popis
Mezinárodní právo

Knihy Ekonomika, právo Mezinárodní právo

V podkategorii Mezinárodní právo se nachází 624 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
Šárka Waisová  ·  Aleš Čeněk (2011)
Metody a techniky budování míru - ať už jsou označované jako řešení konfliktů, transformace konfliktů či řízení konfliktů - se stávají stále složitější, což je dáno zejména vývojem charakteru konfliktů a mezinárodního sytému v posledních desetiletích... (více o titulu)
Naše cena: 327 Kč obvykle posíláme do 8 dní
2.
Přelom
Ilona Švihlíková  ·  Inaque.sk (2014)
(2)
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako o skutečně přelomové době, kdy se nebývale vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Autorka pokračuje v kritickém náhledu překonávajícím omezené mantinely... (více o titulu)
Naše cena: 456 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
3.
Základní práva
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv... (více o titulu)
Naše cena: 930 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
4.
Rusko a střední Evropa v 18. století - I. díl
František Stellner  ·  Set Out (2009)
Kniha je rozsáhlou studií dějin Ruska v 18. století. Přední český historik František Stellner zde rozpracoval politický a diplomatický vývoj carského Ruska s ohledem na mezinárodní vztahy a konsekvence z toho vyplývající. Vydaná práce je prvním dílem, ... (více o titulu)
Naše cena: 312 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
5.
Úmluva CMR
Pavel Sedláček  ·  VOX (2009)
Úmluva CMR (Komentář) po mnoha letech od poslední vydané publikace v 80-tých letech minulého století zohledňuje poslední názory na výklad jednotlivých ustanovení Úmluvy... (více o titulu)
Naše cena: 728 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
6.
Právo mezinárodního obchodu
Naděžda Rozehnalová  ·  Wolters Kluwer (2010)
Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu – části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva vytvářeného na úrovni... (více o titulu)
Naše cena: 743 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
7.
Metody a zásady interpretace práva
Jan Wintr  ·  Auditorium (2013)
Podle ústavy je soudce vázán zákonem. Co to ale v praxi znamená? Právní věda odkazuje na čtyři metody interpretace práva: jazykovou, systematickou, historickou... (více o titulu)
Naše cena: 447 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
8.
Regulace pojišťovnictví v EU
Jaroslav Mesršmíd  ·  Professional Publishing (2015)
Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku... (více o titulu)
Naše cena: 226 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
9.
Tvorba a analýza zahraniční politiky
Radka Druláková  ·  Oeconomica (2011)
Analýza zahraniční politiky nabízí pestrou paletu koncepčních nástrojů, které umožňují lépe porozumět chování státu v mezinárodních vztazích, odlišit podstatné informace od nepodstatných a předkládat alternativy pro zahraničněpolitická rozhodování... (více o titulu)
Naše cena: 261 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
10.
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová  ·  Leges (2016)
Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítila. Opomíjeným... (více o titulu)
Naše cena: 266 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
11.
Zákon o střelných zbraních a střelivu
Libor Kovárník; Milan Martínek  ·  Naše vojsko (2009)
Kniha je určena pro širokou veřejnost zabývající se problematikou zbraní a střeliva a je využitelná jako pomůcka v přípravě na zkoušku odborné způsobilosti každého žadatele o vydání zbrojního průkazu. Obsahuje aktuální znění zákona o střelných zbraní... (více o titulu)
Naše cena: 176 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
12.
Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu
Andriy Ruban  ·  Aleš Čeněk (2013)
Monografie se soustředí na teoretické a empirické analýzy toků ropy a zemního plynu v Euroasii a mapuje tranzitní pozici Ukrajiny v regionálním... (více o titulu)
Naše cena: 320 Kč obvykle posíláme do 8 dní
13.
Nejvyšší soud USA
Jan Kust  ·  Ústav práva a právní vědy (2013)
Autoři Jan Kust a Roman Joch si postavili laťku hodně vysoko, protože pojednání o nejvyšší justiční instanci kolébky konzervativněliberální demokracie je tématem, které v českém literárním prostředí traktováno dosud nebylo. Na své si tak přijdou... (více o titulu)
Naše cena: 552 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Mezinárodní politika
Oskar Krejčí  ·  Ekopress (2014)
SKLADEM  (2)
Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící: pohled na válku v televizním přenosu se podobá hranému filmu, nákup... (více o titulu)
Naše cena: 967 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
15.
Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii
Milan Palát  ·  Key publishing (2015)
SKLADEM  
Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 217 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
16.
Japonská ekonomika ve 21. století
Zuzana Stuchlíková  ·  Oeconomica (2014)
Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do... (více o titulu)
Naše cena: 777 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
17.
Zemědělské právo
Milan Damohorský, Hana Müllerová  ·  Aleš Čeněk (2016)
Publikace podává ucelený přehled a výklad problematiky české právní úpravy jako obecné, tak i zvláštní, a to na jednotlivých úsecích zemědělství, navíc i v unijním a mezinárodním kontextu. Zabývá se nejen rostlinnou a živočišnou výrobou, ale i mysli... (více o titulu)
Naše cena: 326 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
18.
Internetové právo
Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje. Zkušený autorský tým složený z... (více o titulu)
Naše cena: 474 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
19.
V pasti eura
Hans-Werner Sinn  ·  Centrum pro studium demokracie a kultury (2016)
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé země eurozóny, tvořené skupinou kulturně a hospodářsky velmi rozdílných států, jsou kvůli jeho přijetí dlouhodobě... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
20.
Mezinárodní daňové vztahy
Hana Skalická  ·  Wolters Kluwer (2017)
Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých... (více o titulu)
Naše cena: 521 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. (Victor Hugo )
Kávička