popis
Sociální zabezpečení, veřejná správa

Knihy Ekonomika, právo Sociální zabezpečení, veřejná správa

V podkategorii Sociální zabezpečení, veřejná správa se nachází 431 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z
Chloupková Soňa  ·  Grada (2013)
Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
2.
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Věra Čadilová a kolektiv  ·  Portál (2007)
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče)... (více o titulu)
Naše cena: 381 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
3.
Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Námět představuje interaktivní knihu, kterou mohou při práci se seniory využít profesionálové ve zdravotnických a sociálních zařízeních, dále rodinní pečovatelé... (více o titulu)
Naše cena: 227 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Gerontagogika
Dana Benešová  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
5.
Sociální služby v ČR v teorii a praxi
Na základě několikaleté praxe v různých manažerských pozicích, jako lektoři i inspektoři kvality sociálních služeb a jako spoluautoři několika publikací o poskytování sociálních služeb ... (více o titulu)
Naše cena: 249 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Hynek Jeřábek a kolektiv  ·  SLON (2013)
Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
7.
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
8.
Smart city v praxi
Jakub Slavík  ·  Profi Press (2017)
Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ... podat detailní technických popis příslušných zařízení (více o titulu)
Naše cena: 484 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Sociálně-právní ochrana dětí
Věra Novotná, Vladimír Fejt  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2009)
Sociálně-právní ochrana dětí má v systému veřejného práva významné postavení a v České republice dlouholetou tradici. Výkon sociálně-právní ochrany dětí není zdaleka jednoduchý, ... (více o titulu)
Naše cena: 336 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
10.
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
11.
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
Iva Uzlová  ·  Portál (2010)
(1)
Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, ... (více o titulu)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
12.
Sociální ekonomika
Ladislav Průša, Marie Dohnalová  ·  Wolters Kluwer (2011)
SKLADEM  
Kniha definuje sociální ekonomiku a sociální podniky s použitím zahraničních přístupů i se znalostí české reality. Autoři věnují stěžejní pozornost problematice sociálních služeb a jejich poskytování obecně prospěšnými společnostmi... (více o titulu)
Naše cena: 322 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
13.
Pečovatelská služba a individuální plánování
Marcela Hauke  ·  Grada (2011)
Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci)... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
14.
Případové konference
Věra Bechyňová  ·  Portál (2012)
Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z realizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. Definice PK poslouží jako odrazový můstek pro to, jak definovat a ověřit cíl PK, aby... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Účetnictví a finanční řízení
Miroslav Máče  ·  Grada (2013)
Tato kniha je určena účetním a ekonomům z praxe a rovněž studentům účetnictví převážně příspěvkových organizací a územně správních celků. Je velmi přínosná, a to zejména kapitolami k finanční analýze a finančnímu řízení. Kniha slouží pro pracovníky z prax (více o titulu)
Naše cena: 577 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
16.
Smyslová aktivizace
Lore Wehner, Ylva Schwinghammer  ·  Grada (2013)
Celostní koncept smyslové aktivizace pro osoby velmi staré nebo klienty trpící demencí představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen... (více o titulu)
Naše cena: 346 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
17.
Doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření
Lukáš Rubeš  ·  Systemia (2013)
Rokem 2013 se mění systém zabezpečení na penzi a tato kniha je první, která obsahuje přehled všech novinek. Dozvíte se nové podmínky pro získání státního důchodu a princip jeho výpočtu... (více o titulu)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
18.
Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Věra Malík Holasová  ·  Grada (2014)
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
19.
Psychiatrie pro sociální pracovníky
Ondřej Pěč, Václava Probstová  ·  Portál (2014)
SKLADEM  
Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního modelu s akcentem... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
20.
Podpora lokální ekonomiky
Marek Pavlík  ·  Wolters Kluwer (2016)
Prof. Milan Zelený, autor předmluvy, o publikaci říká: „Marek Pavlík dal dohromady skupinu asi pětadvaceti expertů, kteří k lokální ekonomice mají co říci... (více o titulu)
Naše cena: 330 Kč posíláme do 5 dní
Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. (Henry David Thoreau)
Kávička