Knihy
E-knihy

Veřejné zdravotnictví a pracovní lékařství

Zrušiť
Titulov: 86
Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Seřadit podle:

Posíláme do 10 dní

Publikace seznamuje se základy oboru, který se v ČR od roku 1989 rozvíjí pod názvem veřejné zdravotnictví. Zahrnuje celou řadu disciplín, které ve své syntéze umožňují vnímat zdraví a péči o zdraví jako komplexní systém a poznat nejrůznější vlivy, ...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Medicínský establishment se stal významným nebezpečím pro zdraví. Těmito slovy zahajuje Ivan Illich odvážný a promyšlený útok na mytickou prestiž současné medicíny, jejíž zvyklosti a rituály provozované medicínskými profesionály podrobuje kritickému...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do šesti dní

Vývoj aplikací průtokové cytometrie v medicíně představuje unikátní příklad prolínání nejmodernějších metod techniky a biologie v čase. Významný pokrok v počítačových a...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do tří dní

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Krizová připravenost zdravotnictví

Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO), 2007

Dodání může trvat více než tři týdny

Studijní text seznamuje s problematikou řešení mimořádných událostí s dopadem na zdravotnická zařízení, věnuje se krizovému managementu.

694 Kč

694 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, ...

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Kniha představuje čtenářům současné informace týkající se oblasti vedení adaptačního procesu u nelékařských zdravotnických pracovníků, například všeobecných sester, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů a dalších nelékařských profesí. Hlavní odborný...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Publikace je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, ...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Cílem této publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v České a Slovenské republice. Praktická příručka určená pro zkoušející týmy a monitory účastnící se klinických hodnocení je strukturována ...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví : MKF řeší problém následků chorob, úrazů nebo vrozených vad napříč etiologickým diagnózám, uváděných v Mezinárodní klasifikaci nemocí...

-5%
557 Kč

557 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Krizová intervence

Daniela Vodáčková a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2012

Na skladě, objednávejte ale rychle

Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je...

789 Kč

789 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Rozdielne systémy zdravotnej starostlivosti v rámci Európskych krajín vyplývajú z národného a historického vývoja v oblasti zdravotnej politiky. Napriek týmto rozdielom boli definované spoločné záujmy zdravoníckych technológií. Cieľom predloženej...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o speci?ckých zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Lexikon řízení zdravotnictví

Jan Bříza a a kolektiv autorů/autorek • Maxdorf, 2018

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2018

Interdisciplinární výkladový lexikon obsahuje přes 1600 hesel důležitých pro řídící a administrativní pracovníky ve zdravotnictví...

-5%
432 Kč

432 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2018

Posíláme do týdne

Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do tří dní

Učební texty jsou určeny studentům 2. a 3. ročníku Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro předmět...

-5%
279 Kč

279 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do týdne

Monografie se zaměřuje na problematiku vztahu lékaře a pacienta jakožto základního fenoménu klinické medicíny. Vztah lékaře a pacienta je reflektován a analyzován předními odborníky z oblasti etiky, práva, psychologie, sociologie, ale též hlavních...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Ke každému standardu je uvedena metodika jeho měření, detailně je rozepsáno, jak daná instituce může standard naplnit, a připojeny jsou i měřitelné indikátory standardu...

-5%
212 Kč

212 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne


„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg