Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučná literaturaMedicínaOdborná medicínaPečovatelství a ošetřovatelství

Momentálně se v této nabídce nachází 477 titulů

1.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2012)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 39%) posíláme do 8 dnů
2.
Jarmila Kelnarová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
AKCE
Druhé vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou žáci schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu. Učebnice zahrnuje... (více o knize)
Naše cena: 231 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
3.
Grada (2016)
AKCE
V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až v roce 2010 (Herdman et al., 2009). Nyní, v roce 2016 je vám předkládáno další vydání textu Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA-International 2015–2017. Kniha je... (více o knize)
Naše cena: 527 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
4.
Alena Šafránková a Marie Nejedlá  ·  Grada (2006)
AKCE (1)
První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá... (více o knize)
Naše cena: 231 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 4 dnů
5.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2014)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství... (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
6.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2013)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent – a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických... (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
7.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2012)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují... (více o knize)
Naše cena: 191 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
8.
Marie Rozsypalová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Informatorium (2010)
Učebnice byla zpracována podle nového rámcově vzdělávacího programu pro SZŠ. Druhý díl se věnuje sledování fyziologických funkcí organismu, vyprazdňování moči a sledování jejího množství a vlastností, ... (více o knize)
Naše cena: 280 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
9.
Jarmila Kelnarová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2016)
AKCE
Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Moderní učebnice ošetřovatelství je jako jediná na trhu připravena přímo pro žáky oboru zdravotnický asistent na SZŠ. Navazuje na učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje... (více o knize)
Naše cena: 175 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
10.
Jarmila Kelnarová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2016)
AKCE
Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Moderní učebnice ošetřovatelství je jako jediná na trhu připravena přímo pro žáky oboru zdravotnický asistent na SZŠ. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník... (více o knize)
Naše cena: 199 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
11.
kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2016)
AKCE
Progresivní vývoj diagnostických a terapeutických postupů v rámci intenzivní péče v posledních letech vedl vcelku logicky k zahájení vysokoškolské výuky určené zdravotním sestrám působícím v tomto oboru. Absence učebnice domácí provenience, zaměřené... (více o knize)
Naše cena: 479 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
12.
Eliška Červinková  ·  Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2006)
Publikace je určena studujícím ošetřovatelství v pregraduálním i postgraduálním studiu a obsahuje diagnózy, se kterými se sestry nejčastěji ve své praxi setkávají. (více o knize)
Naše cena: 299 Kč obvykle posíláme do 18 dnů
13.
Patrik Burda a Lenka Šolcová  ·  Grada (2016)
Předkládaná učebnice je určena především studentům oboru Ošetřovatel, ale jistě ji využijí i studenti příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože. (více o knize)
Naše cena: 265 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
14.
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívá dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů... (více o knize)
Naše cena: 265 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
15.
Anna Arnoldova  ·  Grada (2015)
NA SKLADĚ
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
16.
Marie Nejedlá  ·  Grada (2015)
Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
17.
Marie Vágnerová  ·  Portál (2014)
AKCE
Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které... (více o knize)
Naše cena: 804 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 3 dnů
18.
Jan Holčík  ·  Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2005)
AKCE
Příručka objasňuje základní problematiku systému péče o zdraví a zdravotnictví, zejména co se týká stále rostoucího významu disciplín jako jsou zdravotnická ekonomie, informatika, řízení, etika, výchova, legislativa, sociologie atd... (více o knize)
Naše cena: 387 Kč obvykle posíláme do 18 dnů
19.
Jana Mlýnková  ·  Grada (2016)
AKCE
Učebnice pro žáky střední odborné školy sociální obor pečovatelská činnost poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Text prvního dílu se... (více o knize)
Naše cena: 239 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 8 dnů
20.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2010)
AKCE (1)
Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází... (více o knize)
Naše cena: 276 Kč  (tedy ušetříte 20%) obvykle posíláme do 4 dnů
123456789 … 24

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. (Konfucius )
Kávička