Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáMedicínaUčebnice medicínyAnatomie

Momentálně se v této nabídce nachází 171 titulů

1.
Radomír Čihák  ·  Grada (2013)
NA SKLADĚ TOP #36 (1)
Druhý díl vynikající učebnice obsahuje anatomii gastropulmonálního a urogenitálního systému a soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Jsou to klíčové úseky pro fyziologii, patologii a klinickou praxi. V učebnici jsou vyzvednuta jednak základní fakta pro.... (více o knize)
Naše cena: 1 443 Kč  (tedy ušetříte 17%) posíláme do 3 dnů
2.
Radomír Čihák  ·  Grada (2011)
NA SKLADĚ TOP #18 (30)
První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., jej opět upravili, aktualizovali a doplnili podle posledních poznatků... (více o knize)
Naše cena: 1 339 Kč  (tedy ušetříte 23%) posíláme do 3 dnů
3.
Radomír Čihák  ·  Grada (2016)
NA SKLADĚ TOP #44 (20)
Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité)... (více o knize)
Naše cena: 1 618 Kč  (tedy ušetříte 17%) posíláme do 3 dnů
4.
Ivan Dylevský  ·  Grada (2009)
(4)
Publikace je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Její koncepce vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla ... (více o knize)
Naše cena: 747 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 7 dnů
5.
Ondřej Naňka a Miloslava Elišková  ·  Galén (2015)
NA SKLADĚ (1)
Nejnovější vydání učebnice Přehled anatomie představuje ucelený pohled na anatomii. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla. Prezentace zde uvedených anatomických dat je nutná pro pochopení stavby a funkce lidského... (více o knize)
Naše cena: 878 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 3 dnů
6.
Frank H. Netter  ·  CPRESS (2016)
NA SKLADĚ (9)
Tento anatomický atlas člověka je světově uznávaným vrcholem anatomické vědecké ilustrace a stal se nejprodávanějším anatomickým atlasem, který byl přeložen již do 16 jazyků. Genialita obrázků dr. Nettera spočívá v tom, že anatomii vyobrazuje... (více o knize)
Naše cena: 2 023 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 3 dnů
7.
Radovan Hudák a David Kachlík  ·  Triton (2017)
NA SKLADĚ (7)
Memorix anatomie je moderní učebnice, která si za 2,5 roku od vydání našla více než 5000 majitelů z řad mediků a lékařů. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, které jsou doplněny 1 (více o knize)
Naše cena: 1 139 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 3 dnů
8.
Wolfgang Dauber  ·  Grada (2007)
(4)
Feneisův obrazový slovník anatomie se za více než 30 let stal opravdovým pojmem. Současné 9., zcela přepracované vydání prof. Wolfgangem Dauberem navazuje úspěšně na tradici předchozích vydání... (více o knize)
Naše cena: 615 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 10 dnů
9.
Miloš Grim a Rastislav Druga  ·  Galén, Karolinum (2006)
Základy anatomie uvádějí přehled základních údajů nutných pro další studium lékařství a vyžadovaných pro složení závěrečné zkoušky z anatomie. Obsahují pět kapitol obecné anatomie, dvanáct kapitol systémové anatomie a pět kapitol regionální anatomie... (více o knize)
Naše cena: 388 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
10.
Jan Balko  ·  Triton (2017)
(3)
Chcete vědět o svém těle více, než lze spatřit pouhým okem? Pokud ano, čtěte dále. Tato kniha byla napsána proto, aby histologie upoutala i vaši pozornost a na oplátku vám přinesla poučení o tom, co se skrývá v mikroskopickém... (více o knize)
Naše cena: 1 036 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dnů
11.
Miloš Grim, Rastislav Druga a a kolektiv autorů/autorek  ·  Galén (2014)
(1)
Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává (více o knize)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
12.
John T. Hansen  ·  CPRESS (2013)
NA SKLADĚ
Ideální pomůcka pro studium anatomie, vhodná zejména pro mediky, ale také pro budoucí fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky. Černobílé anatomické kresby jsou určeny k postupnému dokreslování a vybarvování anatomických struktur... (více o knize)
Naše cena: 561 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 3 dnů
13.
Miloš Grim a Rastislav Druga  ·  Galén (2016)
Druhý díl Základů anatomie obsahuje informace o kardiovaskulárním a lymfatickém systému. Vzhledem k řadě novějších poznatků je část o srdci nově koncipována a jsou... (více o knize)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
14.
Josef Stingl, Miloš Grim a Rastislav Druga  ·  Galén, Karolinum (2012)
Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb... (více o knize)
Naše cena: 607 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
15.
Miloš Grim a Rastislav Druga  ·  Galén, Karolinum (2005)
(1)
Třetí díl Základů anatomie je věnován splanchnologii a předkládá systematickou anatomii trávicího, dýchacího a močopohlavního systému a žláz s vnitřní sekrecí. (více o knize)
Naše cena: 466 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
16.
Ivan Dylevský  ·  Poznání (2011)
NA SKLADĚ
Základy funkční anatomie jsou moderním učebním textem, který srozumitelným a stručným způsobem popisuje stavbu lidského těla. Je vstupním textem ke studiu všech biomedicínckých oborů, pedagogické fakulty, fakulty se sportovním zaměřeném... (více o knize)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 3 dnů
17.
Pavel Petrovický a a kolektiv autorů/autorek  ·  Osveta (2001)
(1)
Třísvazková učebnice je určena studujícím medicíny i lékařům. Obsahově je rozdělena do 3 dílu: Pohybové ústrojí, Orgány a cévy, Nervový systém. Do textu jsou v odpovídajících místech vloženy samostatné kapitoly kompletní topografické anatomie. (více o knize)
Naše cena: 679 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
18.
Josef Vik  ·  Poznání (2011)
Mapa lidské kostry s popisy v českém a latinském jazyce... (více o knize)
Naše cena: 141 Kč  (tedy ušetříte 27%) posíláme do 5 dnů
19.
Peter B. Dean a László Tabár  ·  Thieme (2012)
The names Tabár and Dean are associated with high-quality mammography worldwide... (více o knize)
Naše cena: 4 944 Kč dodání titulu může trvat i více než 3 týdny
20.
Miloš Grim  ·  Galén (2006)
NA SKLADĚ
Základy anatomie uvádějí přehled základních údajů nutných pro další studium lékařství a vyžadovaných pro složení závěrečné zkoušky z anatomie. Obsahují pět kapitol obecné anatomie, dvanáct kapitol systémové anatomie a pět kapitol regionální anatomie... (více o knize)
Naše cena: 390 Kč posíláme do 3 dnů

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. (Eda Kriseová )
Kávička