popis
Mezinárodní právo

Knihy Ekonomika, právo Mezinárodní právo

V podkategorii Mezinárodní právo se nachází 633 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu
Monografie je věnována analýze nejvýznamnějších moderních instrumentů mezinárodního práva trestního (smluvní povahy), zaměřuje se v prvé řadě na terorismus... (více o titulu)
Naše cena: 848 Kč obvykle posíláme do 18 dní
2.
Právní dějiny mimoevropských zemí
Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.  ·  Aleš Čeněk (2011)
Publikace o mimoevropských právních dějinách podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich počátků... (více o titulu)
Naše cena: 297 Kč obvykle posíláme do 8 dní
3.
Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv
Veronika Bílková  ·  Aleš Čeněk (2014)
Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? A do jaké míry toto právo ohrožuje boj proti terorismu? Takové otázky si klade tato publikace, která nabízí komplexní pohled na problematiku.... (více o titulu)
Naše cena: 380 Kč obvykle posíláme do 8 dní
4.
Dokumenty ke studiu mezinárodního práva
Josef Mrázek  ·  Aleš Čeněk (2004)
Předkládané dokumenty jsou určeny především studentům právnických fakult a jiných humanitních oborů. Mohou být ovšem užitečné i novinářům, pracovníkům státních a společenských orgánů, příslušníkům ozbrojených sil... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč obvykle posíláme do 8 dní
5.
Proč státy selhávají
James Robinson, Daron Acemoglu  ·  Argo, Dokořán (2015)
Tato čtivě napsaná kniha odpovídá na otázku, která mate odborníky už po staletí: proč jsou některé země bohaté a jiné chudé, proč je rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, hojnost jídla a hladovění? (více o titulu)
Naše cena: 473 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem
Viktor Vaške  ·  ASPI (2006)
Tento soubor judikatury zahrnuje rozhodnutí týkající se otázek občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem, a to zejména pravomoci soudů ve vztahu k cizině... (více o titulu)
Naše cena: 296 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
7.
Euro a ekonomiky v transformaci
Hans Tietmeyer  ·  Liberální institut (1999)
Prezident Bundesbanky ve své přednášce u příležitosti udělení Výroční ceny Liberálního institutu hovoří o nutnosti podporovat konkurenceschopnost všech sektorů ekonomiky jako nutné reakci na vytvoření jednotné evropské měny... (více o titulu)
Naše cena: 95 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
8.
China, Inc.
Ted C. Fishman  ·  Alfa (2006)
Čína je dnes vidět všude – ve zprávách, v ekonomickém tisku, na pracovištích, při každé návštěvě nákupního centra. Provokativní, aktuální a dramatický popis z pera novináře Teda C. Fishmana o proměně Číny v průmyslovou supervelmoc vysvětluje... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Měnová integrace
Lubor Lacina  ·  C. H. Beck (2007)
Kniha „Měnová integrace – náklady a přínosy členství v měnové unii“, která se vám dostává do rukou, je vyústěním mnohaletého studia a zájmu autorů o problematiku evropské měnové integrace. (více o titulu)
Naše cena: 911 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Evropské veřejné právo
Richard Pomahač  ·  ASPI (2004)
Úvod do studia evropského veřejného práva, který poprvé v české odborné literatuře věnuje značnou pozornost historicko-srovnávacímu rozboru vývoje veřejného práva přesahujícího hranice jednotlivých evropských států... (více o titulu)
Naše cena: 367 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
11.
Analýza a řízení rizik v dopravě
Aleš Janota, Pavel Přibyl, Juraj Spalek  ·  BEN - technická literatura (2008)
Tragické události v alpských silničních tunelech, kdy zahynuly desítky lidí, vyvolaly celoevropskou reakci, která vyvrcholila Evropskou směrnicí o jednotné bezpečnosti v tunelech na trans-evropské komunikační síti... (více o titulu)
Naše cena: 523 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
12.
Základy práva ES a EU
Martin Janků  ·  Key publishing (2006)
Členstvím České republiky v EU začal v rámci českého právního řádu platit rozsáhlý soubor právních předpisů, nazývaný jako acquis communautaire a vytvářející právní podmínky pro plné zapojení státu i jednotlivců do výhod, ale i závazků... (více o titulu)
Naše cena: 157 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
13.
Mezinárodní účetní a daňové standardy
Jiří Ficbauer, David Ficbauer  ·  Key publishing (2007)
Jedním z významných trendů současného světa je integrace charakteristická svými globálními rozměry. Ta je spojena s řadou rysů vysvětlujících hlavní příčiny vzniku poptávky po uceleném jednotném světovém účetnictví... (více o titulu)
Naše cena: 105 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Evropská politika sjednoceného Německa 1990-1999
Dagmar Moravcová, Běla Plechanovová, Jan Kreidl  ·  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (2000)
Studie, které ukazují, že evropská politika Německa se i po sjednocení řídí základními principy dosavadní politiky SRN, lze charakterizovat jako prozatímní a autoři je také považují za počátek diskuse a dalšího výzkumu... (více o titulu)
Naše cena: 160 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
15.
Mezinárodní právo veřejné
Pavel Šturma, Čestmír Čepelka  ·  C. H. Beck (2008)
Předkládaná publikace je jednotnou a ucelenou učebnicí, pojednávající o problémech obecných i zvláštních, navazující na tradice české a evropské doktríny. V deseti rozsáhlých kapitolách přibližuje historii mezinárodního práva a jeho nauky... (více o titulu)
Naše cena: 990 Kč obvykle posíláme do 8 dní
16.
Daň z přidané hodnoty směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH
C. H. Beck
Tento sešit obsahuje daň z přidané hodnoty, směrnice rady o společném systému DPH, prominutí DPH a vrácení DPH zahraničním osobám... (více o titulu)
Naše cena: 106 Kč obvykle posíláme do 8 dní
17.
Koncerny v komunitárním právu
Tomáš Doležil  ·  Auditorium (2008)
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva... (více o titulu)
Naše cena: 380 Kč obvykle posíláme do 8 dní
18.
Rovnost v odměňování žen a mužů
Barbara Havelková  ·  Auditorium (2007)
Publikace předkládá právní analýzu institutu rovného odměňování tak, jak ji koncipuje český právní řád a právo Evropské unie, zejména judikatura Evropského soudního dvora... (více o titulu)
Naše cena: 191 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
19.
Sportovní právo s mezinárodním prvkem
Pavel Hamerník  ·  Auditorium (2007)
Publikace se zabývá vztahem evropského práva k pravidlům sportovních asociací jak jej definovaly ve své rozhodovací praxi Evropský soudní dvůr či Komise EU... (více o titulu)
Naše cena: 240 Kč obvykle posíláme do 8 dní
20.
Základy evropského práva
Waltraud Hakenberg  ·  C. H. Beck (2005)
Druhé vydání publikace poskytuje přehled o základních rysech práva Evropských společenství, zejména se zaměřuje na pravidla týkající se hospodářství. (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Spálené knihy osvítily svět. (Ralph Waldo Emerson)
Kávička