popis
Historie a osobnosti medicíny

Knihy Medicína a zdraví Historie a osobnosti medicíny

V podkategorii Historie a osobnosti medicíny se nachází 94 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Kaleidoskop vzpomínek
Ondřej Viklický  ·  Triton (2016)
Kaleidoskop vzpomínek na 50 let programu transplantací ledvin je v pravém smyslu slova nejenom literaturou faktu, ale zároveň svědectvím o půlstoletí fungování úžasného organismu, v němž se snoubí moderní technika a lidský um ve snaze pomáhat potřebným... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
2.
Šlo to skoro samo
Pavel Pafko  ·  Paseka (2012)
Profesor Pavel Pafko vypráví o svém osobním i profesním životě s úsměvem a nadhledem. Na otázky o vážných tématech, na něž přijde řeč, odpovídá v krátkých rozhovorech zpříma a bez vytáček... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
3.
Tibetský lékař kremelských vůdců
Taťjána Grekova  ·  Mladá fronta (2006)
Tragický příběh Burjata N. N. Badmajeva, lékaře tibetské medicíny, který byl osobním lékařem řady sovětských vládních špiček ve 20. a 30 letech minulého století... (více o titulu)
Naše cena: 395 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
4.
Křeslo pro Fausta 2006
Jaroslav Hořejší  ·  Galén (2006)
Již pátý svazek Křesla pro Fausta, navazující na předchozí úspěšné soubory rozhovorů uskutečněných v letech 2000 - 2005, přináší další výběr z besed s předními osobnostmi a přáteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze... (více o titulu)
Naše cena: 186 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
5.
Historie bohnické psychiatrie v letech 1903 - 2005
Josef Tichý  ·  Galén (2006)
Název Bohnice - původně pojmenování malé vsi daleko za Prahou - je spojen již 100 let v povědomí obyvatel Prahy a kdysi i velké části Čech s označením azylu pro duševně nemocné. Kniha přibližuje někdy dramatické osudy tohoto zdravotnického zařízení... (více o titulu)
Naše cena: 360 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
6.
Nové křižovatky medicíny
Vratislav Schreiber, Ivo Budil  ·  Galén (2003)
Když v roce 1997 vyšly Křižovatky medicíny, bylo brzy jasné, že si zájem čtenářů vyžádá pokračování. Tato kniha přináší nový výběr z nejzajímavějších rozhovorů s profesorem MUDr. Vratislavem Schreiberem, DrSc., významným představitelem naší medicíny.... (více o titulu)
Naše cena: 434 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
7.
Historie české perinatologie
Zdeněk Štembera  ·  Maxdorf (2004)
Publikace vypovídá o vzniku a vývoji jednoho z oborů medicíny, ve kterém dosáhlo české zdravotnictví pozoruhodných výsledků srovnatelných s úspěchy v této oblasti s nejvyspělejšími zeměmi. (více o titulu)
Naše cena: 924 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
8.
Onkolog vzpomína
Václav Bek  ·  Galén (2005)
Kniha docenta Beka je určená nejen onkologům a radioterapeutům, ale celé lékařské obci, historikům a všem laikům, kteří mají zájem o vývoj lékařství... (více o titulu)
Naše cena: 484 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
9.
Doktor Flastr
Adams Patch  ·  Pragma (2007)
Kniha Patche Adamse by měla být povinnou četbou pro pacienty, lékaře a všechny ostatní smrtelníky. Od Patche jsem se naučil nebát se být sám sebou a neskrývat své rány: za jeho šaškovským zjevem se skrývá velká moudrost... (více o titulu)
Naše cena: 141 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
10.
Křeslo pro Fausta 2007
Galén (2007)
Šestý svazek úspěšného souboru rozhovorů vycházejících pod názvem Křeslo pro Fausta pokračuje v tradici besed s předními osobnostmi a přáteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které se konají už od roku 2000 v prostorách Faustova domu... (více o titulu)
Naše cena: 199 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Strovoloský mág
Kyriacos C. Markides  ·  Eugenika (2006)
(2)
Strovoloský mág - tak přezdívali zázračnému léčiteli a duchovnímu učiteli, jinak nazývanému Daskalos, jenž žil na řeckém ostrově Kyprus někdy zhruba v letech 1915 - 1990... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
12.
Historie československé, české a slovenské ortopedie
Oldřich Čech  ·  Galén (2009)
Knižní almanach vycházející jako zvláštní číslo Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca mapuje vývoj oboru ortopedie v České i Slovenské republice, zachycuje i historii odborných společností oboru a představuje významné osobnosti... (více o titulu)
Naše cena: 475 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
13.
Přehled dějin psychiatrie
Vladislav Šedivec  ·  Psychiatrické centrum (2008)
(1)
Útlá brožurka je pokusem o stručný výklad dějin psychiatrie z pohledu biologického psychiatra. V osmi věcných kapitolách je popsán historický vývoj psychiatrického myšlení až po současnost... (více o titulu)
Naše cena: 68 Kč posíláme do 4 dní
14.
Dějiny kardiologie
Martin Riedel  ·  Galén (2009)
Mimořádná monografie, která nemá ve světovém písemnictví obdobu, popisuje dva a půl tisíce let historie kardiologie a snaží se zařadit její specifický vývoj do kontextu přírodních věd všeobecně i do rámce dané doby, společnosti a světonázorů... (více o titulu)
Naše cena: 1 425 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
15.
Lékařský dekameron
Antonín Doležal  ·  Maxdorf (2009)
(1)
Sto veselých příběhů o lékařích, lékařkách, zdravotních sestrách a pacientech. Stejně jako u Boccaccia je v knize 100 příběhů, narozdíl od něj však jde o příběhy skutečné, pouze jména jsou někde pozměněna... (více o titulu)
Naše cena: 375 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
16.
Útržky paměti
Vratislav Schreiber  ·  Galén (2010)
Profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. (* 1924) vybral pro své literární zamyšlení vskutku skromný název - Útržky paměti. Ve skutečnosti je to pestrý kaleidoskop vzpomínek a zážitků, které mapují celý jeho životaběh ... (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
17.
Mezi Prahou a Ženevou
Petr Jirounek  ·  Galén (2010)
Kniha českého vědce profesora Petra Jirounka (*1938), který svou životní i vědeckou dráhu spojil s Prahou a Ženevou, v sobě propojuje dva čtenářsky přitažlivé žánry ... (více o titulu)
Naše cena: 360 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
18.
Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského
Milada Říhová a kolektiv  ·  Paseka (2010)
Regimina sanitatis"byla nejpopulárnějším žánrem středověké lékařské literatury. Tyto soubory naučení či doporučení jak zdravě žít jsou velice zajímavým zdrojem poznání obecných středověkých zvyklostí každodenního života: větrání místností... (více o titulu)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
19.
Tělo, věda, stát
Daniela Tinková  ·  Argo (2010)
Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období. Zajímá se především o formování nového profesionálního aparátu, který připravoval zkoušené a kontrolované porodní báby, podléhající autoritě mužských odborníků z lékařských fakult... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
20.
Lékařství starých Egypťanů I
Eugen Strouhal a kolektiv  ·  Academia (2010)
První ze tří svazků pojednávajících o staroegyptské medicíně. Obsahuje první ucelené české překlady staroegyptských lékařských textů. Do tohoto svazku byly vybrány texty chirurgické a texty věnované gynekologii, porodnictví a pediatrii... (více o titulu)
Naše cena: 352 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. (Eda Kriseová )
Kávička