Knihy
E-knihy

Veřejné právo

Titulov: 2314
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 2314
Seřadit podle:
Novinka

Dodání může trvat více než tři týdny

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona o...

-5%
836 Kč

836 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Novinka

Dodání může trvat více než tři týdny

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které...

-5%
1 093 Kč

1 093 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Insolvenční zákon (3. vydání - Komentář)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2018
Novinka

Posíláme do 10 dní

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu...

-15%
2 117 Kč

2 117 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, posíláme ihned

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem...

-5%
370 Kč

370 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Posíláme do tří dní

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018...

-5%
599 Kč

599 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Vyprodané

Tato publikace je monografickým vstupem nejen do vybraných okruhů právní vědy (právního či neprávního normativního myšlení), ale též do oblastí všeobecné státovědy, konstitucionalismu a právní (a státoprávní) geografie...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských...

-5%
694 Kč

694 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Civilní právo procesní ((3. aktualizované vydání))

Radka Zahradníková a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2018

Posíláme do 10 dní

Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Ně

-5%
665 Kč

665 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do čtyř dní

Kniha určená především policistům ukazuje jak úspěšně jednat s lidmi rozličného původu, různých temperametů a ve všelijakých náladách.

-5%
84 Kč

84 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na budovách. Přitom vychází z nejnovějších poznatků tohoto rychle se vyvíjejícího se oboru, ...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Bydlení a bytová politika

Olga Poláková a a kolektiv autorů/autorek • Ekopress, 2006

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná kniha je první ucelenou českou publikací, která je zaměřena na současnou situaci v oblasti bydlení a bytové politiky především v České republice...

-5%
495 Kč

495 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Rakouský filozof a ekonom Friedrich August von Hayek, držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1974, psal své velké dílo Právo, zákonodárství a svoboda od poloviny šedesátých do konce sedmdesátých let...

-5%
971 Kč

971 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Právo nemovitostí

Milan Kindl • C. H. Beck, 2015

Posíláme do tří dní

Publikace reaguje na celou řadu zcela zásadních změn, které nový občanský zákoník vnesl prakticky do všech právních vztahů, týkajících se nemovitých věcí. Občanský zákoník zcela nově přináší nové vymezení nemovitých a tím pádem i movitých věcí, navrací...

1 161 Kč

1 161 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Monografie „Kriminalistické odorologie“ shrnuje současné poznatky o této kriminalistické metodě, které byly vědecky prověřeny a zdůvodněny. Kriminalistická odorologie je odvětvím kriminalistické techniky zkoumajícím vznik, ...

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Příručka pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací. Po definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje problematice vlastnictví účelových komunikací a výkonu státní správy a státního dozoru nad nimi...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Ústava České republiky s volebním zákonem...

35 Kč

35 Kč

Posíláme do pěti dní

Vyprodané

Ojedinělá publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku aplikace českého stavebního práva v praxi...

-5%
1 131 Kč

1 131 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Zákony 2017 II/B (CZ)

Poradce s.r.o., 2017

Posíláme do 8 dní

Publikace obsahuje: Trestní zákoník, právo, Zákon o přestupcích, Správní řád, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Notářský řád, Třestní ŕád...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace je svým obsahem zaměřená na řešení teoretických i praktických otázek místa činu, metod a taktických postupů při jeho ohledání...

322 Kč

322 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire