Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 7608
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do pěti dní

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace...

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do 14 dní

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního....

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 14 dní

Novinka

Posíláme do 14 dní

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných...

990 Kč

990 Kč

Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 14 dní

Občanský soudní řád. Komentář (2. vydání)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017
Novinka

Posíláme do 14 dní

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti...

-5%
1 890 Kč

1 890 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 14 dní

Novinka

Posíláme do 14 dní

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do českého....

-5%
845 Kč

845 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 14 dní

Novinka

Dodání může trvat více než tři týdny

Po Teorii práva (2015) vychází v reprintu také druhá nejvýznamnější práce prof. Františka Weyra – Československé právo ústavní z roku 1937. Vysokoškolská učebnice ústavního práva vyšla necelý rok před podepsáním...

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Dodání může trvat více než tři týdny

Novinka

Posíláme do pěti dní

Publikace pro nejnáročnější profesionální uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, studenty) - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální praxi s rozšířenými komentáři...

-15%
127 Kč

127 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Novinka
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č...

-15%
108 Kč

108 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Novinka

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné položky, odpisy, rezervy, pohľadávky, dlhodobý nehmotný majetok,...

-15%
161 Kč

161 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do týdne

Novinka

Posíláme do šesti dní

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona...

58 Kč

58 Kč

Stíháme do Vánoc

Posíláme do šesti dní

Poradca 5/2018

Poradca s.r.o., 2017
Novinka

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o reklame po novelách s komentárom, Osobné údaje - nové nariadenie, Ukončenie účtovníctva, Obchodný zákonník...

-15%
111 Kč

111 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do týdne

1000 riešení 12/2017

Poradca s.r.o., 2017
Novinka

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia, Ochrana osobných údajov, Zákonník práce, ZDP, DPH, Daňový poriadok, JÚ, PÚ, Verejná správa, Živnostenský zákon...

68 Kč

68 Kč

Stíháme do Vánoc

Posíláme do týdne

Novinka
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon č. 274/2017 Z. z. z 12. októbra 2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

49 Kč

49 Kč

Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Novinka

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové výdavky po zaplatení, Príjmy z predaja cenných papierov, Ako optimalizovať dane bez chýb, Podiely na zisku a na majetku vyplácané fyzickým osobám, Reklama v daňových výdavkoch...

-15%
161 Kč

161 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do týdne

Novinka
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008...

87 Kč

87 Kč

Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Novinka

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovný čas a jeho rozvrhnutie, Študenti a dávky v nezamestnanosti, Zásady súkromného práva EÚ, Materská a rodičovská dovolenka, Nemocenské dávky, platenie poistného...

-15%
142 Kč

142 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do týdne

Novinka

Posíláme do šesti dní

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona...

-15%
91 Kč

91 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do šesti dní

Novinka

Posíláme do šesti dní

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republi

-15%
138 Kč

138 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do šesti dní

Novinka

Posíláme do týdne

Okrem aktuálneho znenia tohto zákona sa pri čítaní stretnete s výkladom jednotlivých ustanovení i možnými praktickými príkladmi z praxe - pracovná doba, užívateľský zamestnávateľ, dočasné pridelenia a pracovná cesta...

-15%
309 Kč

309 Kč

Sleva 15%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do týdne