popis
Soukromé právo

Knihy Ekonomika, právo Soukromé právo

V podkategorii Soukromé právo se nachází 1816 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Náklady řízení
Hromada, Levý, Vláčil, Tlašková, Pirk, Svoboda  ·  C. H. Beck (2017)
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení.... (více o titulu)
Naše cena: 607 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
2.
Vzory smluv, žalob a podání dle zákoníku práce
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Pracovní smlouva, Výpověď ze strany zaměstnavatele, Delimitační dohoda, Pracovní posudek, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda o zvýšení kvalifikace, Dohoda o odpovědnosti, Vnitřní předpisy k pracovním cestám... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
3.
Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2004)
Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně... (více o titulu)
Naše cena: 110 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Poodhalené tváře anglického práva
Jan Kuklík  ·  Aleš Čeněk (2013)
Kniha se zabývá vývojem anglického práva od jeho počátků spojených s anglosaským obdobím až do současnosti. Je rozdělena do čtyř částí a jednotlivých obsahových kapitol. První část se věnuje charakteristice anglického práva, jeho dělení na common law... (více o titulu)
Naše cena: 420 Kč obvykle posíláme do 8 dní
5.
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Veronika Ryšávková a kolektiv  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Závazkové právo
Aleš Rozehnal  ·  Aleš Čeněk (2014)
Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není... (více o titulu)
Naše cena: 221 Kč obvykle posíláme do 8 dní
7.
Vyznejte se v paragrafech bydlení
Robert Pšenko, Lukáš Obšasník  ·  BIZBOOKS (2014)
Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení. Publikace se zaměřuje na problémy spojené s vlastnictvím nemovitosti i s nájemním bydlením – což nezahrnuje pouze dohodu... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
8.
Fotografie a právo
Martin Valoušek  ·  Leges (2014)
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Zákony 2015/II (CZ)
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o titulu)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
10.
Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti
František Emmert  ·  Leges (2016)
Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje... (více o titulu)
Naše cena: 558 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Zákony 2017 II/A (CZ)
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
12.
Zákony 2017/III (CZ)
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění... (více o titulu)
Naše cena: 180 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
13.
Rodinné právo
Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová a kolektiv  ·  C. H. Beck (2017)
Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které... (více o titulu)
Naše cena: 1 054 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Jak obchodovat s američany
Lawrence B. Landman  ·  Pragma (2001)
Kniha určená pro manažery vysvětluje obchodní právo USA. (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
15.
Jaká práva mám v zaměstnání?
Jiří Nolč  ·  Computer Press (2003)
Nastupujete do zaměstnání a potřebujete vědět, jaké náležitosti má mít vaše pracovní smlouva? Jaké máte v zaměstnání povinnosti, ale také práva? Chcete poradit, jak se v dnešní složité době ubránit různým tlakům zaměstnavatelů? (více o titulu)
Naše cena: 137 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
16.
Obchodní zákoník – úplné znění s úvodním komentářem
Markéta Hajná, Pavel Pravda  ·  Grada (2003)
V předkládané publikaci naleznete úvodní komentář k základním změnám v právní úpravě a úplné znění obchodního zákoníku platné k 1. 4. 2003 s přehledným zvýrazněním změn přijatých novelami... (více o titulu)
Naše cena: 145 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
17.
Zákoník práce – úplné znění s výkladem
Jaroslav Jakubka  ·  Grada (2004)
V předkládané publikaci najdete stručné, ale přesto komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelou č. 46/2004 Sb... (více o titulu)
Naše cena: 81 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
18.
Obchodní zákoník 2005 – úplné znění s úvodním komentářem
Pavel Pravda, Markéta Pravdová  ·  Grada (2005)
V předkládané publikaci naleznete úplné znění obchodního zákoníku s přehledným zvýrazněním změn účinných od 1. ledna 2005, provedených zejména zákonem č. 554/2004 Sb... (více o titulu)
Naše cena: 147 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
19.
Zákoník práce 2005 – úplné srovnávací znění
Jaroslav Jakubka, Pavel Michal  ·  Grada (2004)
Autoři se snaží usnadnit orientaci všem, kteří potřebují ve své praxi každodenně rozlišovat všechny 4 novely zákoníku práce, které byly provedeny v roce 2004... (více o titulu)
Naše cena: 114 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
20.
Zákoník práce 2005 – úplné znění s výkladem
Jaroslav Jakubka  ·  Grada (2005)
(1)
Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelami... (více o titulu)
Naše cena: 81 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. (Bernard Bolzano)
Kávička