Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáMedicínaOdborná medicína

Momentálně se v této nabídce nachází 4019 titulů

1.
Pavel Rozsíval  ·  Galén (2017)
NOVINKA
Přepracovaná celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po deseti letech od prvního vydání. Oční lékařství, podobně jako ostatní medicínské obory, prochází bouřlivým rozvojem, proto pořadatel a autoři text doplnili... (více o knize)
Naše cena: 1 275 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 8 dnů
2.
Jana Mlýnková  ·  Grada (2017)
NOVINKA
Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Péče o klienty v různých zařízeních i domácím prostředí v (více o knize)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 8 dnů
3.
Jiří Mazánek  ·  Galén (2017)
NOVINKA
Publikace z edice Lékařské repetitorium přináší abecedně strukturovaný text tří odborníků, shrnuje základní klinické poznatky ve stomatologii a poskytuje zejména medikům nebo lékařům jiných specializací základní sumu... (více o knize)
Naše cena: 162 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 8 dnů
4.
Božena Kalvachová a Renata Pomahačová  ·  Mladá fronta (2017)
NOVINKA
Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět (více o knize)
Naše cena: 230 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 8 dnů
5.
Zuzana Hudáková a Mária Kopáčiková  ·  Grada (2017)
NOVINKA OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Základní publikace pro obor porodní asistence. Psychoprofylaktická příprava na porod hraje významnou roli v komplexní a efektivní psychofyzické přípravě, která je předpokladem zvládnutí fyziologického těhotenství a porodu. (více o eknize)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
6.
Henrieta Hudečková, Daniel Ševčovič a a kolektiv autorů/autorek  ·  IRIS (2017)
NOVINKA
Infekčné ochorenia sú súčasťou histórie ľudstva od nepamäti. Predstavujú nielen individuálny, ale aj verejnozdravotný problém. Vznik epidémie môže významne ovplyvniť chod spoločnosti a spôsobiť nemalé ekonomické náklady. Rozhodujúci význam v prevencii... (více o knize)
Naše cena: 328 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
7.
Jiřina Martínková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2007)
Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách... (více o knize)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dnů
8.
Ladislav Najman  ·  Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2010)
Kniha shrnuje důležité poznatky z oblasti dílenské praxe očního optika, které by mohly sloužit jako pomůcka studentům oboru oční optika a optometrie i začínajícím optikům, případně rekvalifikujícím se pomocným pracovníkům v očních optikách... (více o knize)
Naše cena: 400 Kč  (tedy ušetříte 6%) posíláme do 20 dnů
9.
Jarmila Kelnarová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
AKCE
Druhé vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou žáci schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu. Učebnice zahrnuje... (více o knize)
Naše cena: 231 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 7 dnů
10.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2012)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 39%) obvykle posíláme do 7 dnů
11.
Grada (2016)
AKCE
V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až v roce 2010 (Herdman et al., 2009). Nyní, v roce 2016 je vám předkládáno další vydání textu Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA-International 2015–2017. Kniha je... (více o knize)
Naše cena: 527 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 7 dnů
12.
Alena Šafránková a Marie Nejedlá  ·  Grada (2006)
AKCE (1)
První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá... (více o knize)
Naše cena: 231 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 6 dnů
13.
Hana Papežová  ·  Psychiatrické centrum (2013)
V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch... (více o knize)
Naše cena: 121 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 20 dnů
14.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2014)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství... (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 7 dnů
15.
Josef Bednařík a a kolektiv autorů/autorek  ·  Triton (2010)
Speciální část navazuje na úspěšnou část obecnou a přináší systematický a detailní přehled etiopatogeneze, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby a prognózy tradičních nejvýznamnějších typů postižení nervové soustavy... (více o knize)
Naše cena: 2 373 Kč  (tedy ušetříte 5%) titul je bohužel vyprodaný
VYPRODANÉ
Titul je vyprodaný, zatím se nechystá dotisk
16.
Berta Otová a Romana Mihalová  ·  Karolinum (2013)
Nové vydání učebního textu dodržuje osvědčený postup - nejprve vysvětluje obecné principy genetiky a následně poskytuje informace o speciálních podoblastech, jako je např. cytogenetika, molekulární genetika nebo imunogenetika a genetika ontogeneze... (více o knize)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 20 dnů
17.
Eduard Kočárek  ·  Scientia (2008)
(3)
Nová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva... (více o knize)
Naše cena: 379 Kč obvykle posíláme do 3 dnů
18.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2013)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent – a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických... (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 7 dnů
19.
Marta Čermáková  ·  Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2010)
AKCE
Učebnice obsahuje aktualizovaný text, který odráží rychlý vývoj poznatků v biochemii. Velký prostor zde zaujímá preanalytická fáze vyšetření, věnuje se chybám při analýzách a kontrole kvality práce... (více o knize)
Naše cena: 274 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 20 dnů
20.
Václav Hořejší a Jiřina Bartůňková  ·  Triton (2017)
AKCE
Publikace je již šestým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědeckých fakultách. Používají ji s oblibou také... (více o knize)
Naše cena: 287 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 13 dnů
123456789 … 201

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. (Voltaire )
Kávička