Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Ekonomika, právoSoukromé právo

Momentálně se v této nabídce nachází 1858 titulů

1.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Pracovní smlouva, Výpověď ze strany zaměstnavatele, Delimitační dohoda, Pracovní posudek, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda o zvýšení kvalifikace, Dohoda o odpovědnosti, Vnitřní předpisy k pracovním cestám... (více o knize)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) titul je bohužel vyprodaný
VYPRODANÝ
Titul je vyprodaný, zatím se nechystá dotisk
2.
Roman Kočí  ·  Leges (2017)
Publikace přináší srozumiltený a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z... (více o knize)
Naše cena: 471 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dnů
3.
Robert Pšenko a Lukáš Obšasník  ·  BIZBOOKS (2014)
Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení. Publikace se zaměřuje na problémy spojené s vlastnictvím nemovitosti i s nájemním bydlením – což nezahrnuje pouze dohodu... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dnů
4.
Publikace Dědictví a dědické právo vás fundovaným a přehledným způsobem provede právním zázemím, které se dědictví týká. Odpoví na nejčastější dotazy a poskytne řadu cenných vzorů... (více o knize)
Naše cena: 406 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dnů
5.
František Emmert  ·  Leges (2016)
Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje... (více o knize)
Naše cena: 558 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
6.
Martin Valoušek  ·  Leges (2014)
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých... (více o knize)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
7.
Petr Hůrka a a kolektiv autorů/autorek  ·  Aleš Čeněk (2015)
Učebnice je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě. Reaguje aktuálně na stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, včetně přípravy soukromoprávní kodifikace, na předpisy a... (více o knize)
Naše cena: 650 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
8.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
9.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 8 dnů
10.
Pavel Mates a a kolektiv autorů/autorek  ·  Leges (2012)
Kniha Ochrana osobních údajů poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice... (více o knize)
Naše cena: 333 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
11.
Martin Ježek  ·  BIZBOOKS (2013)
Říká se, že člověk by měl v životě zkusit všechno. Pravdou však je, že o něco vůbec nestojíme a spíše právě naopak bychom se některým věcem či dějům nejraději vyhnuli... (více o knize)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dnů
12.
S. Radvanová a a kolektiv autorů/autorek  ·  C. H. Beck (2015)
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku. Toto zpětné začlenění.. (více o knize)
Naše cena: 489 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
13.
Stanislav Křeček  ·  Leges (2016)
Druhé aktualizované a doplněné vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá... (více o knize)
Naše cena: 545 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
14.
kolektiv autorů/autorek  ·  C. H. Beck (2017)
Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon... (více o knize)
Naše cena: 2 841 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
15.
Veronika Ryšávková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2014)
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
16.
Ivana Štenglová, Bohumil Havel a a kolektiv autorů/autorek  ·  C. H. Beck (2013)
Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce (více o knize)
Naše cena: 3 700 Kč posíláme do 4 dnů
17.
Jaroslav Svejkovský  ·  C. H. Beck (2012)
Tato publikace chce být základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě. Obsahuje hlavně srovnávací přehled nové a staré úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení... (více o knize)
Naše cena: 790 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
18.
Luboš Smrčka, Jan Plaček a Jaroslav Schönfeld  ·  Professional Publishing (2015)
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo... (více o knize)
Naše cena: 481 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dnů
19.
Filip Melzer, Petr Tégl a a kolektiv autorů/autorek  ·  Leges (2013)
První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou.... (více o knize)
Naše cena: 1 190 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
20.
Poradce s.r.o. (2016)
Publikace obsahuje: Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění... (více o knize)
Naše cena: 152 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dnů
123456789 … 93

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. (Eda Kriseová )
Kávička