popis
Obecně

Knihy Náboženství, církev Obecně

V podkategorii Obecně se nachází 400 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
Druhé a rozšířené vydání jedné z vůbec nejúspěšnějších knih českého autora... (více o titulu)
Naše cena: 515 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
2.
Proměněné sny
Petra Dvořáková  ·  Host (2006)
Knížka rozhovorů Petry Dvořákové je dobrá. Proč? Především je to v podstatě dokument o jedné křesťanské generaci... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
3.
Jeruzalém
Franco Cardini  ·  Argo (2015)
Jeruzalém je pro poutníky z celého světa svatým městem už po dva tisíce let a věřící tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu –, s ním spojují nejdůležitější události a momenty svých dějin... (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
4.
Moc, peníze a právo
Jan Sokol  ·  Vyšehrad (2015)
Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život... (více o titulu)
Naše cena: 373 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
5.
Martin Luther
Walter Kasper  ·  Vyšehrad (2017)
Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
6.
Christosophia
Jacob Böhme  ·  Malvern (2017)
NOVINKA  
Jacob Böhme (1575-1624) patří bez nadsázky k nejoriginálnějším myslitelům duchovních dějin Evropy. Cesta ke Kristu spolu s dalšími texty, které přináší tento svazek... (více o titulu)
Naše cena: 289 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 6 dní
7.
Moudrost starověkých národů
T. Lobsang Rampa  ·  Eugenika (2016)
Tato kniha slavného autora je trochu jiná: je sestavená jako abecední výkladový slovník z oboru metafyziky. Význam vybraných okultních slov a pojmů vysvětluje způsobem, který je nám... (více o titulu)
Naše cena: 273 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
8.
Zakázané ovoce vědění
Benjamin Kuras  ·  Eminent (2008)
Drama, mýtus, komedie, psychologie, terapie, povzbuzení a optimistický pohled na Boží svět. To všechno přináší Zakázané ovoce vědění. Analyzuje a převrací vzhůru nohama některé z těch nejznámějších biblických příběhů tak, aby byly relevantní a použitelné. (více o titulu)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
9.
Aramejský Otčenáš
Kolektiv autorů  ·  DharmaGaia (2014)
(3)
Duchovní tradice Blízkého východu poukazují na to, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního zvažujeme vnější, doslovný význam, z druhého... (více o titulu)
Naše cena: 150 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic
Dalajláma  ·  Maitrea (2015)
Nikdo – žádná země, žádná kultura, žádný člověk – dnes není nedotčen tím, co se děje ve zbytku světa, a postupující globalizace před nás staví mnoho nových výzev. Nejdůležitějším úkolem lidstva jednadvacátého století je podle dalajlámy snaha... (více o titulu)
Naše cena: 261 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
11.
Evangelium svatého Tomáše
Marvin Meyer  ·  Volvox Globator (2007)
(1)
Tato publikace vyplňuje mezeru na českém knižním trhu, neboť nabízí nejen nový překlad Tomášova evangelia, ale poprvé také jeho koptský text a řecké fragmenty. Je proto určena nejen laikům, ale i odborníkům z řad teologů a religionistů... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Desatero Božích přikázání. Otčenáš
Abd-ru-shin  ·  Integrál (2012)
Jasný výklad Desatera a modlitby Otčenáš, který umožňuje pochopení jejich skutečného a plného významu. (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
13.
Filipovo evangelium
Andrew Phillip Smith  ·  Volvox Globator (2012)
Od dob Filipova evangelia, v němž čteme, že „Království Otce je již rozšířeno na zemi, jenže lidé to nevědí“, až do světa súfijského islámu adalších mystických směrů dnešní doby hledají spirituálně zaměření lidé za povrchním zdáním skrytého Boha... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis
Marek Orko Vácha  ·  Cesta (2014)
V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě... (více o titulu)
Naše cena: 255 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Boženka Cibulková
J. Kovářík  ·  Rudolf Špaček (2015)
SKLADEM  
Životopisná knížečka o významné duchovní učitelce a spisovatelce Božence Cibulkové, která v druhé půlce dvacátého století přinesla do České země... (více o titulu)
Naše cena: 92 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
16.
Mysterium kříže
Božena Cibulková  ·  Rudolf Špaček (2012)
Mysterium kříže je pouhým výsekem z obsáhlého díla novodobé mystičky, duchovní učitelky a křesťanské autorky paní Boženky Cibulkové. Na několika... (více o titulu)
Naše cena: 134 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
17.
Písně lásky
Božena Cibulková  ·  Rudolf Špaček (2012)
Písně lásky jsou poetickým vyjádřením modlitby lidského nitra, která pramení ze živého a láskyplného vztahu ke Kristu. Jsou výběrem skutečně květnaté, křehké... (více o titulu)
Naše cena: 134 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
18.
Pravé křesťanství
Emanuel Swedenborg  ·  Máchová Lenka (2016)
Tímto korunním dílem, jež představuje shrnutí Swedenborgovy teologie, autor završil své obsáhlé celoživotní dílo. Cílem bylo předložit komplexní a ucelený souhrn křesťanské nauky, jak ji autor chápal v její pravdivosti a ryzosti. V tomto vydání se.... (více o titulu)
Naše cena: 363 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
19.
Paradox křesťanství
Graham Greene  ·  Centrum pro studium demokracie a kultury (2016)
Tento soubor podnětných esejů vynikajícího anglického prozaika Grahama Greena vyšel česky již v roce 1970 péčí nakladatelství Vyšehrad. Naše nové vydání dávno... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
20.
Přirozený obraz vztahů mezi Bohem, člověkem a vesmírem
Louis-Claude de Saint-Martin  ·  Malvern (2016)
Ve své knize autor podává syntetický výklad stvoření jako rozpadu prvotní Jednoty do tří řádů bytí, jimiž člověk znovu prochází při svém návratu k původní Jednotě: Boha... (více o titulu)
Naše cena: 323 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dníPřátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice. (Robinson Jeffers)
Kávička