Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Ekonomika, právoSoukromé právo

Momentálně se v této nabídce nachází 1849 titulů

1.
Helena Spišiaková  ·  Wolters Kluwer (2017)
NOVINKA
Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi... (více o knize)
Naše cena: 555 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 7 dnů
2.
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový poriadok - vyrubovacie konanie, Odpady po novele zákona, Zákonník práce, Verejná správa, DPH, Účtovníctvo, ZDP... (více o knize)
Naše cena: 115 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 7 dnů
3.
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce po zmene zákonom č. 82/2017 Z. z. a č. 95/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2017 a 1.6.2017, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti po zmene zákonom... (více o knize)
Naše cena: 101 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 7 dnů
4.
Robert Pšenko a Lukáš Obšasník  ·  BIZBOOKS (2014)
Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení. Publikace se zaměřuje na problémy spojené s vlastnictvím nemovitosti i s nájemním bydlením – což nezahrnuje pouze dohodu... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dnů
5.
Milan Trávníček  ·  C. H. Beck (2015)
Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti úpravě v zákoně o rodině, přičemž vychází zejména z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Hlavní pozornost je věnována předpokladům... (více o knize)
Naše cena: 364 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
6.
František Emmert  ·  Leges (2016)
Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje... (více o knize)
Naše cena: 558 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
7.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Pracovní smlouva, Výpověď ze strany zaměstnavatele, Delimitační dohoda, Pracovní posudek, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda o zvýšení kvalifikace, Dohoda o odpovědnosti, Vnitřní předpisy k pracovním cestám... (více o knize)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
8.
Martin Valoušek  ·  Leges (2014)
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých... (více o knize)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
9.
Petr Hůrka a a kolektiv autorů/autorek  ·  Aleš Čeněk (2015)
Učebnice je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě. Reaguje aktuálně na stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, včetně přípravy soukromoprávní kodifikace, na předpisy a... (více o knize)
Naše cena: 650 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
10.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
11.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
12.
kolektiv autorů/autorek  ·  Wolters Kluwer (2016)
Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na... (více o knize)
Naše cena: 295 Kč  (tedy ušetříte 23%) obvykle posíláme do 3 dnů
13.
Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho... (více o knize)
Naše cena: 1 103 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
14.
Bohumila Salachová, Bohumil Vítek, Jana Gláserová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Key publishing (2014)
Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních... (více o knize)
Naše cena: 230 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
15.
Veronika Ryšávková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
16.
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2004)
Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně... (více o knize)
Naše cena: 110 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
17.
Ivana Štenglová, Bohumil Havel a a kolektiv autorů/autorek  ·  C. H. Beck (2013)
Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce (více o knize)
Naše cena: 3 771 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
18.
Jaroslav Svejkovský  ·  C. H. Beck (2012)
Tato publikace chce být základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě. Obsahuje hlavně srovnávací přehled nové a staré úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení... (více o knize)
Naše cena: 790 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
19.
Luboš Smrčka, Jan Plaček a Jaroslav Schönfeld  ·  Professional Publishing (2015)
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo... (více o knize)
Naše cena: 481 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
20.
Filip Melzer, Petr Tégl a a kolektiv autorů/autorek  ·  Leges (2013)
První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou.... (více o knize)
Naše cena: 1 190 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
123456789 … 93

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. (Ladislav Klíma )
Kávička