popis
Soukromé právo

Knihy Ekonomika, právo Soukromé právo

V podkategorii Soukromé právo se nachází 1774 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Veronika Ryšávková a kolektiv  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
2.
Základy insolvenčního práva
Ilona Schelleová  ·  Key publishing (2008)
Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení... (více o titulu)
Naše cena: 470 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Exekuce
Exekuce  
Ilona Schelleová a kolektiv  ·  Key publishing (2008)
Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí... (více o titulu)
Naše cena: 434 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
4.
Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2004)
Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně... (více o titulu)
Naše cena: 110 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
5.
Nový občanský zákoník
Jaroslav Svejkovský  ·  C. H. Beck (2012)
Tato publikace chce být základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě. Obsahuje hlavně srovnávací přehled nové a staré úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení... (více o titulu)
Naše cena: 790 Kč obvykle posíláme do 8 dní
6.
Rodinné právo
Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kolektiv  ·  C. H. Beck (2015)
Rekodifikací soukromého práva, v jehož rámci bylo rodinné právo opět začleněno do občanského práva, je mnohé v této právní oblasti nahlíženo nově. Učebnice rodinného práva, kterou takto představujeme, byla napsána renomovanými autory, kteří se danou... (více o titulu)
Naše cena: 790 Kč obvykle posíláme do 8 dní
7.
Zákony 2015/II (CZ)
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o titulu)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
8.
Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti
František Emmert  ·  Leges (2016)
Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje... (více o titulu)
Naše cena: 558 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
9.
Soudní exekuce
Jitka Wolfová, Martin Štika  ·  Wolters Kluwer ČR (2016)
Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých... (více o titulu)
Naše cena: 480 Kč posíláme do 6 dní
10.
Zákony 2017/III (CZ)
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění... (více o titulu)
Naše cena: 180 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
11.
Rodinné právo
Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kolektiv  ·  C. H. Beck (2017)
Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které... (více o titulu)
Naše cena: 1 054 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
12.
Společenství vlastníků jednotek
Zbyněk Pražák  ·  Leges (2010)
Kniha je originální praktickou příručkou pro život ve společenství vlastníků jednotek... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
13.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář
Robert Pelikán  ·  Leges (2010)
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí argumentaci použitelnou při řešení nejasností... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Komentář)
Robert Pelikán  ·  Leges (2010)
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací... (více o titulu)
Naše cena: 447 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
15.
Živnostenské podnikání v České republice
Slavomír Novotný  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2010)
Živnostenské podnikání v České republice je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)... (více o titulu)
Naše cena: 293 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
16.
Právo proti domácímu násilí
C. H. Beck (2011)
Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a interaktivní pomůcka nejen pro posluchače právnických fakult, ale i pro odborníky působící v dané oblasti... (více o titulu)
Naše cena: 322 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
17.
Obchodní strategie založení advokátní kanceláře
Bronislava Wittnerová  ·  Key publishing (2012)
Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty... (více o titulu)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
18.
Nové české nadační právo v evropském srovnání
Kateřina Ronovská  ·  Wolters Kluwer (2012)
Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních... (více o titulu)
Naše cena: 485 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
19.
Sociální právo
Kristina Koldinská  ·  C. H. Beck (2013)
Druhé vydání úspěšné publikace pracuje s pojmem sociální právo, do kterého je zahrnuto jak právo sociálního zabezpečení, tak některé části pracovního práva... (více o titulu)
Naše cena: 704 Kč posíláme do 6 dní
20.
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Lenka Bezoušková  ·  Leges (2013)
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského... (více o titulu)
Naše cena: 380 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. (latinské přísloví )
Kávička