Knihy
E-knihy

Soukromé právo

Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 1967
Seřadit podle:

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán • Wolters Kluwer ČR, 2018
Novinka

Posíláme do tří dní

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Novinka

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je stěžejním výstupem programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy - PRVOUK č. P04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním...

-15%
610 Kč

610 Kč

Sleva 15%

Dodání může trvat více než tři týdny

Novinka

Posíláme do tří dní

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých...

-27%
428 Kč

428 Kč

Sleva 27%

Posíláme do tří dní

Zákony 2018/III (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Na skladě, posíláme ihned

Publikace obsahuje: Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění...

-12%
166 Kč

166 Kč

Sleva 12%

Na skladě, posíláme ihned

Ekonomické aktivity obcí a měst

Petr Toth, Radka Michlová a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2014

Posíláme do 10 dní

Vytváření komunálních podniků za účelem zajišťování veřejných služeb a posilování příjmů místních rozpočtů se stalo v posledních desetiletích univerzálním fenoménem nejen v České republice, ale i v dalších vyspělých zemích. Publikace představuje různé...

150 Kč

150 Kč

Posíláme do 10 dní

Insolvenční zákon (Komentář. 2. vydání)

Jiřina Hásová a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2014

Posíláme do 10 dní

• Zákon č. 182/2006 Sb., upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku – konkurs, reorganizaci, oddlužení. • Aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona, vycházející ze současné praxe autorů, umožňuje získat dostatečný...

1 990 Kč

1 990 Kč

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Tato publikace se věnuje podrobnému výkladu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přináší odpovědi na řadu otázek spojených s osobními údaji, počínaje důvody zájmu veřejnosti přes otázky, zda rodné číslo je osobním údajem vždy nebo jen někdy..

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Lékař a právo není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sociální práva cizinců

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Posíláme do 10 dní

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů...

-5%
341 Kč

341 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákony 2018 II/A (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodník korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vyprodané

Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není...

221 Kč

221 Kč

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tak jako každým rokem nabízíme čtenářům i letos stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2018 - tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž v průběhu roku 2017 došlo...

-5%
160 Kč

160 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do čtyř dní

Garretova kniha objasňuje, jak každá vaše nemovitost představuje byznys, který obsahuje všechny části investičního trojúhelníku...

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do tří dní

Autoři komentují jednotlivá ustanovení zákona, uvádějí je do kontextu se souvisejícími právními předpisy. Komentář přináší nejen právní pohled na obecně prospěšné společnosti, ale zabývá se i daňovými a účetnímu souvislostmi...

-5%
360 Kč

360 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček • Wolters Kluwer ČR, 2018

Posíláme do tří dní

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce...

495 Kč

495 Kč

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace...

290 Kč

290 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práv

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především...

390 Kč

390 Kč

Posíláme do 10 dní