popis
Sociální zabezpečení, veřejná správa

Knihy Ekonomika, právo Sociální zabezpečení, veřejná správa

V podkategorii Sociální zabezpečení, veřejná správa se nachází 397 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
SKLADEM  
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
2.
Historie české sociální práce v letech 1918-1948
Pavla Kodymová  ·  Univerzita Karlova v Praze (2015)
Monografie představuje ucelenou a v našich poměrech zatím ojedinělou studii, která se zabývá etablováním sociální práce v české části nově vzniklého samostatného státu. Text se věnuje ustanovování oboru od doby před rozpadem Rakouska-Uherska, přes první.. (více o titulu)
Naše cena: 147 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
3.
Dějiny veřejné správy
Karel Schelle  ·  Wolters Kluwer ČR (2016)
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní... (více o titulu)
Naše cena: 695 Kč posíláme do 5 dní
4.
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 27%) posíláme do 5 dní
5.
Pomáhající profese
Jitka Géringová  ·  Triton (2011)
Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí od pedagogů a lektorů přes zdravotníky, sociální pracovníky až po terapeuty, tedy všem, kdo pracují s lidmi ve vztahu a používají k tomu svou osobnost... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Smyslová aktivizace
Lore Wehner, Ylva Schwinghammer  ·  Grada (2013)
Celostní koncept smyslové aktivizace pro osoby velmi staré nebo klienty trpící demencí představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen... (více o titulu)
Naše cena: 346 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
7.
Sociální péče o seniory
SKLADEM  
Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu hol (více o titulu)
Naše cena: 311 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
8.
Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Hynek Jeřábek a kolektiv  ·  SLON (2013)
Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Trh práce v Evropské unii
Marcela Palíšková  ·  C. H. Beck (2014)
Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost... (více o titulu)
Naše cena: 490 Kč posíláme do 10 dní
10.
Podpora lokální ekonomiky
Marek Pavlík  ·  Wolters Kluwer (2016)
Prof. Milan Zelený, autor předmluvy, o publikaci říká: „Marek Pavlík dal dohromady skupinu asi pětadvaceti expertů, kteří k lokální ekonomice mají co říci... (více o titulu)
Naše cena: 330 Kč posíláme do 5 dní
11.
Ekonomika a řízení
Jaroslav Rektořík a kolektiv  ·  Ekopress (2007)
Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol... (více o titulu)
Naše cena: 397 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Věra Čadilová a kolektiv  ·  Portál (2007)
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče)... (více o titulu)
Naše cena: 292 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
13.
Hranice práva a tolerance
Jiří Přibáň  ·  SLON (1997)
Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty... (více o titulu)
Naše cena: 75 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Právní dějiny na území Slovenska
Ladislav Vojáček, Karel Schelle  ·  Key publishing (2007)
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je rozdělena na dvě na sebe navazující části. První část je věnovaná období, kdy Slovensko bylo součástí uherského království... (více o titulu)
Naše cena: 723 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Právo sociálního zabezpečení
Petr Tröster a kolektiv  ·  C. H. Beck (2008)
Jedná se o přepracované a doplněné vydání úspěšné učebnice, zpracované kolektivem zkušených autorů z oblasti právní teorie a praxe. Čtvrté vydání učebnice reaguje na rozsáhlé legislativní změny za uplynulé tři roky... (více o titulu)
Naše cena: 840 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
16.
Pečovatelství I.
Radana Nováková  ·  Triton (2008)
Učební text poskytuje podstatné informace o pečovatelských úkonech zajišťujících základní životní potřeby. Kniha svým stupněm náročnosti poslouží jak žákům oboru sociální péče- pečovatelská činnost, tak laickým pečovatelům... (více o titulu)
Naše cena: 170 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
17.
Peníze jsou krásné
Hans-Peter Zimmermann  ·  Earth Save (2008)
Rodilý Švýcar Hans-Peter Zimmermann je již delší dobu znám jako "trochu jiný" poradce podnikatelů a autor několika bestsellerů v oblasti marketingu, sociální podpory a psychologie úspěchů... (více o titulu)
Naše cena: 304 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
18.
Veřejná správa a právo
C. H. Beck (1997)
Sborník příspěvků z oboru správního práva věnovaný význačnými odborníky této právní discipliny k životnímu jubileu prof. JUDr. Dušana Hendrycha... (více o titulu)
Naše cena: 888 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
19.
Kdy do důchodu a za kolik
Jan Přib  ·  Grada (2008)
Již 10. vydání této praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2009. Publikace vám podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, ... (více o titulu)
Naše cena: 165 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
20.
Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních dvou týdnů nemoci
Bořivoj Šubrt  ·  ASPI (2009)
Tato publikace podává komplexní výklad poskytování náhrady mzdy, platu, respektive i odměny z dohody o pracovní činnosti zaměstnancům zaměstnavatelem od 1. 1. 2009. Jde o novou právní úpravu v zákoníku práce ... (více o titulu)
Naše cena: 176 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. (Ladislav Klíma )
Kávička