popis
Učebnice medicíny

Knihy Medicína a zdraví Učebnice medicíny

V podkategorii Učebnice medicíny se nachází 353 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Biologie člověka 2
Eduard Kočárek  ·  Scientia (2010)
(1)
Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy... (více o titulu)
Naše cena: 227 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 5 dní
2.
Fyziologie
Jindřich Mourek  ·  Grada (2012)
SKLADEM  (1)
Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji... (více o titulu)
Naše cena: 195 Kč  (tedy ušetříte 25%) posíláme ihned
3.
Anatomie 3
Radomír Čihák  ·  Grada (2016)
Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité)... (více o titulu)
Naše cena: 1 852 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
4.
Somatologie
Ivan Dylevský  ·  EPAVA (2000)
Dylevského Somatologie je již klasická učebnice pro zdravotní školy a nižší stupně lékařských fakult. Vzhledem k měnícím se trendům a vývoji , byla učebnice několikrát přepracovávána a současná podoba učebnice Somatologie je výsledkem... (více o titulu)
Naše cena: 295 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
5.
Radiologie pro studium i praxi
Zdeněk Seidl a kolektiv  ·  Grada (2012)
Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů... (více o titulu)
Naše cena: 474 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Základy radiologie
Miroslav Heřman a kolektiv  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2014)
Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému... (více o titulu)
Naše cena: 451 Kč obvykle posíláme do 18 dní
7.
Biochemie pro studující medicíny 1 + 2 díl.
Miroslav Ledvina a kolektiv  ·  Karolinum (2009)
(2)
Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu... (více o titulu)
Naše cena: 564 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
8.
Základy fyziologie
Jeremy Ward, Roger Linden  ·  Galén (2010)
Učebnice je překladem z anglického originálu Physiology at a Glance a je určena především studentům medicíny, jimž poskytuje dobrý základ k přípravě na zkoušku z fyziologie... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže
Jan Heller, Pavel Vodička  ·  Karolinum (2012)
Učební text je primárně určen posluchačům FTVS UK, kteří v průběhu studia absolvují výuku fyziologie tělesné zátěže. Témata jednotlivých praktických úloh názorně ilustrují teoretickou výuku, ... (více o titulu)
Naše cena: 128 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
10.
Základy lékařské fyziky
Jiří Beneš, Daniel Jirák, František Vítek  ·  Karolinum (2015)
Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální... (více o titulu)
Naše cena: 433 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Velký lékařský slovník
Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv  ·  Maxdorf (2015)
Rozsáhlý výkladový slovník zahrnující všechny obory medicíny poskytuje (na rozdíl od internetových zdrojů) spolehlivé a snadno srozumitelné vysvětlení... (více o titulu)
Naše cena: 1 874 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Biologie pro biomedicínské inženýrství I. díl
Veronika Vymětalová  ·  ČVUT (2016)
Skripta jsou určena pro studenty bakalářského programu FBMI ČVUT v Praze, pro obory Biomedicínský technik, Optika a optometrie, Fyzioterapie a Zdravotnický... (více o titulu)
Naše cena: 325 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
13.
Protetika II.
Kolektiv autorů  ·  Grada (2016)
V třídílné Protetice najde čtenář celkem 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – obsahují celkem na 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek... (více o titulu)
Naše cena: 949 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
14.
Sociální patologie
Slavomil Fischer, Jiří Škoda  ·  Grada (2014)
Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se snaží v lepším případě o popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací... (více o titulu)
Naše cena: 351 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
15.
Vybrané kapitoly z intenzivní péče
Kolektiv autorů  ·  Grada (2016)
Progresivní vývoj diagnostických a terapeutických postupů v rámci intenzivní péče v posledních letech vedl vcelku logicky k zahájení vysokoškolské výuky určené zdravotním sestrám působícím v tomto oboru. Absence učebnice domácí provenience, zaměřené... (více o titulu)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
16.
Akutní medicína do kapsy
Příručka praktické medicíny, založené na důkazech, která má poskytnout podporu a rychlou odpověď v případě, kdy žádné jiné, kladně hodnocené zdroje nejsou dostupné... (více o titulu)
Naše cena: 337 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
17.
Struktura a funkce lidského těla
Kniha se základními informacemi o stavbě a funkci lidského těla... (více o titulu)
Naše cena: 372 Kč posíláme do 5 dní
18.
Lékařská fyziologie
Otomar Kittnar a kolektiv  ·  Grada (2011)
(1)
Publikace vychází z opakovaně vydávané tradiční učebnice autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze. Novinkou je velký rozsah obrazové dokumentace, v naprosté většině barevné - kniha obsahuje 553 obrázků a 50 tabulek... (více o titulu)
Naše cena: 1 044 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
19.
Kapitoly ze somatopedie
Luboš Milichovský  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2010)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
20.
Základy funkční anatomie
Ivan Dylevský  ·  Poznání (2011)
Základy funkční anatomie jsou moderním učebním textem, který srozumitelným a stručným způsobem popisuje stavbu lidského těla. Je vstupním textem ke studiu všech biomedicínckých oborů, pedagogické fakulty, fakulty se sportovním zaměřeném... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. (Voltaire)
Kávička