Knihy
E-knihy

Onkologie

Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 246
Seřadit podle:

Posíláme do 12 dní

Paliativní medicína si klade ambiciózní cíl: udržet dobrou kvalitu života i v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění. Snaží se především mírnit bolest a další tělesné symptomy...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Chcete se dozvědět, proč chemoterapie a ožarování nepřináší očekávané výsledky, proč je procento zemřelých stejné jako před padesáti lety a proč je v...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Monografie seznamuje s fyziologickým stavem dutiny ústní a chrupu. Popisuje základní anatomii a histologii, mikrobiologické osídlení dutiny ústní a možnosti vyšetřovacích metod...

-5%
471 Kč

471 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Nádory parafaryngu

Ivo Stárek a a kolektiv autorů/autorek • Tobiáš, 2006

Posíláme do pěti dní

Monografie je druhým publikačním počinem nově vzniklé edice „Medicína hlavy a krku“. Její obsahovou náplní jsou vzácně se vyskytující nádorová onemocnění parafaryngeálního prostoru...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Tato kniha shrnuje ne úplně tradiční pohled na způsoby stravování v průběhu různých zhoubných onemocnění. Jejím úkolem není předložit konkrétní idealizovaný jídelníček, ale navést zájemce o tuto oblast na způsob uvažování, který mu pomůže najít cestu pozn

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Touto knihou předkládáme čtenářům zprávu o stavu a vývoji poznatků o bronchogenním karcinomu jako jednom z nejčastějších zhoubných nádorů v populaci České republiky.

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 12 dní

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Posíláme do pěti dní

Monografie je rozdělena na 2 hlavní části. Vprvní části jsou shrnuty znalosti o vlasatobuněné leukemii. Vlastní léčebné zkušenosti s2-chlorodeoxyadenosinem jsou obsahem druhé části monografie.

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Gliomy (Současná diagnostika a léčba)

Pavel Šlampa a a kolektiv autorů/autorek • Maxdorf, 2013

Posíláme do 12 dní

Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve...

-5%
660 Kč

660 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz

Svatopluk Řehák a a kolektiv autorů/autorek • Vydavatelství Olga Čermáková, 2006

Posíláme do pěti dní

Kniha je věnována všem lékařům, kteří se zabývají diagnostikou, klinickým projevy a léčbou páteřních metastáz...

-5%
360 Kč

360 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do šesti dní

Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, s nimiž se lékaři mohou ve své praxi setkat...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 12 dní

Tyto konsenzuální doporučené postupy navazuje na někdejší publikaci Urologie 2003 a shrnují optimální diagnostické a léčebné postupy u nádorových onemocnění v uroonkologii...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Intrakraniální nádory

Petr Kozler • Galén, Karolinum, 2007

Posíláme do 12 dní

Chirurgická léčba intrakraniálních nádorů tvoří jednu ze základních kapitol neurochirurgie a je pravděpodobně nejstarší součástí oboru. Současný stav operativy intrakraniálních nádorů je položen na mnoha základech, které se vzájemně prolínají.

-5%
855 Kč

855 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Klinické PET a PET/CT

Jana Votrubová a a kolektiv autorů/autorek • Galén, 2009

Posíláme do pěti dní

Hybridní zobrazovací metoda pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT) představuje kombinaci funkčního a morfologicko-anatomického celotělového zobrazování...

-5%
855 Kč

855 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Onkourologie

Jan Dvořáček, Marko Babjuk a a kolektiv autorů/autorek • Galén, 2005

Posíláme do pěti dní

Onkourologie je subspecializací, která na sebe poutá dlouhodobě velký zájem, a to nejen urologů. Souvisí to nepochybně s častým výskytem i nebezpečností urologických nádorů...

-5%
2 375 Kč

2 375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Účelem tohoto průvodce diagnostikou a léčbou nemelanomových kožních nádorů i melanomu je seznámit odbornou veřejnost se základní problematikou etiologie kožních nádorů, jejich...

678 Kč

678 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Publikace je určena převážně laické veřejnosti. Jsou v ní uvedeny základní informace jak o současných možnostech primární diagnostiky (sonografie, cílená aspirační biopsie s cytologickým vyšetřením), tak i vlastní léčbě (chirurgická, radionuklidová).

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Folikulární lymfom

Vít Procházka • Mladá fronta, 2017

Posíláme do pěti dní

Folikulární lymfom je jednou ze světově nejrozšířenějších lymfoidních malignit. Obvykle je řazen mezi lymfomy charakteristické indolentním průběhem, část případů je však přesto spojena s...

397 Kč

397 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Karcinom ledviny se stal v současné době závažným zdravotnickým problémem. Tato rozsahem i obsahem ojedinělá monografie shrnuje problematiku tohoto onemocnění v celé její šíři. Zabývá se výskytem (včetně pohlavních a věkových rozdílů)....

-5%
760 Kč

760 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Krční metastázy

Petr Čelakovský, Ján Plzák, Jan Betka a a kolektiv autorů/autorek • Tobiáš, 2012

Posíláme do pěti dní

Monografie pojednávající komplexně o symptomatologii, diagnostice a léčbě uzlinových krčních metastáz je společným dílem otorinolaryngologů, imunologů, patologů, radiodiagnostiků a onkologů. Koncepčně je monografie členěna na 4 základní části...

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní