popis
Křesťanství

Knihy Náboženství, církev Křesťanství

V podkategorii Křesťanství se nachází 3761 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Kazatelna Život
Marián Kuffa  ·  Cesta (2015)
SKLADEM  (1)
Příběhy o církvi, o lásce, manželství a rodině, o pokoře a pýše, o životě na faře v Žakovce. "Pán Bůh nás nebude soudit za to, co jsme nemohli udělat. Ale za to, co jsme mohli, a neudělali jsme." V duchu neobyčejné velkorysosti se nese text otce... (více o titulu)
Naše cena: 86 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 24 hodin
2.
A přesto říci životu ano
Viktor E. Frankl  ·  Karmelitánské nakladatelství (2016)
Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou týdnů v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi... (více o titulu)
Naše cena: 324 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Maturita z lásky (český jazyk)
Marián Kuffa  ·  Kumran (2016)
SKLADEM  
Farář Marián Kuffa mluví nejraději o Božím milosrdenství. Tvrdí, že ho nemá načtené z knih, ale ze života a že by o něm dokázal vyprávět hodiny. Mnohé zpovědi po letech nebo rozhřešení... (více o titulu)
Naše cena: 135 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
4.
Žít s tajemstvím
Tomáš Halík  ·  Nakladatelství Lidové noviny (2013)
SKLADEM  (3)
Žít s tajemstvím je kniha bilanční. Autor Tomáš Halík vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své tvorby a utřídil je do dvou svazků podle nejzávažnějších témat, kterým se věnoval... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
5.
Bůh a člověk hledající smysl
Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide  ·  Cesta (2011)
(1)
Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány... (více o titulu)
Naše cena: 128 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
6.
Žij dřív, než zemřeš
Daniel Kolenda  ·  Nakladatelství Křesťanský život (2013)
(1)
Jsi připraven naplnit svoje poslání? Věčný, všemohoucí, vševědoucí Bůh tě vlastníma rukama stvořil. Bůh měl sen pro tvůj život dříve, než ses vůbec narodil. Někdy je... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dní
7.
Zlí duchové a exorcismy
Gabriele Amorth  ·  Karmelitánské nakladatelství (2014)
(1)
V každé době člověk vnímá nedostatečnost lidských věcí, a proto potřebuje Boha. Avšak v okamžiku, kdy se od Boha odvrátí, je přitahován pověrou, spiritismem, esoterikou, satanskými sektami a vším tím, co obecně nazýváme okultismem. S přesností téměř... (více o titulu)
Naše cena: 69 Kč posíláme do 7 dní
8.
Slovník křesťanské ikonografie
Hynek Rulíšek  ·  Karmášek (2006)
Výpravný a rozsáhlý, bohatě ilustrovaný slovník s podtitulem "Postavy, atributy, symboly" na našem knižním trhu nemá v současné době obdoby. Autorem je známý odborník na křesťanskou ikonografii, kunsthistorik a dlouholetý ředitel Alšovy jihočeské galerie. (více o titulu)
Naše cena: 1 077 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
9.
Zraněný ranhojič
Henri J. M. Nouwen  ·  Návrat domů (2008)
Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje... (více o titulu)
Naše cena: 149 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
10.
Sto postav z Bible
R.P. Nettelhorst  ·  Slovart CZ (2008)
Seznamte se s biblickými postavami a nahlédněte do jejich osudů, mnohem pozoruhodnějších, než které může nabídnout jakákoli umělecká literatura. Najdete tu příběhy o sebeobětování a krutém hněvu, o zasvěcení a znesvěcení, ... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
11.
A co o tom říká Bible
Česká biblická společnost (2009)
Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
12.
Zamlčené rány
Wunibald Müller  ·  Portál (2011)
Sexuální skandály otřásly v poslední době katolickou církví zejména v USA, Irsku a v německy mluvících zemích... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
13.
Světlo světa - Benedikt XVI.
Barrister & Principal (2011)
Názory papeže Benedikta XVI. si můžete přečíst v zajímavě pojaté knize Světlo světa. Benedikt XVI. v rozhovoru s Peterem Seewaldem odpovídá otevřeně, nevyhýbá se žádné otázce - způsobem, který je v církevních dějinách zcela ojedinělý... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
14.
Svatí staré Rusi
Georgij P. Fedotov  ·  Pavel Mervart (2011)
Kniha Svatí staré Rusi G. P. Fedotova představuje první souhrnnou monografii, jež se věnuje vzniku, vývoji a specifikům ruské svatosti, a to v rozmezí 10. - 17. století. (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
15.
Velké postavy středovéké církve
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.  ·  Karmelitánské nakladatelství (2011)
(1)
V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké církve. V první části se papež zabývá zakladatelskými postavami západní a východní církve do doby, ... (více o titulu)
Naše cena: 309 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
16.
Láska a boj
John Eldredge, Stasi Eldredgeová  ·  Portál (2011)
(1)
John Eldredge, dnes jeden z nejpopulárnějších autorů duchovní literatury, zaujal ve svých knihách čtenáře svým neobvyklým pojetím popisu skrytých tužeb srdce... (více o titulu)
Naše cena: 299 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
17.
Benedikt XVI.
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.  ·  Portál (2013)
Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. opouští svůj úřad, zůstává v těch, kteří se v posledních letech sytili jeho slovem, pocit vděku. Velký duchovní odkaz nelze samozřejmě shrnout na několika stranách, avšak tato knížka - malé poděkování za pontifikát, který... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
18.
Myslící srdce
Etty Hillesum  ·  Karmelitánské nakladatelství (2007)
Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku, dokládá, že její korespondence je mimořádná a liší se od dopisů lidí postižených stejným osudem. Odlišnost je ve stylu... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
19.
Můj život v Kristu
Jan Kronštadtský  ·  Karmelitánské nakladatelství (2014)
(1)
„Dívej se na kteréhokoli člověka… jako na ten největší zázrak Boží moudrosti a Božího milosrdenství, a nebudeš mít důvod dívat se na něho spatra. Važ si ho a miluj ho stejně jako sebe, neustále a nezvratně. Odolej pokušení vidět na svém bližním... (více o titulu)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
20.
Nepokojný plamen
Louis de Wohl  ·  Karmelitánské nakladatelství (2014)
Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354-430), velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob. Autor vypráví příběh Augustinova přerodu z marnotratného, ctižádostivého mladíka v muže Božího, v... (více o titulu)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. (Jerry Seinfeld)
Kávička