Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáEkonomika a právoSociální zabezpečení, veřejná správa

Momentálně se v této nabídce nachází 473 titulů

1.
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) po novele zákonom č. 178/2017 Z. z. a 182/2017 Z. z. - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve... (více o knize)
Naše cena: 61 Kč posíláme do 6 dnů
2.
Pavla Kodymová  ·  Univerzita Karlova v Praze (2015)
Monografie představuje ucelenou a v našich poměrech zatím ojedinělou studii, která se zabývá etablováním sociální práce v české části nově vzniklého samostatného státu. Text se věnuje ustanovování oboru od doby před rozpadem Rakouska-Uherska, přes první.. (více o knize)
Naše cena: 147 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
3.
Eva Zacharová  ·  Grada (2016)
Publikace vymezuje na základě psychologických a sociologických poznatků základní oblasti sociální komunikace s důrazem na efektivní komunikaci ve zdravotnictví ve vztahu zdravotnický pracovník – pacient. Pozornost je věnována správnému využití... (více o knize)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
4.
Anna Arnoldova  ·  Grada (2015)
NA SKLADĚ
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností... (více o knize)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
5.
Marie Rozsypalová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Informatorium (2010)
Učebnice byla zpracována podle nového rámcově vzdělávacího programu pro SZŠ. První díl seznamuje studenty s definicí ošetřovatelského povolání, vývojem ošetřovatelství, ... (více o knize)
Naše cena: 280 Kč posíláme do 7 dnů
6.
Věra Malík Holasová  ·  Grada (2014)
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a... (více o knize)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
7.
Renata Vytejčková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2013)
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které... (více o knize)
Naše cena: 313 Kč  (tedy ušetříte 22%) obvykle posíláme do 7 dnů
8.
Klára Cingrošová a Klára Dvořáková  ·  Portál (2016)
Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dnů
9.
Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Portál (2014)
Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce... (více o knize)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
10.
Renata Vytejčková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívající dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia Ošetřovatelství a svým pojetím bude... (více o knize)
Naše cena: 351 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
11.
VOX (2017)
(1)
Chcete investovat do nemovitostí? Máte bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci bytů byli u vás spokojeni... (více o knize)
Naše cena: 428 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 6 dnů
12.
Oldřich Matoušek  ·  Portál (2011)
Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému ... (více o knize)
Naše cena: 313 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
13.
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
NA SKLADĚ
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách... (více o knize)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
14.
Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s paliativní péčí... (více o knize)
Naše cena: 160 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dnů
15.
Jana Levická a a kolektiv autorů/autorek  ·  Oliva (2012)
Výber z recenzií Cieľom sociálnej práce z hľadiska ekologickej perspektívy je podporovať rast, rozvoj, posilňovať adaptívne kapacity ľudí, odstraňovať bariéry v prostredí, zlepšovať schopnosť prostredia odpovedať na potreby ľudí. Aj z týchto dôvodov... (více o knize)
Naše cena: 358 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
16.
Michal Oláh  ·  IRIS (2016)
Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... (více o knize)
Naše cena: 466 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dnů
17.
Oldřich Matoušek  ·  Portál (2013)
NA SKLADĚ
Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím.... (více o knize)
Naše cena: 1 002 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
18.
Peter Brnula a Vasko Kusin  ·  IRIS (2013)
Hlavnou témou monografie je fenomén pomoci ako súčasť sociálneho myslenia a neskôr aj sociálnych teórií. V prvých kapitolách je venovaná pozornosť samotnému vymedzeniu fenoménu pomoci v sociálnom myslení z teoreticko-metodologického... (více o knize)
Naše cena: 328 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dnů
19.
Chloupková Soňa  ·  Grada (2013)
Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách... (více o knize)
Naše cena: 85 Kč obvykle posíláme do 7 dnů
20.
Na základě několikaleté praxe v různých manažerských pozicích, jako lektoři i inspektoři kvality sociálních služeb a jako spoluautoři několika publikací o poskytování sociálních služeb ... (více o knize)
Naše cena: 249 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
123456789 … 24

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. (John Ruskin)
Kávička