Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Ekonomika, právoSociální zabezpečení, veřejná správa

Momentálně se v této nabídce nachází 464 titulů

1.
VOX (2017)
NOVINKA
Chcete investovat do nemovitostí? Máte bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci bytů byli u vás spokojeni... (více o knize)
Naše cena: 383 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 8 dnů
2.
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách... (více o knize)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
3.
Pavla Kodymová  ·  Univerzita Karlova v Praze (2015)
Monografie představuje ucelenou a v našich poměrech zatím ojedinělou studii, která se zabývá etablováním sociální práce v české části nově vzniklého samostatného státu. Text se věnuje ustanovování oboru od doby před rozpadem Rakouska-Uherska, přes první.. (více o knize)
Naše cena: 147 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
4.
František Svoboda a a kolektiv autorů/autorek  ·  Ekopress (2017)
Publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Je určena zájemcům o problematiku... (více o knize)
Naše cena: 358 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
5.
Marie Rozsypalová a a kolektiv autorů/autorek  ·  Informatorium (2010)
Učebnice byla zpracována podle nového rámcově vzdělávacího programu pro SZŠ. První díl seznamuje studenty s definicí ošetřovatelského povolání, vývojem ošetřovatelství, ... (více o knize)
Naše cena: 280 Kč obvykle posíláme do 3 dnů
6.
Roman Kočí  ·  Leges (2017)
Publikace přináší srozumiltený a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z... (více o knize)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 27%) obvykle posíláme do 3 dnů
7.
Oldřich Matoušek  ·  Portál (2011)
Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému ... (více o knize)
Naše cena: 313 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
8.
Chloupková Soňa  ·  Grada (2013)
Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách... (více o knize)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
9.
Na základě několikaleté praxe v různých manažerských pozicích, jako lektoři i inspektoři kvality sociálních služeb a jako spoluautoři několika publikací o poskytování sociálních služeb ... (více o knize)
Naše cena: 249 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
10.
Peter Tavel  ·  Don Bosco (2011)
Aký zmysel má náš život? Aký zmysel má staroba? Chceme spokojnú jeseň života a spokojné deti. Pekne dožiť. Staroba a umieranie nie sú populárne témy. Človek by sa im najradšej vyhol. Spoznajte umenie dobre zostarnúť. (více o knize)
Naše cena: 44 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
11.
Věra Malík Holasová  ·  Grada (2014)
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a... (více o knize)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
12.
Michal Oláh  ·  IRIS (2016)
NA SKLADĚ
Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... (více o knize)
Naše cena: 466 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
13.
Kvetoslava Repková  ·  Epos (2008)
Táto publikácia vznikla ako voľné pokračovanie pôvodnej publikácie autorky "Projektovanie v sociálnej práci - stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky" (2000, Epos Bratisalva, ISBN 80-8057-310-7)... (více o knize)
Naše cena: 155 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
14.
Peter Brnula a Vasko Kusin  ·  IRIS (2013)
Hlavnou témou monografie je fenomén pomoci ako súčasť sociálneho myslenia a neskôr aj sociálnych teórií. V prvých kapitolách je venovaná pozornosť samotnému vymedzeniu fenoménu pomoci v sociálnom myslení z teoreticko-metodologického... (více o knize)
Naše cena: 328 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 10 dnů
15.
Renata Vytejčková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívající dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia Ošetřovatelství a svým pojetím bude... (více o knize)
Naše cena: 351 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
16.
Renata Vytejčková a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2013)
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které... (více o knize)
Naše cena: 313 Kč  (tedy ušetříte 22%) obvykle posíláme do 7 dnů
17.
Oldřich Matoušek  ·  Portál (2013)
NA SKLADĚ
Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím.... (více o knize)
Naše cena: 1 002 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
18.
Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2010)
(1)
Tato publikace navazuje na předcházející díl "Role sestry specialistky". (více o knize)
Naše cena: 350 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 20 dnů
19.
Jana Mlýnková  ·  Grada (2010)
NA SKLADĚ
Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství... (více o knize)
Naše cena: 303 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
20.
Věra Novotná a Vladimír Fejt  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2009)
Sociálně-právní ochrana dětí má v systému veřejného práva významné postavení a v České republice dlouholetou tradici. Výkon sociálně-právní ochrany dětí není zdaleka jednoduchý, ... (více o knize)
Naše cena: 336 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
123456789 … 24

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih. (Thomas Carlyle)
Kávička