Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8110
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Seřadit podle:

Vyprodané

Zákon č. 25/2006 Z.z. zo 14. decembra 2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z., Zákona č. 102/2007 Z.z. a Zákona č. 232/2008 Z.z....

-6%
67 Kč

67 Kč

Sleva 6%

Vyprodané

Vyprodané

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb; Ročné zúčtovanie ZP, Obchody s tovarom v EÚ a DPH; Finančný prenájom; Súkromný automobil v podnikaní; Konateľ v spoločnosti s r.o.; Rovná daň v krajinách EÚ...

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Prvý zo série vysokoškolských učebných textov k predmetu makroekonómia, určený študentom EU a ekonomických fakúlt na iných vysokých školách...

-5%
172 Kč

172 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikace popisuje základní principy bankovnictví, finančních trhů a risk managementu. Jedná se o unikátní dvojjazyčnou česko-anglickou učebnici určenou primárně pro posluchače Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze...

490 Kč

490 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Od geopolitickej ilúzie k euroatlantickej integrácii. Národný záujem v slovenskej zahraničnej politike, potreba a možnosti konsenzu hlavných politických síl v SR v chápaní a presadzovaní základných štátnych záujmov v súvislosti so začleňovaním do NATO ...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Podnikové hospodárstvo

Štefan Majtán a a kolektiv autorů/autorek • Sprint dva, 2009

Vyprodané

-5%
305 Kč

305 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu ...

-5%
197 Kč

197 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Vodný zákon, Zákon o odpadoch...

52 Kč

52 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha bude prvou monografiou na slovenskom knižnom trhu, ktorá sa venuje problematike fúzií s osobitným zameraním na komplexné preskúmanie inštitútu cezhraničných fúzií obchodných spoločností...

-5%
851 Kč

851 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

1000 riešení 5/2009

Poradca s.r.o., 2009

Vyprodané

Cestovné náhrady v roku 2009, daň z príjmov, úprava základu dane, DPH, zákonník práce...

-5%
95 Kč

95 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

ZÁKON č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

-5%
129 Kč

129 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 400/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Bestseller Georga S. Clasona Najbohatší muž v Babylone je klasickým dielom o spravovaní osobných investícií a finančnom úspechu zo začiatku 20. storočia. Prostredníctvom poučných príbehov zasadených do starobylého Babylonu ...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Z obsahu: Kapitola 2 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - Kapitola 5 Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov...

24 Kč

24 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Profesionálna prax núti odborníkov, aby získavali čo najviac poznatkov o individuálnych osobitostiach svojich klientov. Optimalizácia sociálnej práce si vyžaduje pohotové rozpoznávanie ťažkostí klientova poskytovanie účinnej pomoci...

-5%
279 Kč

279 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 323/1992 ZB. ZO 6. MÁJA 1992 O NOTÁROCH A NOTÁRSKEJ ČINNOSTI (NOTÁRSKY PORIADOK) V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 63/1993 Z. Z., ...

39 Kč

39 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 725/2004 Z. z. z 2. decembra 2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 109/2005 Z. z., Zákona č. 310/2005 Z. z., Zákona č. 548/2007 Z. z., ...

-5%
88 Kč

88 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Od vydania veľmi úspešnej publikácie "Občiansky zákonník - Komentár" (apríl 2007) bol Občiansky zákonník šesťkrát novelizovaný. Na prvé dve novely (zákony č. 355/2007 Z. z. a č. 568/2007 Z. z.) ...

-5%
122 Kč

122 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Poradca 1/2010

Poradca s.r.o., 2009

Vyprodané

Elektronický podpis, zákon s komentárom...

-5%
104 Kč

104 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

1000 riešení 1/2010

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

Téma čísla - minimálna mzda od 1.1.2010...

56 Kč

56 Kč

Vyprodané


„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France