Knihy
E-knihy

Léčba

Titulov: 85
Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 85
Seřadit podle:

Posíláme do tří dní

Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových diagnostických metod v gastroenterologické praxi...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Bolest je subjektivně nepříjemný vjem, se složkou senzorickou i emocionální, jenž vzniká v důsledku poškození nebo hrozícího poškození tkáně či orgánu. Na straně jedné může být průvodním projevem jiné, více či méně závažné choroby, ...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Úspěšná léčba neuropatické bolesti je každodenní snahou a cílem nejenom oboru algeziologie, ale současně i každého praktikujícího lékaře...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Publikace přináší přehled farmakologie, dávkování a nežádoucích účinků u nejdůležitějších psychofarmak orientovaný na praxi. Text je založen na jeho dlouholetých klinických zkušenostech. Autor představuje cílený výběr nejvhodnějších přípravků s ohledem...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do šesti dní

Bronchiální astma patří mezi nejčastější plicní onemocnění. Počet astmatiků v republice je odhadován asi na půl milionu osob. Diagnostika astmatu se stále...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 10 dní

Monografie je upravenou verzí disertační práce autorky. Uceleně shrnuje epidemiologické aspekty související s racionální geriatrickou preskripcí, farmakologické změny ve stáří a jejich dopad na změněnou terapeutickou hodnotu léčiv...

-5%
100 Kč

100 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do šesti dní

Cílem autorek je podat čtenáři-lékárníkovi potřebné informace k tomu, aby byl schopen erudovaně a srozumitelně poučit pacienta o jeho nemoci, možnostech léčby i prevenci komplikací a doplnit či upřesnit tak informace...

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do tří dní

Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním mužů u nás. V období mezi roky 1990–2001 došlo k zvýšení jeho incidence přibližně o 100 %. Přestože nárůst mortality na toto onemocnění není zdaleka tak rychlý v porovnání...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku. Monografie autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a obou fakultních brněnských nemocnic je koncipována jako moderní praktická...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do tří dní

Autoimunitní choroby tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla. V protikladu k nozologické rozmanitosti se autoimunitní....

-5%
850 Kč

850 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do týdne

Praktická postgraduální příručka s nejdůležitějšími poznatky o aplikaci léčivých rostlin v terapeutické praxi. Rozebírá farmakodynamiku účinných rostlinných látek při metabolických...

-5%
903 Kč

903 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Vzhledem k pečlivému kolektivnímu zpracování teto složité problematiky a vlastní struktuře jednotlivých kapitol lze předkládanou monografii současně využít jako přehledný edukační materiál pro specializované epileptologické vzdělávání.

-30%
1 139 Kč

1 139 Kč

Sleva 30%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Zhoubné nádory patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Monografie je určena nejen klinickým onkologům a radioterapeutům, ale i lékařům ostatních oborů: chirurgům, gastroenterologům a všeobecným internistům.

-5%
607 Kč

607 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do šesti dní

Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé populaci, avšak...

-5%
565 Kč

565 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Familiární hypercholesterolemie

Richard Češka a a kolektiv autorů/autorek • Triton, 2015

Posíláme do tří dní

Familiární hypercholesterolemie je příkladem modelu rozvoje aterosklerózy, který nám poskytla sama příroda. Kniha, kterou držíte v ruce – první publikace po téměř padesáti letech věnovaná tomuto tématu –, ukazuje vztah hypercholesterolemie a vzniku...

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Druhé vydání úspešné publikace kolektivu autorů vedeného prof. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., je unikátní nejen v oblasti respirační medicíny, ale v celé současné české lékařské literatuře...

-5%
755 Kč

755 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Farmakoterapie v geriatrii

Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2016

Posíláme do týdne

Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související. Farmakoterapie je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů. Kniha obsahuje základní...

-5%
123 Kč

123 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Mimořádně aktuální publikace věnovaná šesti hlavním okruhům farmakoterapie v současné urologické praxi...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní


„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. “

John Milton