Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáEkonomika a právoSoukromé právo

Momentálně se v této nabídce nachází 1885 titulů

1.
Petr Holý a Helena Chaloupková  ·  C. H. Beck (2017)
NOVINKA
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo... (více o knize)
Naše cena: 941 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
2.
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Elektronická registračná pokladnica - zákon s komentárom po novele, Obchodný register, Vlastníctvo, Pozemky, Odpady... (více o knize)
Naše cena: 111 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 5 dnů
3.
Aleš Gerloch  ·  Triton (2017)
Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato u (více o knize)
Naše cena: 304 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
4.
Aleš Gerloch  ·  Aleš Čeněk (2017)
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práv (více o knize)
Naše cena: 399 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
5.
Jan Hurdík a a kolektiv autorů/autorek  ·  Aleš Čeněk (2014)
(1)
Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především... (více o knize)
Naše cena: 390 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
6.
Gabriel Achour a Martin Pelikán  ·  Key publishing (2015)
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku... (více o knize)
Naše cena: 483 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
7.
Milan Holub a a kolektiv autorů/autorek  ·  Leges (2011)
Publikace představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury... (více o knize)
Naše cena: 656 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
8.
Petr Novotný a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2017)
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku smluvního práva. Je určena... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
9.
Luboš Smrčka, Jan Plaček a Jaroslav Schönfeld  ·  Professional Publishing (2015)
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo... (více o knize)
Naše cena: 481 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
10.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
11.
René Petráš, Helena Petrův a Harald C. Scheu  ·  Auditorium (2009)
Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby... (více o knize)
Naše cena: 544 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
12.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
13.
Silvie Štěpánová  ·  Computer Press (2006)
+CD V manželství vzniká mezi manželi celá řada právních vztahů; mezi nejvýznamnější lze bezesporu zahrnout vztahy vlastnické. Autorka zpracovává velmi přehledně v běžném životě frekventovaný institut soukromého práva - společné jmění manželů. (více o knize)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
14.
Miroslav Bělina a a kolektiv autorů/autorek  ·  C. H. Beck (2012)
Páté vydání učebnice pracovního práva je opět dílem týmu erudovaných odborníků na poli tohoto odvětví práva a představuje teoretický úvod do pracovního práva České republiky. (více o knize)
Naše cena: 890 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
15.
Silvie Štěpánová  ·  Computer Press (2007)
NA SKLADĚ
Každý podnikatel, ať již fyzická osoba, nebo obchodní společnost, chce-li vykonávat ziskovou činnost, tedy podnikat, musí mít nějaké živnostenské oprávnění... (více o knize)
Naše cena: 332 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dnů
16.
Michal Spirit a a kolektiv autorů/autorek  ·  Aleš Čeněk (2015)
Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace... (více o knize)
Naše cena: 401 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
17.
Stanislav Křeček  ·  Leges (2016)
Druhé aktualizované a doplněné vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá... (více o knize)
Naše cena: 545 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
18.
Marek Svejkovský a a kolektiv autorů/autorek  ·  C. H. Beck (2015)
Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu... (více o knize)
Naše cena: 990 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
19.
Bejček a Šilhán  ·  C. H. Beck (2015)
Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické pojednání problematiky obchodních smluv a závazkových vztahů týkajících se podnikání a obchodního závodu. Obsah učebnice (více o knize)
Naše cena: 1 306 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
20.
Jaruška Stavinohová a Petr Hlavsa  ·  Doplněk (2003)
(1)
Dlouho očekávané aktualizované vydání právnické učebnice (dříve: Občanské právo procesní) je výsledkem spolupráce odborníků z brněnské a olomoucké právnické fakulty. (více o knize)
Naše cena: 833 Kč  (tedy ušetříte 5%) dodání titulu může trvat i více než 3 týdny
123456789 … 95

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí. (Jiří Mahen)
Kávička