popis
Odborná medicína

Knihy Medicína a zdraví Odborná medicína

V podkategorii Odborná medicína se nachází 3406 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Průvodce smrtelníka
Ondřej Nezbeda  ·  Paseka (2016)
TOP #97  
Smrt je prý dnes v české společnosti tabu. To je ale přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho zakázaného, nepřípustného, my se však ke smrti vztahujeme jinak. Vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vyloučili jsme ji z hovorů, vyhostil (více o titulu)
Naše cena: 199 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 7 dní
2.
Začarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!
Hana Papežová  ·  Psychiatrické centrum (2013)
V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch... (více o titulu)
Naše cena: 121 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 3 dní
3.
Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy
Karolína Friedlová  ·  Práh (2015)
Publikace je určena pro pracující v sociálních službách, následné péči a ve speciálních školách. Vysvětluje vědecká východiska pro strukturu ošetřovatelských a... (více o titulu)
Naše cena: 343 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 3 dní
4.
Geriatrická paliativní péče
Ladislav Kabelka  ·  Mladá fronta (2017)
Prakticky zaměřená publikace shrnující autorovy zkušenosti z péče o křehké geriatrické pacienty, nemocné vyššího věku se syndromem geriatrické deteriorace nebo s demencí v pokročilém stadiu či o nemocné v závěrečných... (více o titulu)
Naše cena: 25 Kč  (tedy ušetříte 11%) obvykle posíláme do 8 dní
5.
Zdravé střevo
David Frej, Jiří Kuchař  ·  Eminent (2016)
Mít zdravá střeva je touhou všech lidí. Trávicí proces je komplikovaný a většina jeho dějů se odehrává mimo naší vůli. Péče o trávicí systém ovšem složitá není, jak prozrazuje tato praktická kniha. Přibližuje ho v celém... (více o titulu)
Naše cena: 325 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 7 dní
6.
Genetika
Eduard Kočárek  ·  Scientia (2008)
(3)
Nová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč obvykle posíláme do 3 dní
7.
Hypnoporod
Marie F. Mongan  ·  Triton (2010)
Česká republika patří k zemím, kde se většina žen porodu bojí. Často nemají jiné přání, než ho mít rychle za sebou. To první, co většinu dnešních žen v souvislosti s porodem napadá, je vědomí rizika a hrůza z bolesti... (více o titulu)
Naše cena: 255 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
8.
Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě
Marcela Lippertová-Grünerová  ·  Galén (2016)
Následky cévní mozkové příhody jsou velmi různorodé a vyžadují intenzivní neurologickou rehabilitaci, která by měla začít již během akutní fáze onemocnění. Pokud to stav pacienta dovolí... (více o titulu)
Naše cena: 333 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
9.
Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví
Karel Erben  ·  Bondy (2015)
(3)
Již třetí dotisk úspěšné knihy MUDr. Karla Erbena se dostává na knižní trh. Tato kniha má lékařům nahradit učebnici, ze které by se dozvěděli o významu HOMOCYSTEINU pro zdraví člověka a na druhé straně o jeho uplatnění při vzniku civilizačních chorob... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
10.
Autismus
Alan Yau  ·  Csémy Jana (2016)
Teorie je skvělá, ale jako velmi zaměstnanému rodiči malého dítěte s autismem vám možná přijde více vhod praktická příručka s konkrétními nápady, tipy a strategiemi, které budete moci okamžitě uplatnit. Možná hledáte knihu... (více o titulu)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
11.
Trauma očima dítěte
Peter A. Levine, Maggie Klineová  ·  Maitrea (2012)
Základní pravda, kterou autoři v knize Trauma očima dítěte přinášejí, je, že dospělí mají nejprve věnovat pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože děti mohou uvolnit své napětí pouze v přítomnosti klidného, schopného a konejšivého dospělého... (více o titulu)
Naše cena: 375 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
12.
První kroky z poruchy příjmu potravy
Kate Middleton, Jane Smith  ·  Doron (2013)
Aktuální studie naznačují, že až 5 procent populace v současné době trpí poruchou příjmu potravy - a mezi dívkami a mladými ženami je toto procento ještě vyšší. Co jsou to ale poruchy příjmu potravy? Jaké jsou jejich příznaky? (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
13.
Porodnictví
Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál a kolektiv  ·  Grada (2014)
Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky – prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické těhotenství, léčbu.... (více o titulu)
Naše cena: 1 519 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
14.
Lymfatický systém člověka (mapa)
Eva Hrubá  ·  Poznání
Mapa lymfatického systému člověka s popisy v českém a latinském jazyce... (více o titulu)
Naše cena: 123 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
15.
Psychická deprivace v dětství
Zdeněk Matějček, Josef Langmeier  ·  Karolinum (2011)
(1)
Publikace Psychické deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka a zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. (více o titulu)
Naše cena: 352 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
16.
Hry a činnosti pro aktivní seniory
Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová  ·  Portál (2013)
Kniha se zaměřuje na různé způsoby a možnosti, jak aktivizovat seniory – zejména v institucích, ale i v domácím prostředí. Aktivizace je velmi důležitá součást kvalitní a komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 374 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
17.
Orgasmický porod
Kniha, která vám může otevřít oči a úplně změnit přístup k rození a možná i k vlastnímu životu. Odbornice na slovo vzaté, porodní asistentka a autorka učebnice pro porodní asistentky Elizabeth Davisová a zkušená dula a lektorka Debra Pascali-Bonarová... (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
18.
Povím vám o ADHD
Susan Yarney  ·  Edika (2014)
(1)
Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
19.
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena
Lidmila Hamplová  ·  Triton (2015)
Publikace představuje moderně pojatou učebnici vzájemně souvisejících oborů, a to mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy obecné bakteriologie, virologie, ... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
20.
Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí
Marie Kuklová  ·  Portál (2016)
Kniha je průvodcem pro každého, koho se profesně, případně osobně týká problematika látkových i nelátkových závislostí. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých typů závislosti. Dotýká se etiologie, umožňuje diagnostiku syndromu závislosti... (více o titulu)
Naše cena: 387 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. (Jiří Orten)
Kávička