popis
Soukromé právo

Knihy Ekonomika, právo Soukromé právo

V podkategorii Soukromé právo se nachází 1793 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Vzory smluv, žalob a podání dle zákoníku práce
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Pracovní smlouva, Výpověď ze strany zaměstnavatele, Delimitační dohoda, Pracovní posudek, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda o zvýšení kvalifikace, Dohoda o odpovědnosti, Vnitřní předpisy k pracovním cestám... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
2.
Cenné papíry
Ivan Chalupa, David Reiterman  ·  C. H. Beck (2014)
Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící... (více o titulu)
Naše cena: 509 Kč posíláme do 19 dní
3.
Poodhalené tváře anglického práva
Jan Kuklík  ·  Aleš Čeněk (2013)
Kniha se zabývá vývojem anglického práva od jeho počátků spojených s anglosaským obdobím až do současnosti. Je rozdělena do čtyř částí a jednotlivých obsahových kapitol. První část se věnuje charakteristice anglického práva, jeho dělení na common law... (více o titulu)
Naše cena: 420 Kč obvykle posíláme do 8 dní
4.
Závazkové právo
Aleš Rozehnal  ·  Aleš Čeněk (2014)
Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není... (více o titulu)
Naše cena: 221 Kč obvykle posíláme do 8 dní
5.
Vyznejte se v paragrafech bydlení
Robert Pšenko, Lukáš Obšasník  ·  BIZBOOKS (2014)
Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení. Publikace se zaměřuje na problémy spojené s vlastnictvím nemovitosti i s nájemním bydlením – což nezahrnuje pouze dohodu... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
6.
Fotografie a právo
Martin Valoušek  ·  Leges (2014)
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
7.
Zákony 2017 II/A (CZ)
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
8.
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Veronika Ryšávková a kolektiv  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
9.
Základy insolvenčního práva
Ilona Schelleová  ·  Key publishing (2008)
Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení... (více o titulu)
Naše cena: 470 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
10.
Exekuce
Exekuce  
Ilona Schelleová a kolektiv  ·  Key publishing (2008)
Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí... (více o titulu)
Naše cena: 434 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
11.
Právo proti domácímu násilí
C. H. Beck (2011)
Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a interaktivní pomůcka nejen pro posluchače právnických fakult, ale i pro odborníky působící v dané oblasti... (více o titulu)
Naše cena: 322 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
12.
Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2004)
Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně... (více o titulu)
Naše cena: 110 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
13.
Obchodní strategie založení advokátní kanceláře
Bronislava Wittnerová  ·  Key publishing (2012)
Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty... (více o titulu)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Nový občanský zákoník
Jaroslav Svejkovský  ·  C. H. Beck (2012)
Tato publikace chce být základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě. Obsahuje hlavně srovnávací přehled nové a staré úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení... (více o titulu)
Naše cena: 790 Kč obvykle posíláme do 8 dní
15.
Sociální právo
Kristina Koldinská  ·  C. H. Beck (2013)
Druhé vydání úspěšné publikace pracuje s pojmem sociální právo, do kterého je zahrnuto jak právo sociálního zabezpečení, tak některé části pracovního práva... (více o titulu)
Naše cena: 704 Kč posíláme do 6 dní
16.
Občanský zákoník - velký komentář
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv  ·  Leges (2013)
První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou.... (více o titulu)
Naše cena: 1 190 Kč obvykle posíláme do 8 dní
17.
Zákony 2015/II (CZ)
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o titulu)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
18.
Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík
C. H. Beck (2016)
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních... (více o titulu)
Naše cena: 484 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
19.
Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti
František Emmert  ·  Leges (2016)
Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje... (více o titulu)
Naše cena: 558 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
20.
Soudní exekuce
Jitka Wolfová, Martin Štika  ·  Wolters Kluwer ČR (2016)
Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých... (více o titulu)
Naše cena: 595 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
Knihy jsou němí učitelé. (Aulus Gellius)
Kávička