Knihy
E-knihy

Farmakologie, fytoterapie

Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 324
Seřadit podle:

184 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Druhé vydání speciálního praktika z farmaceutické technologie, které je zaměřeno na praktické ověřování teoretických poznatků. Pozornost je soustředěna na studium zrněných prášků, mikročástic, neobalených tablet, enterosolventních tablet, dražé a....

75 Kč

75 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Monografie vychází z přednášek Brodových dnů 2015 České nefrologické společnosti. První blok je věnován obecným principům farmakoterapie, farmakogenetiky...

528 Kč

528 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Rozsáhlá knihy Julie Hollandové seznámí srozumitelnou formou laiky i odbornou veřejnost s léčebnými i škodlivými účinky marihuany. Také nám odhalí vliv této „měkké drogy“ na vývoj společnosti, seznámí nás s měnícími se postoji politiků a zákonodárců...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Sherill Sellmanová považuje přirozenou hormonální rovnováhu za základ tělesného i psychického zdraví ženy v každém věku. V této knize upozorňuje na nebezpečí syntetických hormonů v podobě léků, jako je hormonální antikoncepce...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Kabelákův Herbář hermetikův představuje unikátní dílo, které, na rozdíl od jiných magických herbářů, shrnuje značné množství tradičních poznatků hermetického lékařství. Hlavní část knihy je tvořena botanickým a farmakologickým popisem několika stovek...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Farmakologie je velice dynamicky se rozvíjejícím oborem. Poznatků o nových léčivech a jejich mechanismech účinků přibývá a vydané učební texty rychle zastarávají...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Farmakognozie

kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2016

Posíláme do čtyř dní

Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu...

-5%
458 Kč

458 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016

Posíláme do 8 dní

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných...

-5%
1 322 Kč

1 322 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Ekotoxikologie

Daniela Pavlíková a a kolektiv autorů/autorek • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008

Posíláme do 10 dní

* Toxikologie, její rozdělení a vymezení pojmů; * Interakce toxických látek s organismem; * Osud toxické látky v organismu; * Toxické látky v životním prostředí; * Základy analytické toxikologie; * Predikční toxikologie; ...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Individuální příprava léčiv v lékárnách nepatří zdaleka do historie medicíny, naopak význam magistraliter přípravy se s narůstajícími požadavky na individualizaci farmakoterapie spíše zvětšuje. Přestože moderní výzkum a průmysl umějí vyrobit lék...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 8 dní

Publikácia Fytoterapia v súčasnej medicíne reprezentuje súhrn najnovších vedeckých poznatkov a historicky overených praktických skúseností najznámejších u nás dostupných liečivých rastlín. Cieľom autoriek...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Klinická farmacie II

Jiří Vlček, Magda Vytřísalová a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2014

Posíláme do 8 dní

Druhý díl úspěšné učebnice klinické farmacie je určen jak pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, tak i pro předatestační a postgraduální přípravu. Představuje účelně zpracovanou učebnici, kterou lze využít v běžné klinické praxi jak na...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Přehled v současnosti nejužívanějších léčiv spolu se základními informacemi o jednotlivých skupinách, jejich indikacích a zvláštnostech.

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

"Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit text pátého, zcela přepracovaného, dílu speciální farmakologie, který vychází jako nová série ve formátu A5, s novou úpravou, novými grafy, tabulkami a obrázky, a především novými přípravky..."

-5%
194 Kč

194 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Praktický manuál pre všeobecných lekárov – komplexný sprievodca interakciami liečiv pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému...

-5%
551 Kč

551 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Připravujeme,
k dispozici bude 13.2.2018

Farmaceutický eponym (z řeckého eponymos = dávající jméno) je v praxi užívané autorské označení receptury, reakce, léčiva, léčivého přípravku, pomůcky, výrobního postupu apod. Existuje jich na několik desítek, s řadou se ...

-5%
512 Kč

512 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
k dispozici bude 13.2.2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úvod Použité skratky 1 Legislatívne postavenie rastlinných liekov 2 Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych metabolitov a ich biologická aktivita 3 Liekové interakcie rastlinných drog 4 Drogy s monografiou EÚ 4.1 Tráviaci trakt

-5%
565 Kč

565 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

The Prescriber's Guide

Stephen M. Stahl • Cambridge University Press, 2011

Dodání může trvat více než tři týdny

With coverage of twelve brandnew drugs – including antidepressants, antipsychotics, hypnotics, nonstimulants for ADHD and medical foods – and incorporating information on the newest indications, ...

1 914 Kč

1 914 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do pěti dní

Cílem autorek je podat čtenáři-lékárníkovi potřebné informace k tomu, aby byl schopen erudovaně a srozumitelně poučit pacienta o jeho nemoci, možnostech léčby i prevenci komplikací a doplnit či upřesnit tak informace...

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní