Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučná literaturaMedicínaOdborná medicínaVeřejné zdravotnictví a pracovní lékařství

Momentálně se v této nabídce nachází 101 titulů

1.
Hana Janečková a Helena Hnilicová  ·  Portál (2009)
Publikace seznamuje se základy oboru, který se v ČR od roku 1989 rozvíjí pod názvem veřejné zdravotnictví. Zahrnuje celou řadu disciplín, které ve své syntéze umožňují vnímat zdraví a péči o zdraví jako komplexní systém a poznat nejrůznější vlivy, ... (více o knize)
Naše cena: 341 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
2.
Jessica Keyes  ·  CRC Press (2014)
With 70 percent of organizations already adopting bring your own device (BYOD) and Gartner expecting this number to increase to 90 percent by the end of 2014, it is not a question of if, or when, it’s a question of will you be ready... (více o knize)
Naše cena: 2 780 Kč dodání titulu může trvat i více než 3 týdny
3.
Marek Petrů a Josef Kuře  ·  Triton (2016)
Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích... (více o knize)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
4.
Josef Marek  ·  Triton (2001)
Vývoj aplikací průtokové cytometrie v medicíně představuje unikátní příklad prolínání nejmodernějších metod techniky a biologie v čase. Významný pokrok v počítačových a... (více o knize)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dnů
5.
Jiří Vévoda a kolektív...  ·  Grada (2013)
Publikace představuje současné faktory motivační a faktory pracovní spokojenosti všeobecných sester. Ukazuje možnosti, jak je efektivně využít v praxi. Moderní pojetí publikace jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje management zdravotnických... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
6.
Helena Haškovcová  ·  Galén (2007)
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží... (více o knize)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
7.
Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2007)
AKCE
Studijní text seznamuje s problematikou řešení mimořádných událostí s dopadem na zdravotnická zařízení, věnuje se krizovému managementu. (více o knize)
Naše cena: 694 Kč obvykle posíláme do 18 dnů
8.
Peter Ondruš a Iveta Ondrušová  ·  Matica slovenská (2017)
AKCE
Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod... (více o knize)
Naše cena: 406 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 3 dnů
9.
Robin Šín  ·  Galén (2017)
Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi... (více o knize)
Naše cena: 751 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
10.
Helena Zavázalová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Karolinum (2008)
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, ... (více o knize)
Naše cena: 84 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
11.
Jozef Karaš  ·  SAPFO (2015)
Prichádzame s publikáciou o kvalite v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Usilovali sme sa zhodnotiť doterajší vývoj záchrannej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, najmä v období posledných desiatich rokov vo všetkých oblastiach... (více o knize)
Naše cena: 413 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
12.
Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Wolters Kluwer (2016)
AKCE
Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový... (více o knize)
Naše cena: 571 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 3 dnů
13.
Ivan Rovný  ·  Herba (2009)
Naše cena: 385 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
14.
Grada (2008)
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví : MKF řeší problém následků chorob, úrazů nebo vrozených vad napříč etiologickým diagnózám, uváděných v Mezinárodní klasifikaci nemocí... (více o knize)
Naše cena: 557 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
15.
Anna Falisová  ·  VEDA (2010)
Predkladaná práca je venovaná problematike lekárskeho stavu na Slovensku do roku 2000 a je zložená z dvoch častí... (více o knize)
Naše cena: 437 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
16.
Cyril Klement a a kolektiv autorů/autorek  ·  PRO (2009)
Komplexná, prehľadná a zrozumiteľná publikácia o závažných ohrozeniach zdravia prenosnými ochoreniami... (více o knize)
Naše cena: 138 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 14 dnů
17.
Publikace je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, ... (více o knize)
Naše cena: 503 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
18.
(4)
Cílem této publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v České a Slovenské republice. Praktická příručka určená pro zkoušející týmy a monitory účastnící se klinických hodnocení je strukturována ... (více o knize)
Naše cena: 513 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
19.
Daniela Vodáčková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2012)
Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je... (více o knize)
Naše cena: 871 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
20.
Viera Jakušová  ·  Osveta (2016)
NA SKLADĚ AKCE
Neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie je manažment, a to nezávisle od toho, o aké odvetvie ide. Táto vysokoškolská učebnica sa venuje odvetviu zdravotníctva. Je to systematický výber kľúčových tematických okruhov z manažmentu s akcentom na... (více o knize)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 24 hodin

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy jsou nádobami ducha. (Thomas Mann)
Kávička