popis
Soukromé právo

Knihy Ekonomika, právo Soukromé právo

V podkategorii Soukromé právo se nachází 1762 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Veronika Ryšávková a kolektiv  ·  Grada (2014)
SKLADEM  
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
2.
Základy insolvenčního práva
Ilona Schelleová  ·  Key publishing (2008)
Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení... (více o titulu)
Naše cena: 470 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
3.
Exekuce
Exekuce  
Ilona Schelleová a kolektiv  ·  Key publishing (2008)
Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí... (více o titulu)
Naše cena: 434 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
4.
Právo proti domácímu násilí
C. H. Beck (2011)
Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a interaktivní pomůcka nejen pro posluchače právnických fakult, ale i pro odborníky působící v dané oblasti... (více o titulu)
Naše cena: 240 Kč posíláme do 9 dní
5.
Obchodní strategie založení advokátní kanceláře
Bronislava Wittnerová  ·  Key publishing (2012)
Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty... (více o titulu)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
6.
Nový občanský zákoník
Jaroslav Svejkovský  ·  C. H. Beck (2012)
Tato publikace chce být základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě. Obsahuje hlavně srovnávací přehled nové a staré úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení... (více o titulu)
Naše cena: 790 Kč posíláme do 9 dní
7.
Sociální právo
Kristina Koldinská  ·  C. H. Beck (2013)
Druhé vydání úspěšné publikace pracuje s pojmem sociální právo, do kterého je zahrnuto jak právo sociálního zabezpečení, tak některé části pracovního práva... (více o titulu)
Naše cena: 704 Kč posíláme do 5 dní
8.
Občanský zákoník - velký komentář
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv  ·  Leges (2013)
První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou.... (více o titulu)
Naše cena: 1 190 Kč posíláme do 9 dní
9.
Cenné papíry
Ivan Chalupa, David Reiterman  ·  C. H. Beck (2014)
Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící... (více o titulu)
Naše cena: 509 Kč obvykle posíláme do 18 dní
10.
Praktikum finančního účetnictví
Praktikum umožňuje čtenářům osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, metod a postupů účtování. Tematicky navazuje na Praktikum pro ekonomická, finanční a právní studia, které vydalo nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2013. Obsahem... (více o titulu)
Naše cena: 250 Kč posíláme do 9 dní
11.
Rodinné právo
Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kolektiv  ·  C. H. Beck (2015)
Rekodifikací soukromého práva, v jehož rámci bylo rodinné právo opět začleněno do občanského práva, je mnohé v této právní oblasti nahlíženo nově. Učebnice rodinného práva, kterou takto představujeme, byla napsána renomovanými autory, kteří se danou... (více o titulu)
Naše cena: 790 Kč posíláme do 9 dní
12.
Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík
C. H. Beck (2016)
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních... (více o titulu)
Naše cena: 489 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
13.
Soudní exekuce
Jitka Wolfová, Martin Štika  ·  Wolters Kluwer ČR (2016)
Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých... (více o titulu)
Naše cena: 480 Kč posíláme do 5 dní
14.
Nový občanský zákoník
DonauMedia (2013)
Od 1. ledna 2014 dochází k největší reformě soukromého práva za posledních padesát let. Mění se celkový koncept, zrušen je obchodní zákoník a větší část této úpravy je přesunuta do občanského zákoníku, který nyní upravuje vztahy v rodině... (více o titulu)
Naše cena: 132 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Společenství vlastníků jednotek
Zbyněk Pražák  ·  Leges (2010)
Kniha je originální praktickou příručkou pro život ve společenství vlastníků jednotek... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
16.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář
Robert Pelikán  ·  Leges (2010)
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí argumentaci použitelnou při řešení nejasností... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
17.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Komentář)
Robert Pelikán  ·  Leges (2010)
Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací... (více o titulu)
Naše cena: 447 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
18.
Živnostenské podnikání v České republice
Slavomír Novotný  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2010)
Živnostenské podnikání v České republice je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)... (více o titulu)
Naše cena: 293 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
19.
Nové české nadační právo v evropském srovnání
Kateřina Ronovská  ·  Wolters Kluwer (2012)
Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních... (více o titulu)
Naše cena: 485 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
20.
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Lenka Bezoušková  ·  Leges (2013)
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského... (více o titulu)
Naše cena: 380 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. (George Orwell)
Kávička