Knihy
E-knihy

Veřejné právo

Zrušiť
Titulov: 2364
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulov: 2364
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do 10 dní

Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do...

-4%
191 Kč

191 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 10 dní

Novinka

Posíláme do 10 dní

Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydán?

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním, zvláště v aspektu...

-12%
484 Kč

484 Kč

Sleva 12%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do šesti dní

Kniha určená především policistům ukazuje jak úspěšně jednat s lidmi rozličného původu, různých temperametů a ve všelijakých náladách.

-5%
84 Kč

84 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 10 dní

Publikace je zaměřena na vývoj kriminalistiky ve světě i v České republice (Českých zemích)...

420 Kč

420 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní

-5%
1 701 Kč

1 701 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do..

-5%
1 045 Kč

1 045 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace řeší základní otázky trestní odpovědnosti, podává nejnovější, moderní poznatky z trestního práva hmotného v přiměřeném rozsahu tak, aby poskytla potřebné vědomosti pro studium a absolvování trestního práva hmotného, ale také znalosti potřebné...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Publikace se zabývá výkladem smluv o zamezení dvojího zdanění. Každý jednotlivý článek smluv o zamezení dvojího zdanění je doplněn výkladem a související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a jeho francouzské obdoby, Conseil d´Etat...

-5%
223 Kč

223 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Vyprodané

Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele...

-5%
1 891 Kč

1 891 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Kapitoly o bezpečnosti

Miloš Balabán a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2010

Posíláme do 10 dní

Kapitoly o bezpečnosti (II. vydání) se zabývají strukturou a vzájemnými vazbami bezpečnostního systému ČR a jsou zasazené do širšího rámce tvorby a realizace bezpečnostní politiky v její vnitřní i zahraničněpolitické dimenzi s důrazem na členství ČR...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci...

-5%
122 Kč

122 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kriminalistika

Ivo Svoboda • Key publishing, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s...

-5%
545 Kč

545 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické...

-5%
798 Kč

798 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do tří dní

Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře...

-5%
780 Kč

780 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do týdne

Ústava České republiky s volebním zákonem...

35 Kč

35 Kč

Posíláme do týdne


„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví