Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučná literaturaMedicínaPrávo a etika v medicíně

Momentálně se v této nabídce nachází 169 titulů

1.
Josef Petr Ondok  ·  Triton (2004)
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti... (více o knize)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
2.
Helena Haškovcová  ·  Galén (2015)
AKCE
Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických.. (více o knize)
Naše cena: 232 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 4 dnů
3.
Cesta domů (2015)
Vydání žádané publikace Eutanazie. Víme o čem mluvíme? jsme připravili s naším spolupracovníkem a ředitelem Centra paliativní péče Martinem Loučkou. Brožura obsahuje reflexi aktuální situace a zkušenosti s eutanázií ve světě a přinese nové inspirace... (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 6 dnů
4.
Vladimír Vogeltanz  ·  Fontána (2008)
(3)
Jaká je medicína na prahu 21. století pohledem dřívějšího lékaře a nynějšího etikoterapeuta? Jaké jsou hranice klasické medicíny a co jí chybí?... (více o knize)
Naše cena: 226 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
5.
Jitka Stolínová a Jan Mach  ·  Galén (2011)
Kniha určená především lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů a dalších zdravotnických pracovníků... (více o knize)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
6.
Lubomír Vondráček a Vlasta Wirthová  ·  Grada (2009)
Zcela nová, moderní a ucelená příručka, vytvořená na základě nové legislativy, nahrazuje předchozí, stejně zaměřené publikace. Je určena sestrám, studentům i vyučující, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
7.
Mária Nemčeková  ·  Osveta (2004)
Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992... (více o knize)
Naše cena: 199 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
8.
Predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke – dielo ako celok) je výrazným príspevkom k... (více o knize)
Naše cena: 331 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
9.
Katarína Ševcová  ·  Belianum (2017)
Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ide o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, dotýkajúcu sa viacerých právnych odvetví. Mnohé jeho... (více o knize)
Naše cena: 271 Kč posíláme do 9 dnů
10.
Ivica Gulášová  ·  Osveta (2009)
"Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené." ... (více o knize)
Naše cena: 101 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
11.
Vladimír Vogeltanz  ·  Fontána (2007)
(2)
Kniha vám pomůže řešit vaše zdravotní a psychické problémy pomocí etikoterapie. (více o knize)
Naše cena: 274 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
12.
Jindřiška Záhorská  ·  Portál (2007)
S rostoucím počtem závažných trestných činů a ve světle nových poznatků je třeba i v rámci bezpečnostních složek státu, zejména Policie ČR a justičních orgánů, volit nové postupy. Jedním z nich je účast psychologa-konzultanta při odhalování a vyšetřování. (více o knize)
Naše cena: 227 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
13.
Jakub Král  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí, a jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným... (více o knize)
Naše cena: 1 091 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
14.
Jan Mach  ·  Grada (2011)
Kniha Lékař a právo není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník... (více o knize)
Naše cena: 356 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
15.
Anetta Jedličková  ·  Univerzita Karlova v Praze (2015)
Předmětem této publikace jsou podvody v klinickém hodnocení léčiv včetně výsledků výzkumného šetření na dané téma. Cílem výzkumného šetření bylo provést analýzu četnosti podvodů z daného vzorku shromážděných dat, identifikovat hlavní aktéry podvodů... (více o knize)
Naše cena: 276 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
16.
Marek Vácha, Radana Königová a Miloš Mauer  ·  Portál (2012)
NA SKLADĚ
Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. (více o knize)
Naše cena: 451 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dnů
17.
Miroslav Hirt a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
NA SKLADĚ
Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné... (více o knize)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dnů
18.
Siddhartha Mukherjee  ·  Simon & Schuster (2015)
The Laws of Medicine follows Pulitzer-Prize-winning author, Dr Mukherjee as he investigates some of the most perplexing and illuminating cases of his career - the cases that ultimately led him to identify the three key principles ... (více o knize)
Naše cena: 317 Kč  (tedy ušetříte 5%) dodání titulu může trvat i více než 3 týdny
19.
Blanka Havlíčková  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české... (více o knize)
Naše cena: 495 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
20.
Marie Opatrná  ·  Mladá fronta (2017)
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii... (více o knize)
Naše cena: 257 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. (Henry David Thoreau)
Kávička