popis
Soukromé právo

Knihy Ekonomika, právo Soukromé právo

V podkategorii Soukromé právo se nachází 1740 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Veronika Ryšávková a kolektiv  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
2.
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích
Gabriel Achour, Martin Pelikán  ·  Key publishing (2015)
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku... (více o titulu)
Naše cena: 477 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
3.
Společenství vlastníků jednotek
Zbyněk Pražák  ·  Leges (2010)
Kniha je originální praktickou příručkou pro život ve společenství vlastníků jednotek... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
4.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář
Robert Pelikán  ·  Leges (2010)
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí argumentaci použitelnou při řešení nejasností... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
5.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Komentář)
Robert Pelikán  ·  Leges (2010)
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací... (více o titulu)
Naše cena: 447 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Nové české nadační právo v evropském srovnání
Kateřina Ronovská  ·  Wolters Kluwer (2012)
Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních... (více o titulu)
Naše cena: 485 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
7.
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Lenka Bezoušková  ·  Leges (2013)
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského... (více o titulu)
Naše cena: 380 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
8.
Nový občanský zákoník
Petr Novotný a kolektiv  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
9.
Občanský zákonník
Milan Kindl, Aleš Rozehnal  ·  Aleš Čeněk (2014)
Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět. Opravdu vám kolemjdoucí (ba i ti ostatní) mohou radostně rvát... (více o titulu)
Naše cena: 360 Kč posíláme do 10 dní
10.
Vzory smluv, žalob a podání dle zákoníku práce
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Pracovní smlouva, Výpověď ze strany zaměstnavatele, Delimitační dohoda, Pracovní posudek, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda o zvýšení kvalifikace, Dohoda o odpovědnosti, Vnitřní předpisy k pracovním cestám... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
11.
Nový občanský zákoník
DonauMedia (2013)
Od 1. ledna 2014 dochází k největší reformě soukromého práva za posledních padesát let. Mění se celkový koncept, zrušen je obchodní zákoník a větší část této úpravy je přesunuta do občanského zákoníku, který nyní upravuje vztahy v rodině... (více o titulu)
Naše cena: 132 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Insolvenční řízení
Luboš Smrčka, Jan Plaček, Jaroslav Schönfeld  ·  Professional Publishing (2015)
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo... (více o titulu)
Naše cena: 481 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
13.
Občanské právo hmotné 1
Kolektiv autorů  ·  Wolters Kluwer (2016)
Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou... (více o titulu)
Naše cena: 560 Kč  (tedy ušetříte 23%) posíláme do 5 dní
14.
Obchodní korporace ve světle proměn
Bohumil Havel  ·  Auditorium (2010)
Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob,... (více o titulu)
Naše cena: 384 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
15.
Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků
Jiří Čáp  ·  Wolters Kluwer (2011)
Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem zákona o vlastnictví bytů... (více o titulu)
Naše cena: 279 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
16.
Tvorba obecně závazných vyhlášek
Furková, Matějková, Rosová  ·  C. H. Beck (2013)
Publikace si klade za cíl usnadnit orientaci v problematice ukládání povinností, zákazů či omezení formou obecně závazných vyhlášek tak, aby proces i konečný výsledek splňovaly všechny zákonné požadavky a obecná kritéria tvorby právních předpisů... (více o titulu)
Naše cena: 501 Kč posíláme do 5 dní
17.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku
Dana Ondrejová  ·  C. H. Beck (2014)
Publikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad... (více o titulu)
Naše cena: 1 103 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
18.
Bytové spoluvlastnictví
Zbyněk Pražák  ·  Leges (2014)
Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Autor, který se problematikou... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
19.
Ekonomické aktivity obcí a měst
Petr Toth, Radka Michlová a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2014)
Vytváření komunálních podniků za účelem zajišťování veřejných služeb a posilování příjmů místních rozpočtů se stalo v posledních desetiletích univerzálním fenoménem nejen v České republice, ale i v dalších vyspělých zemích. Publikace představuje různé... (více o titulu)
Naše cena: 150 Kč posíláme do 10 dní
20.
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
Jolana Maršíková  ·  Aleš Čeněk (2015)
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti. Zejména osobám bez právnického vzdělání má příručka poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Příručka dává odpovědi na otázky, jak... (více o titulu)
Naše cena: 451 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. (Voltaire)
Kávička