popis
Mezinárodní právo

Knihy Ekonomika, právo Mezinárodní právo

V podkategorii Mezinárodní právo se nachází 618 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Česko - čínské vztahy po roce 1989
Rudolf Fürst  ·  Karolinum (2010)
Čína je v Čechách tradičně velmi populární exotickou zemí, okouzlující svou starou kulturou. Současně představuje mimořádnou ekonomickou příležitost... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
2.
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
Šárka Waisová  ·  Aleš Čeněk (2011)
Metody a techniky budování míru - ať už jsou označované jako řešení konfliktů, transformace konfliktů či řízení konfliktů - se stávají stále složitější, což je dáno zejména vývojem charakteru konfliktů a mezinárodního sytému v posledních desetiletích... (více o titulu)
Naše cena: 327 Kč posíláme do 10 dní
3.
Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii
Milan Palát  ·  Key publishing (2015)
Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 217 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Japonská ekonomika ve 21. století
Zuzana Stuchlíková  ·  Oeconomica (2014)
Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do... (více o titulu)
Naše cena: 777 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
5.
Internetové právo
Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje. Zkušený autorský tým složený z... (více o titulu)
Naše cena: 474 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
6.
V pasti eura
Hans-Werner Sinn  ·  Centrum pro studium demokracie a kultury (2016)
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé země eurozóny, tvořené skupinou kulturně a hospodářsky velmi rozdílných států, jsou kvůli jeho přijetí dlouhodobě... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
7.
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová  ·  Leges (2016)
Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítila. Opomíjeným... (více o titulu)
Naše cena: 266 Kč  (tedy ušetříte 23%) posíláme do 5 dní
8.
Mezinárodní daňové vztahy
Hana Skalická  ·  Wolters Kluwer (2017)
Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých... (více o titulu)
Naše cena: 420 Kč  (tedy ušetříte 23%) posíláme do 10 dní
9.
Zákon o střelných zbraních a střelivu
Libor Kovárník; Milan Martínek  ·  Naše vojsko (2009)
Kniha je určena pro širokou veřejnost zabývající se problematikou zbraní a střeliva a je využitelná jako pomůcka v přípravě na zkoušku odborné způsobilosti každého žadatele o vydání zbrojního průkazu. Obsahuje aktuální znění zákona o střelných zbraní... (více o titulu)
Naše cena: 176 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Češi a Němci
Václav Makrlík  ·  Ideál (2009)
Autor podává svůj výklad historie vztahů Čechů a Němců netradičním způsobem s mnoha originálními postřehy a někdy i odvážnými tvrzeními. Hledá v těchto vztazích dějinné souvislosti, které ovlivňují i současnou evropskou a světovou politickou scénu... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Římské právo PU6
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva ro... (více o titulu)
Naše cena: 470 Kč posíláme do 10 dní
12.
Právo - Občanský a společenskovědní základ
Jaroslav Zlámal, Jana Bellová, Jakub Haluza  ·  Computer Media (2013)
Řešení série příkladů a cvičení pro předmět Základy společenských věd - Právo. Cvičebnice plně koresponduje s učebnicí a obsahuje různé druhy cvičení a příkladů... (více o titulu)
Naše cena: 276 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
13.
Právo - Občanský a společenskovědní základ
Jaroslav Zlámal, Jana Bellová, Jakub Haluza  ·  Computer Media (2013)
Série příkladů a cvičení pro předmět Základy společenských věd - Právo. Cvičebnice plně koresponduje s učebnicí a obsahuje různé druhy cvičení a příkladů... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Ochrana civilního obyvatelstva v globálním měřítku
Jiří Víšek a kolektiv  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Publikace je svou povahou určena širokému spektru čtenářů a to jak z oblasti medzinárodní právní praxe, tak i studentské veřejnosti. Publikace v mnoha ohledech poskytuje nejen ucelený přehled o problematice ochrany civilistů v medzinárodních (více o titulu)
Naše cena: 219 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu
Andriy Ruban  ·  Aleš Čeněk (2013)
Monografie se soustředí na teoretické a empirické analýzy toků ropy a zemního plynu v Euroasii a mapuje tranzitní pozici Ukrajiny v regionálním... (více o titulu)
Naše cena: 320 Kč posíláme do 10 dní
16.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku
Dana Ondrejová  ·  C. H. Beck (2014)
Publikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad... (více o titulu)
Naše cena: 1 103 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
17.
Nejvyšší soud USA
Jan Kust  ·  Ústav práva a právní vědy (2013)
Autoři Jan Kust a Roman Joch si postavili laťku hodně vysoko, protože pojednání o nejvyšší justiční instanci kolébky konzervativněliberální demokracie je tématem, které v českém literárním prostředí traktováno dosud nebylo. Na své si tak přijdou... (více o titulu)
Naše cena: 552 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
18.
Mezinárodní politika
Oskar Krejčí  ·  Ekopress (2014)
(2)
Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící: pohled na válku v televizním přenosu se podobá hranému filmu, nákup... (více o titulu)
Naše cena: 967 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
19.
Dějiny mezinárodních vztahů
Zdeněk Veselý  ·  Aleš Čeněk (2014)
(3)
Publikace podává souhrnný a podrobný, ale přitom velmi přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od počátku lidské... (více o titulu)
Naše cena: 779 Kč posíláme do 10 dní
20.
Přelom
Ilona Švihlíková  ·  Inaque.sk (2014)
(2)
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako o skutečně přelomové době, kdy se nebývale vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Autorka pokračuje v kritickém náhledu překonávajícím omezené mantinely... (více o titulu)
Naše cena: 456 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha. (Francesco Petrarca)
Kávička