Knihy
E-knihy

Anesteziologie

Titulov: 56
Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 56
Seřadit podle:

Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii

Roman Záhorec, Pavel Michálek a a kolektiv autorů/autorek • Mladá fronta, 2018
Novinka

Posíláme do šesti dní

Monografie vznikla jako společný projekt předních odborníků pocházejících z klinik 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě u...

-15%
672 Kč

672 Kč

Sleva 15%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Publikace z edice Lékařské repetitorium přináší abecedně strukturovaný text čtyř odborníků, shrnuje základní klinické poznatky v urgentní medicíně, anesteziologii, resuscitaci v intenzivní medicíně a poskytuje zejména medikům...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Bolest je subjektivně nepříjemný vjem, se složkou senzorickou i emocionální, jenž vzniká v důsledku poškození nebo hrozícího poškození tkáně či orgánu. Na straně jedné může být průvodním projevem jiné, více či méně závažné choroby, ...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Dětská anesteziologie

Michal Fedora • Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO), 2012

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní pracující na anesteziologických úsecích.Popisuje odlišnosti dětského věku,podává přehled o farmakologii léků...

-5%
675 Kč

675 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do pěti dní

Kniha podává přehled výsledků nazálního, bukálního, konjunktiválního a inhalačního podání ketaminu a etomidátu, opioidů, benzodiazepinů, sympatomimetik, anticholinergních látek a haloperidolu a jejich kombinací především...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do šesti dní

Přichází druhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky (nevelké rozsahem, ale podstatné a hutné svým obsahem) shrnující na jednom místě všechny...

261 Kč

261 Kč

Posíláme do šesti dní

Posíláme do šesti dní

Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta (fyzických, psychických a sociálních)...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 8 dní

Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v předchozích vydáních stala skutečným pojmem a bestselerem...

-5%
560 Kč

560 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Kniha se zabývá patofyziologií bolesti, druhy bolesti a rozdíly ve vnímání bolesti (muži, ženy, etnické a geografické rozdíly). Podrobně jsou rozebrány nejčastější typy bolestí, se kterými pacienti do ordinací lékařů primární péče přicházejí (bolesti...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Kniha je určená pro lékaře používající myorelaxancia v každodenní praxi. Podává přehled současných poznatků o použití myorelaxancií v rutinní praxi anesteziologů a lékařů pracujících na JIP....

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Sborník shrnuje příspěvky domácích i zahraničních přednášejících účastníků odborného programu XII. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny s mezinárodní účastí, který proběhl v Olomouci ve dnech 8. až 10. září 2005.

-5%
186 Kč

186 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie. Postgraduální publikace má oproti „velké knize“ přednost ve stručnosti, přehlednosti a praktičnosti a obsahuje všechny potřebné údaje pro...

-5%
1 519 Kč

1 519 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Monografie našich předních specialistů, která vznikla na základě poptávky lékařů po knize tohoto typu, obsahuje doporučené postupy v podávání anestezie dětem a dospělým pacientům v celé šíři chirurgických oborů včetně...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační...

-5%
532 Kč

532 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do šesti dní

První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších univerzitních pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Dárci orgánů

Eva Kieslichová, Eva Pokorná, Milan Ročeň a a kolektiv autorů/autorek • Maxdorf, 2015

Posíláme do pěti dní

Transplantace orgánů v průběhu posledních 20 let postupně přestaly být vnímány jako experimentální terapeutická volba a staly se součástí hlavního proudu moderní medicíny. Kniha autorského kolektivu vedeného dr. Kieslichovou je koncipována jako...

-5%
565 Kč

565 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Monografie je určena zvláště anesteziologům, kteří poskytují perioperační péči u pacientů cévní chirurgie, a lékařům podílejícím se na péči pooperační. Je také důležitá pro lékaře cévní chirurgie, jimž poskytuje přehled o předanestetické péči...

-5%
855 Kč

855 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do týdne

Kniha je určena především anesteziologům v přípravě k získání specializované způsobilosti v oboru, sloužit má ale i anesteziologům se specializací. K základnímu přehledu o anesteziologických postupech by měla pomoci také lékařům operačních oborů...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Bolest

Tigis, 2012

Posíláme do pěti dní

V roce 2006 jsme vydali první monografii algeziologie v České republice a teď se vám dostává do ruky její rozšířené a upravené vydání. Jak již jsme zmínili, bolest je všudypřítomná a...

-5%
1 549 Kč

1 549 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do týdne

Přehledná a mimořádně praktická publikace. Čtenář v ní najde vše potřebné – poslouží jednak anesteziologům jako stručné repetitorium či opakovací text ke zkouškám. Lékaři souvisejících oborů (např. intenzivisté a lékaři chirurgických oborů) zde najdou...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne


„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský