... (více o titulu)
Naše cena: 751 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 11 dní
11.
Sedna aneb Láska k životu
Peter Duerr Hans  ·  Horus
Antropologicko-religionistická studie o šamanismu, etnografii a různých prehistorických i novodobých primitivních kulturách) Hans Peter Duerr, etnolog a historik kultury, působící v současné době jako profesor v Brémách, prochází ve své knize... (více o titulu)
Naše cena: 498 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 14 dní
12.
Staré stezky
Radan Květ  ·  Littera (2012)
Po dvou desetiletích, co začal vznikat nový obor zvaný stibologie (nauka o starých stezkách), se objevuje jeho užití především v archeologii, ale i jinde, jako například v krajinné architektuře... (více o titulu)
Naše cena: 75 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
13.
Budoucnost
Richard Watson  ·  Slovart CZ (2014)
>„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života.“ Pokud jste na tom stejně, tak se jistě s chutí začtete do 50 jasně formulovaných esejů o různých... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Základy kulturní antropologie
Martin Soukup  ·  Pavel Mervart (2016)
Kniha Základy kulturní antropologie představuje původní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky. Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruhů... (více o titulu)
Naše cena: 265 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
15.
Čtvero sluncí
Jacques Soustelle  ·  Argo (2000)
Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa. (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
16.
Smrt u lidu Sara
Robert Jaulin  ·  Argo (2003)
Smrt není jen přirozeným zakončením života – iniciační smrt je důležitým předělem v životě příslušníků afrického kmene Sara. (více o titulu)
Naše cena: 332 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
17.
Dějiny sexuality I.
Michel Foucault  ·  Herrmann & synové (2003)
První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie... (více o titulu)
Naše cena: 160 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
18.
Dějiny sexuality II./III.
Michel Foucault  ·  Herrmann & synové (2003)
Druhý a třetí svazek nedokončeného vrcholného díla francouzského filosofa a historika. Dějiny sexuality nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti,... (více o titulu)
Naše cena: 495 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
19.
Bahijské kandomble
Roger Bastide  ·  Argo (2003)
Tato práce význačného francouzského sociologa je věnována originální brazilské kulturní syntéze, v níž se prolínají vlivy africké, evropské a indiánské. (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
20.
Etymologie IV
Isidor ze Sevilly  ·  OIKOYMENH (2004)
Latinsko-české vydanie základnej stredovekej encyklopédie vedenia družujúcej témy od slobodných umení cez antropológiu a prírodovedu až po theológiu. (více o titulu)
Naše cena: 258 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. (Henry David Thoreau)
Kávička