Knihy
E-knihy

Veřejné právo

Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 2181
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do 8 dní

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (zkráceně CISG – začáteční písmena Convention International Sales of Goods) je právním nástrojem zavazujícím v současné době 85 států, který má stále více příznivců...

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Aktualizácia IV/2 2017

Poradca s.r.o., 2017
Novinka

Posíláme do 8 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania po novele zákonom č. 244/2017 Z. z. účinnosť od 1.1.2018, Opatrenie č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018...

42 Kč

42 Kč

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do čtyř dní

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie v systémoch, ktoré priniesla história či súčasnosť. Francúzsko spĺňa všetky parametre na to, aby bolo právom brané za referenciu...

-5%
441 Kč

441 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 8 dní

První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní

-5%
1 701 Kč

1 701 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám. Vzhledem k této...

322 Kč

322 Kč

Posíláme do 8 dní

Vyprodané

Učebnice je dílem kolektivu autorů katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externích spolupracovníků. V souladu s tradičním...

-27%
399 Kč

399 Kč

Sleva 27%

Vyprodané

Posíláme do čtyř dní

Kniha poskytuje čtenáři komplexní přehled o problematice daní — od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí až k jejich...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

One Percenter Land

William C. Duncan • Radomír Fiksa, 2012

Posíláme do čtyř dní

Motor City Motorcycle Club má dlouhou, legendární a notoricky známou historii a přicházející profesor kriminologie Christopher Bedford se o to vše velmi zajímá. Jeho otec byl jedním ze zakládajících členů tohoto klubu, ale Christopher neviděl...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Pozapomenuté právní instituty

Karolina Adamová, Vilém Knoll, Václav Valeš a a kolektiv autorů/autorek • Eddica, 2014

Posíláme do 8 dní

Sjednocující téma monografie tvoří polozapomenuté právní instituty. V dnešní době je právní institut zpravidla definován jako soubor právních norem, které upravují určitý druh společenských vztahů. Publikace na dvanácti příkladech popisuje obsah...

160 Kč

160 Kč

Posíláme do 8 dní

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

Jiří Doležal a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Posíláme do 8 dní

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl podstatně novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Publikace přináší souborný výklad nového stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů...

890 Kč

890 Kč

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu"...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Publikace pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky...

719 Kč

719 Kč

Posíláme do 8 dní

Posíláme do čtyř dní

Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci...

-5%
122 Kč

122 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Zákony 2017 II/B (CZ)

Poradce s.r.o., 2017

Posíláme do 8 dní

Publikace obsahuje: Trestní zákoník, právo, Zákon o přestupcích, Správní řád, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Notářský řád, Třestní ŕád...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Komentář k Ústavě a Listině (2. rozšířené vydání)

Karel Klíma a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2009

Posíláme do 8 dní

Druhé vydání komentáře si vyžádalo značnou aktualizaci, rozšíření, doplnění i dílčí přepracování. Komentář je nově rozdělen do dvou svazků, z nichž jeden obsahuje Ústavu a Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, ...

1 652 Kč

1 652 Kč

Posíláme do 8 dní

Posíláme do čtyř dní

„Odhad hodnoty nemovitostí“ lze tématicky rozdělit do tří částí. V první jsou zahrnuta všechna důležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by měl znalec či odhadce znát, zvládnout a uplatnit ve své práci ještě před tím, než se pustí do výběru.

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 8 dní

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření...

680 Kč

680 Kč

Posíláme do 8 dní