Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučná literaturaMedicínaOdborná medicína

Momentálně se v této nabídce nachází 4018 titulů

1.
Pavel Rozsíval  ·  Galén (2017)
NOVINKA
Přepracovaná celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po deseti letech od prvního vydání. Oční lékařství, podobně jako ostatní medicínské obory, prochází bouřlivým rozvojem, proto pořadatel a autoři text doplnili... (více o knize)
Naše cena: 1 275 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 9 dnů
2.
Jiří Mazánek  ·  Galén (2017)
NOVINKA
Publikace z edice Lékařské repetitorium přináší abecedně strukturovaný text tří odborníků, shrnuje základní klinické poznatky ve stomatologii a poskytuje zejména medikům nebo lékařům jiných specializací základní sumu... (více o knize)
Naše cena: 162 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 9 dnů
3.
Zuzana Hudáková a Mária Kopáčiková  ·  Grada (2017)
NOVINKA OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Základní publikace pro obor porodní asistence. Psychoprofylaktická příprava na porod hraje významnou roli v komplexní a efektivní psychofyzické přípravě, která je předpokladem zvládnutí fyziologického těhotenství a porodu. (více o eknize)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
4.
Henrieta Hudečková, Daniel Ševčovič a a kolektiv autorů/autorek  ·  IRIS (2017)
NOVINKA
Infekčné ochorenia sú súčasťou histórie ľudstva od nepamäti. Predstavujú nielen individuálny, ale aj verejnozdravotný problém. Vznik epidémie môže významne ovplyvniť chod spoločnosti a spôsobiť nemalé ekonomické náklady. Rozhodujúci význam v prevencii... (více o knize)
Naše cena: 328 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
5.
Jiřina Martínková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2007)
Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách... (více o knize)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
6.
Ladislav Najman  ·  Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2010)
Kniha shrnuje důležité poznatky z oblasti dílenské praxe očního optika, které by mohly sloužit jako pomůcka studentům oboru oční optika a optometrie i začínajícím optikům, případně rekvalifikujícím se pomocným pracovníkům v očních optikách... (více o knize)
Naše cena: 400 Kč  (tedy ušetříte 6%) obvykle posíláme do 18 dnů
7.
Jarmila Kelnarová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
AKCE
Druhé vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou žáci schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu. Učebnice zahrnuje... (více o knize)
Naše cena: 231 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 9 dnů
8.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2012)
NA SKLADĚ AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 39%) posíláme do 2 dnů
9.
Hana Papežová  ·  Psychiatrické centrum (2013)
V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch... (více o knize)
Naše cena: 121 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 18 dnů
10.
Grada (2016)
AKCE
V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až v roce 2010 (Herdman et al., 2009). Nyní, v roce 2016 je vám předkládáno další vydání textu Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA-International 2015–2017. Kniha je... (více o knize)
Naše cena: 527 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 9 dnů
11.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2014)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství... (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 9 dnů
12.
Alena Šafránková a Marie Nejedlá  ·  Grada (2006)
AKCE (1)
První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá... (více o knize)
Naše cena: 231 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 5 dnů
13.
Josef Bednařík a a kolektiv autorů/autorek  ·  Triton (2010)
Speciální část navazuje na úspěšnou část obecnou a přináší systematický a detailní přehled etiopatogeneze, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby a prognózy tradičních nejvýznamnějších typů postižení nervové soustavy... (více o knize)
Naše cena: 2 373 Kč  (tedy ušetříte 5%) titul je bohužel vyprodaný
VYPRODANÉ
Titul je vyprodaný, zatím se nechystá dotisk
14.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2013)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent – a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických... (více o knize)
Naše cena: 223 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 9 dnů
15.
Eduard Kočárek  ·  Scientia (2008)
(3)
Nová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva... (více o knize)
Naše cena: 379 Kč posíláme do 4 dnů
16.
Lenka Slezáková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2012)
AKCE
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují... (více o knize)
Naše cena: 191 Kč  (tedy ušetříte 20%) posíláme do 9 dnů
17.
Miroslav Penka, Eva Tesařová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2011)
Dvoudílná publikace Hematologie a transfuzní lékařství je specificky zaměřena na hematologickou a v hematologii používanou laboratorní diagnostiku, ... (více o knize)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 9 dnů
18.
Lidmila Hamplová  ·  Triton (2015)
Publikace představuje moderně pojatou učebnici vzájemně souvisejících oborů, a to mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy obecné bakteriologie, virologie, ... (více o knize)
Naše cena: 149 Kč  (tedy ušetříte 12%) posíláme do 12 dnů
19.
Marie Rozsypalová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Informatorium (2010)
Učebnice byla zpracována podle nového rámcově vzdělávacího programu pro SZŠ. Druhý díl se věnuje sledování fyziologických funkcí organismu, vyprazdňování moči a sledování jejího množství a vlastností, ... (více o knize)
Naše cena: 280 Kč posíláme do 9 dnů
20.
Libuše Čeledová a Rostislav Čevela  ·  Grada (2010)
Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče... (více o knize)
Naše cena: 208 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dnů
123456789 … 201

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. (Bernard Bolzano)
Kávička