popis
Sociální zabezpečení, veřejná správa

Knihy Ekonomika, právo Sociální zabezpečení, veřejná správa

V podkategorii Sociální zabezpečení, veřejná správa se nachází 400 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
SKLADEM  
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
2.
Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu
Marie Šamánková a kolektiv  ·  Grada (2011)
Publikace zpracovává téma lidských potřeb ve zdraví a v nemoci, snaží se o propojení teoretických poznatků z této oblasti s jejich využitím v ošetřovatelském procesu. Zabývá se vybranými teoriemi potřeb, pojetím potřeb ve zdraví, v krizi i v nemoci... (více o titulu)
Naše cena: 85 Kč  (tedy ušetříte 4%) obvykle posíláme do 4 dní
3.
Účetnictví a finanční řízení
Miroslav Máče  ·  Grada (2013)
Tato kniha je určena účetním a ekonomům z praxe a rovněž studentům účetnictví převážně příspěvkových organizací a územně správních celků. Je velmi přínosná, a to zejména kapitolami k finanční analýze a finančnímu řízení. Kniha slouží pro pracovníky z prax (více o titulu)
Naše cena: 577 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
4.
Podpora rodiny
Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová a kolektiv  ·  Portál (2014)
Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce... (více o titulu)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
5.
Manuál paliativní péče o umírající pacienty
Zdeněk Kalvach  ·  Cesta domů (2016)
Knížka předního českého internisty a geriatra vnáší velmi zajímavý a citlivý pohled na paliativní péči, která se u nás začíná etablovat. Je třeba bedlivě sledovat, zda je to stále ještě ona, zda opravdu pomáhá, nezapomíná a dostojí svým proklamovaným... (více o titulu)
Naše cena: 162 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 4 dní
6.
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 27%) obvykle posíláme do 3 dní
7.
Pomáhající profese
Jitka Géringová  ·  Triton (2011)
Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí od pedagogů a lektorů přes zdravotníky, sociální pracovníky až po terapeuty, tedy všem, kdo pracují s lidmi ve vztahu a používají k tomu svou osobnost... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
8.
Sociální péče o seniory
Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu hol (více o titulu)
Naše cena: 311 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
9.
Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Hynek Jeřábek a kolektiv  ·  SLON (2013)
Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
10.
Historie české sociální práce v letech 1918-1948
Pavla Kodymová  ·  Univerzita Karlova v Praze (2015)
Monografie představuje ucelenou a v našich poměrech zatím ojedinělou studii, která se zabývá etablováním sociální práce v české části nově vzniklého samostatného státu. Text se věnuje ustanovování oboru od doby před rozpadem Rakouska-Uherska, přes první.. (více o titulu)
Naše cena: 147 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
11.
Podpora lokální ekonomiky
Marek Pavlík  ·  Wolters Kluwer (2016)
Prof. Milan Zelený, autor předmluvy, o publikaci říká: „Marek Pavlík dal dohromady skupinu asi pětadvaceti expertů, kteří k lokální ekonomice mají co říci... (více o titulu)
Naše cena: 330 Kč obvykle posíláme do 3 dní
12.
Dějiny veřejné správy
Karel Schelle  ·  Wolters Kluwer ČR (2016)
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní... (více o titulu)
Naše cena: 695 Kč obvykle posíláme do 3 dní
13.
Ekonomika a řízení
Jaroslav Rektořík a kolektiv  ·  Ekopress (2007)
Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol... (více o titulu)
Naše cena: 397 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
14.
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Věra Čadilová a kolektiv  ·  Portál (2007)
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče)... (více o titulu)
Naše cena: 381 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
15.
Hranice práva a tolerance
Jiří Přibáň  ·  SLON (1997)
Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty... (více o titulu)
Naše cena: 75 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
16.
Právní dějiny na území Slovenska
Ladislav Vojáček, Karel Schelle  ·  Key publishing (2007)
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je rozdělena na dvě na sebe navazující části. První část je věnovaná období, kdy Slovensko bylo součástí uherského království... (více o titulu)
Naše cena: 723 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
17.
Právo sociálního zabezpečení
Petr Tröster a kolektiv  ·  C. H. Beck (2008)
Jedná se o přepracované a doplněné vydání úspěšné učebnice, zpracované kolektivem zkušených autorů z oblasti právní teorie a praxe. Čtvrté vydání učebnice reaguje na rozsáhlé legislativní změny za uplynulé tři roky... (více o titulu)
Naše cena: 840 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
18.
Pečovatelství I.
Radana Nováková  ·  Triton (2008)
Učební text poskytuje podstatné informace o pečovatelských úkonech zajišťujících základní životní potřeby. Kniha svým stupněm náročnosti poslouží jak žákům oboru sociální péče- pečovatelská činnost, tak laickým pečovatelům... (více o titulu)
Naše cena: 170 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
19.
Peníze jsou krásné
Hans-Peter Zimmermann  ·  Earth Save (2008)
Rodilý Švýcar Hans-Peter Zimmermann je již delší dobu znám jako "trochu jiný" poradce podnikatelů a autor několika bestsellerů v oblasti marketingu, sociální podpory a psychologie úspěchů... (více o titulu)
Naše cena: 304 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
20.
Veřejná správa a právo
C. H. Beck (1997)
Sborník příspěvků z oboru správního práva věnovaný význačnými odborníky této právní discipliny k životnímu jubileu prof. JUDr. Dušana Hendrycha... (více o titulu)
Naše cena: 888 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme. (Miroslav Horníček)
Kávička