popis
Ekonomické teorie

Knihy Ekonomika, právo Ekonomické teorie

V podkategorii Ekonomické teorie se nachází 517 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
Druhé a rozšířené vydání jedné z vůbec nejúspěšnějších knih českého autora... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
2.
Mikroekonomie
Další vydání úspěšné učebnice, bohatě doplněné o aktualizované příklady z domácího ekonomického prostředí, analyzuje chování a rozhodování jednotlivých mikroekonomických subjektů na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů... (více o titulu)
Naše cena: 740 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
3.
Kniha ekonomie
Nakladatelství Universum (2014)
Co se děje při recesi? Jak fungují peníze? Proč platíme daně? Ekonomie ovlivňuje každou stránku našich životů, od způsobu, jak cestujeme do práce, až po rozhodování, za co utratíme své peníze – a velké ekonomické myšlenky nepřetržitě utvářejí náš svět... (více o titulu)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 4 dní
4.
Soumrak homo economicus
(3)
Soumrak homo economicus navazuje na úspěšnou Sedláčkovu prvotinu Ekonomie dobra a zla... (více o titulu)
Naše cena: 123 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
5.
Přelom
Ilona Švihlíková  ·  Inaque.sk (2014)
(2)
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako o skutečně přelomové době, kdy se nebývale vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Autorka pokračuje v kritickém náhledu překonávajícím omezené mantinely... (více o titulu)
Naše cena: 456 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
6.
Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii
Milan Palát  ·  Key publishing (2015)
Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 217 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
7.
Makroekonomie
Robert Holman  ·  C. H. Beck (2010)
Makroekonomie je obtížná disciplína. Zachycuje a spojuje velký počet ekonomických vztahů, které nelze pochopit bez použití poměrně abstraktních teoretických modelů... (více o titulu)
Naše cena: 789 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
8.
Makroekonomie
Učebnice makroekonomie pro studenty ekonomických fakult vysokých škol, která se přednostně zaměřuje na moderní makroekonomické koncepce... (více o titulu)
Naše cena: 645 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
9.
Prosperující podnik v regionálním kontextu
Ivana Kraftová, Pavlína Prášilová  ·  Wolters Kluwer (2013)
Kniha akcentuje interdisciplinární přístup, netradičně volená struktura propojuje poznatky mikroekonomie, podnikové ekonomiky a finančního řízení s mezoekonomickým, tj. regionálním a odvětvovým, pohledem. Měla by být mostem mezi akademickou... (více o titulu)
Naše cena: 325 Kč obvykle posíláme do 3 dní
10.
Matematika v ekonomii a ekonomice
Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření. Publikace pokrývá problematiku, která je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, oproti jiným učebnicím však... (více o titulu)
Naše cena: 370 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
11.
Tvorba a analýza zahraniční politiky
Radka Druláková  ·  Oeconomica (2011)
Analýza zahraniční politiky nabízí pestrou paletu koncepčních nástrojů, které umožňují lépe porozumět chování státu v mezinárodních vztazích, odlišit podstatné informace od nepodstatných a předkládat alternativy pro zahraničněpolitická rozhodování... (více o titulu)
Naše cena: 261 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
12.
Jak jsme se stali kolonií
Ilona Švihlíková  ·  Rybka Publishers (2015)
Kam jsme za posledních pětadvacet let došli? V jaké „kondici“ se Česká republika dnes nachází? A především: Kam směřujeme? Renomovaná ekonomka s politologickým vzděláním ve své nové knize s provokativním, leč bohužel přiléhavým názvem Jak jsme se stali... (více o titulu)
Naše cena: 245 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
13.
Velký rozklad
Niall Ferguson  ·  Argo (2016)
Symptomy úpadku dnes vidíme všude kolem sebe: zpomalování růstu, drtivé zadlužení, narůstající nerovnost, stárnutí populace, protispolečenské jednání. Co přesně se vlastně pokazilo? Podle Fergusona je problém v tom, že se rozkládají naše instituce... (více o titulu)
Naše cena: 236 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
14.
Makroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2017)
NOVINKA  
Již třetí vydání uznávané učebnice makroekonomie reaguje na aktuální vývoj českého a světového ekonomického prostředí. Vedle již ověřených makroekonomických poznatků věnují autoři pozornost novým jevům a jejich odborné interpretaci. Dozvíte se více... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 8 dní
15.
Makroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2013)
Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických dějů v době, kdy je ekonomika ve stadiu recese, jejíž důsledky dopadají na širokou veřejnost. V knize proto najdete i odpovědi na otázky, jako jsou například... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
16.
Ekonomie a ekonomika
Václav Klaus  ·  Knižní klub (2006)
I když se mé psaní v tomto desetiletí stále více přesouvalo k mimoekonomickým tématům, ekonomických textů a projevů, doma i v zahraničí, bylo - jak je vidět - více než dost... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 4 dní
17.
Ztracené bilióny dolarů
Charles R. Morris  ·  Computer Press (2009)
Svět se zaseknul v hrůzné finanční krizi a pozvolna se potopil do recese. Během uplynulého období vlády rozdaly biliony dolarů na úvěrech, akciových infuzích a sanacích... (více o titulu)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
18.
Základy financí
Jan Černohorský, Petr Teplý  ·  Grada (2011)
Přednost knihy spočívá v komplexnosti teoretických a praktických poznatků z oblasti financí. Zahrnuje všechny oblasti financí, teoretické vysvětlení základních charakteristik a uvádí praktické implikace... (více o titulu)
Naše cena: 303 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
19.
Globalizovaný Západ
Hervé Juvin, Gilles Lipovetsky  ·  Prostor (2012)
(1)
Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení... (více o titulu)
Naše cena: 266 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 7 dní
20.
Úvod do mikroekonomie
Miloslav Keřkovský, Jiří Luňáček  ·  C. H. Beck (2012)
Faktory a veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, nejsou většinou přímo objektivně měřitelné. (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. (Milan Kenda)
Kávička