popis
Učebnice medicíny

Knihy Medicína a zdraví Učebnice medicíny

V podkategorii Učebnice medicíny se nachází 474 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Netterův anatomický atlas člověka
Frank H. Netter  ·  CPRESS (2016)
Tento anatomický atlas člověka je světově uznávaným vrcholem anatomické vědecké ilustrace a stal se nejprodávanějším anatomickým atlasem, který byl přeložen již do 16 jazyků. Genialita obrázků dr. Nettera spočívá v tom, že anatomii vyobrazuje... (více o titulu)
Naše cena: 2 184 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
2.
Základy anatomie 3
Rastislav Druga, Miloš Grim  ·  Galén, Karolinum (2005)
(1)
Třetí díl Základů anatomie je věnován splanchnologii a předkládá systematickou anatomii trávicího, dýchacího a močopohlavního systému a žláz s vnitřní sekrecí. (více o titulu)
Naše cena: 466 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Základy anatomie
Rastislav Druga, Miloš Grim  ·  Galén (2015)
SKLADEM  
Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje... (více o titulu)
Naše cena: 488 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
4.
Lékařská fyzika a informatika
Vojtěch Mornstein a kolektiv  ·  Neptun (2007)
Z obsahu: Hmota, radioaktivita a ionizující, Úvod do molekulové biofyziky, Základy termodynamiky a bioenergetiky, Mechanické vlastnosti živých systémů, Úvod do... (více o titulu)
Naše cena: 777 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
5.
Přehled anatomie
Ondřej Naňka, Miloslava Elišková  ·  Galén (2015)
SKLADEM  
Nejnovější vydání učebnice Přehled anatomie představuje ucelený pohled na anatomii. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla. Prezentace zde uvedených anatomických dat je nutná pro pochopení stavby a funkce lidského... (více o titulu)
Naše cena: 878 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
6.
Základy anatomie 2
Rastislav Druga, Miloš Grim  ·  Galén (2016)
Druhý díl Základů anatomie obsahuje informace o kardiovaskulárním a lymfatickém systému. Vzhledem k řadě novějších poznatků je část o srdci nově koncipována a jsou... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
7.
Svalové řetězce
Kniha je určena odborníkům k detailnímu poznání anatomie hlavních svalů, zapojení těchto svalů do svalových řetězců. Vytvoření individuálního léčebného plánu. Detailní popis a foto manuálních technik a analýzy cviků. Anatomie jednotlivých svalů... (více o titulu)
Naše cena: 475 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
8.
Základy imunologie
Publikace je již šestým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědeckých fakultách. Používají ji s oblibou také... (více o titulu)
Naše cena: 341 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
9.
Základy imunofarmakologie
Michal Křupka  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2017)
Cílem publikace je podat ucelený a aktuální obraz o složité a v současnosti velice dynamické problematice možností terapeutického ovlivnění imunitního systému. Pozornost je věnována jak léčbě alergií a autoimunitních chorob, tak... (více o titulu)
Naše cena: 316 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
10.
Biologie člověka 2
Eduard Kočárek  ·  Scientia (2010)
SKLADEM  (1)
Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy... (více o titulu)
Naše cena: 245 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
11.
Somatologie
Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
12.
Somatologie
SKLADEM  
Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie ... (více o titulu)
Naše cena: 202 Kč  (tedy ušetříte 25%) posíláme ihned
13.
Vnitřní lékařství (1. díl, 2. díl a Rejstříky a zkratky)
Miroslav Souček  ·  Grada (2012)
Komplexní učebnice vnitřního lékařství, která se v podobném rozsahu a odborném záběru u nás již mnoho let nevyskytla. Text publikace je rozdělen do dvou dílů (856 a 816 stran), třetí kniha obsahuje rejstříky a zkratky (304 stran), komplet je doplněn DVD. (více o titulu)
Naše cena: 2 849 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
14.
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy
Ilona Jelínková  ·  Grada (2014)
SKLADEM  
Učebnice klinické propedeutiky obsahuje základní informace o zdraví, nemoci i prevenci, vysvětluje základní pojmy, např. diagnóza, anamnéza apod. Studenti se seznámí s různými vyšetřovacími metodami, správnými postupy při vyšetřování pacienta... (více o titulu)
Naše cena: 150 Kč  (tedy ušetříte 25%) posíláme ihned
15.
Atlas anatomie člověka I.
Ondřej Naňka, Miloš Grim, Ivan Helekal  ·  Grada (2014)
Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas! Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou... (více o titulu)
Naše cena: 949 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
16.
Zkratky používané v medicíně
Miroslav Votava, Boleslav Hemzal  ·  Neptun (2005)
Slovník běžných zkratek používaných v medicíně. (více o titulu)
Naše cena: 190 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
17.
Základy anatomie
Rastislav Druga, Miloš Grim a kolektiv  ·  Galén (2014)
SKLADEM  
Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
18.
Základy zobrazovacích metod
Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků napomáhají k... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
19.
Fyziologie a patologická fyziologie
Richard Rokyta a kolektiv  ·  Grada (2015)
SKLADEM  
První domácí učebnice a monografie, která propojuje jedny ze základních předmětů studia medicíny, tzn. fyziologii a patologickou fyziologii. Kniha vychází z osnov výuky obou předmětů na lékařských fakultách, ale poukazuje i na jejich praktické využití... (více o titulu)
Naše cena: 949 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
20.
Klinická propedeutika
Marie Nejedlá  ·  Grada (2015)
Publikace je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství, je však určena také všem sestrám v praxi. Naučí čtenáře základní techniky sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů. Sestry budou schopné získat co nejvíce... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.  (Honoré De Balzac)
Kávička