Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučná literaturaMedicínaOdborná medicínaPsychiatrie

Momentálně se v této nabídce nachází 370 titulů

1.
Hana Papežová  ·  Psychiatrické centrum (2013)
V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch... (více o knize)
Naše cena: 121 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 18 dnů
2.
Kamil Kalina a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
AKCE
Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční oblasti zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale nutně... (více o knize)
Naše cena: 799 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 7 dnů
3.
Ján Praško a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2016)
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich... (více o knize)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
4.
Susan Yarney  ·  Edika (2014)
NA SKLADĚ (1)
Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
5.
Drahomíra Jucovičová a Hana Žáčková  ·  Portál (2014)
Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin... (více o knize)
Naše cena: 214 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 14 dnů
6.
Heinz Peter Röhr  ·  Portál (2012)
(1)
V současné době stoupá počet lidí, kteří trpí takzvanými ranými poruchami. Jednou z nich je i borderline čili hraniční porucha osobnosti. Odborníci očekávají, že v budoucnosti bude výskyt raných poruch ještě častější než dnes. V současnosti se... (více o knize)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
7.
Hans Morschitzky a Sigrid Sator  ·  Portál (2014)
V současné době onemocní nějakou formou úzkostné poruchy v průběhu svého života každý čtvrtý člověk z populace. U žen je toto onemocnění nejčastějším... (více o knize)
Naše cena: 466 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dnů
8.
Olga Zelinková  ·  Portál (2015)
(1)
Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v... (více o knize)
Naše cena: 372 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
9.
Cheryl R. Carter  ·  Portál (2014)
Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily... (více o knize)
Naše cena: 272 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
10.
Michala Jendruchová  ·  Vyšehrad (2013)
Anorexie jako závažná porucha příjmu potravy je alarmujícím fenoménem dnešní doby, který si občas vybírá oběti na životě. Autorka knihy, novinářka Michala Jendruchová, se rozhodla předložit čtenářům svůj příběh po dvacetiletém a snad úspěšném boji... (více o knize)
Naše cena: 183 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
11.
Kate Middleton a Jane Smith  ·  Doron (2013)
Aktuální studie naznačují, že až 5 procent populace v současné době trpí poruchou příjmu potravy - a mezi dívkami a mladými ženami je toto procento ještě vyšší. Co jsou to ale poruchy příjmu potravy? Jaké jsou jejich příznaky? (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
12.
Roman Pešek, Ján Praško a Petr Štípek  ·  Portál (2013)
Autoři, kteří pracují jako kognitivně-behaviorální terapeuti, se do své knihy snažili vybrat informace, jež z hlediska psychoterapeutické praxe pokládají za důležité pro své začínající i pokročilejší kolegy. V knize čtivým způsobem pojednávají o... (více o knize)
Naše cena: 366 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
13.
Cílem reedukace dyslexie je odstranit dyslektické obtíže, naučit děti číst. Co se skrývá pod pojmem naučit děti číst? Snažíme se, aby děti četly pokud možno rychle, bezchybně a s porozuměním čtenému textu... (více o knize)
Naše cena: 110 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
14.
Marie Kuklová  ·  Portál (2016)
Kniha je průvodcem pro každého, koho se profesně, případně osobně týká problematika látkových i nelátkových závislostí. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých typů závislosti. Dotýká se etiologie, umožňuje diagnostiku syndromu závislosti... (více o knize)
Naše cena: 387 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
15.
Veronika Kavenská  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2013)
Publikace seznamuje čtenáře s rostlinným halucinogenem ayahuaskou a s problematikou jeho využití v psychoterapii, zejména při léčbě drogových závislostí. Ayahuaska... (více o knize)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dnů
16.
Julia Sorensen  ·  Portál (2012)
Děti mohou prožívat pocit ztráty v důsledku stěhování, změny školy, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Ve svém prožívání se však často omezují na výrazy jako „šťastný,“ „smutný,“ a „rozhněvaný,“ a neumějí často o svém žalu mluvit... (více o knize)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
17.
Claudio Cepeda  ·  Vydavateľstvo F (2007)
<b>OBSAH:</b> Predhovor; Úvod; Všeobecné princípy interview; Neverbálne techniky v interview s deťmi a mladistvými; Využitie "AMSIT" v dokumentovaní psychiatrického vyšetrenia dieťaťa a mladistvého;... (více o knize)
Naše cena: 601 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
18.
Ján Praško a a kolektiv autorů/autorek  ·  Univerzita Palackého v Olomouci (2011)
Předložená učebnice nabízí bohatý studijní materiál a je vhodná pro studenty lékařské fakulty. Mohou v ní nalézt nejen množství současných odborných informací, ale prostřednictvím kazuistických sdělení mohou také porozumět utrpení duševně nemocných... (více o knize)
Naše cena: 784 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
19.
Marek Preiss  ·  Psychiatrické centrum (2008)
Psychiatrická hospitalizace se zaměřuje na akutní projevy nemoci, ale i pohospitalizační období je pro pacienty často nejednoduché, reziduální symptomy znesnadňují kvalitní a úplnou úzdravu... (více o knize)
Naše cena: 141 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
20.
David J. Robinson  ·  Vydavateľstvo F (2001)
NA SKLADĚ (1)
"DSM-IV", uvedené v názve knihy, je skratka z "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition", t.j. Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, štvrté vydanie. Manuál vypracovala Americká psychiatrická asociácia. (více o knize)
Naše cena: 200 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
123456789 … 19

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. (Henry David Thoreau)
Kávička