popis
Ekonomické teorie

Knihy Ekonomika, právo Ekonomické teorie

V podkategorii Ekonomické teorie se nachází 536 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Jak se loví hlupáci
George Akerlof, Robert Shiller  ·  Management Press (2017)
Ve své provokativní publikaci, plné přesvědčivých a výstižných příkladů ze života, její autoři, zpochybňují klasickou tezi moderní ekonomie, tradovanou již od dob Adama Smithe, že neviditelná ruka trhu vždy přináší... (více o titulu)
Naše cena: 351 Kč  (tedy ušetříte 12%) obvykle posíláme do 5 dní
2.
Mikroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2013)
Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro lai (více o titulu)
Naše cena: 408 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
3.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
Druhé a rozšířené vydání jedné z vůbec nejúspěšnějších knih českého autora... (více o titulu)
Naše cena: 515 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
4.
Soumrak homo economicus
(3)
Soumrak homo economicus navazuje na úspěšnou Sedláčkovu prvotinu Ekonomie dobra a zla... (více o titulu)
Naše cena: 123 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
5.
Velký rozklad
Niall Ferguson  ·  Argo (2016)
Symptomy úpadku dnes vidíme všude kolem sebe: zpomalování růstu, drtivé zadlužení, narůstající nerovnost, stárnutí populace, protispolečenské jednání. Co přesně se vlastně pokazilo? Podle Fergusona je problém v tom, že se rozkládají naše instituce... (více o titulu)
Naše cena: 236 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
6.
Mikroekonomie
Jiří Beneš, Jiří Luňáček  ·  Akademické nakladatelství CERM (2006)
Publikace se zabývá základy mikroekonomické analýzy. Jsou zde popsány základní přístupy k analýze chování mikroekonomických subjektů a využití těchto znalostí v praxi. Pozornost je věnována i problematice rizika v rozhodování spotřebitele... (více o titulu)
Naše cena: 187 Kč posíláme do 9 dní
7.
Dějiny ekonomického myšlení
Robert Holman a kolektiv  ·  C. H. Beck (2005)
Čtenáři se dostává do rukou 3. vydání úspěšné publikace, které reaguje na příznivý ohlas předchozích dvou vydání. Je rozšířeno o některé pasáže, jako je například škola Salamanky, škola reálného hospodářského cyklu nebo ekonomická analýza práva... (více o titulu)
Naše cena: 720 Kč posíláme do 9 dní
8.
Globalizovaný Západ
Gilles Lipovetsky, Hervé Juvin  ·  Prostor (2012)
(1)
Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení... (více o titulu)
Naše cena: 266 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
9.
Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy
Hana Kunešová a kolektiv  ·  C. H. Beck (2014)
Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a stále se měnící problematiku. Pozornost je mimo jiné... (více o titulu)
Naše cena: 793 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
10.
Makroekonomie
Učebnice makroekonomie pro studenty ekonomických fakult vysokých škol, která se přednostně zaměřuje na moderní makroekonomické koncepce... (více o titulu)
Naše cena: 645 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
11.
Makroekonomie
Robert Holman  ·  C. H. Beck (2010)
Makroekonomie je obtížná disciplína. Zachycuje a spojuje velký počet ekonomických vztahů, které nelze pochopit bez použití poměrně abstraktních teoretických modelů... (více o titulu)
Naše cena: 789 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
12.
Mikroekonomie
Další vydání úspěšné učebnice, bohatě doplněné o aktualizované příklady z domácího ekonomického prostředí, analyzuje chování a rozhodování jednotlivých mikroekonomických subjektů na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů... (více o titulu)
Naše cena: 740 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
13.
Sociální ekonomika
Ladislav Průša, Marie Dohnalová  ·  Wolters Kluwer (2011)
SKLADEM  
Kniha definuje sociální ekonomiku a sociální podniky s použitím zahraničních přístupů i se znalostí české reality. Autoři věnují stěžejní pozornost problematice sociálních služeb a jejich poskytování obecně prospěšnými společnostmi... (více o titulu)
Naše cena: 322 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 2 dní
14.
Mikroekonomie - teorie a praxe
Bohuslav Sekerka, Josef Brčák, Roman Svoboda  ·  Aleš Čeněk (2013)
Použití určité ekonomické teorie může mít příznivý, či nepříznivý vliv na celkovou ekonomickou situaci a na společnost. Profesionální využití metod... (více o titulu)
Naše cena: 378 Kč obvykle posíláme do 18 dní
15.
(R)evoluční ekonomie o systému a lidech
Ekonom Tomáš Sedláček si s publicistou Romanem Chlupatým k debatě na toto téma přizval amerického anarchistu Davida Graebera, jednoho z vůdců světového hnutí Occupy, ale též uznávaného antropologa a autora světového bestselleru Dluh: prvních 5000 let. (více o titulu)
Naše cena: 141 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
16.
Kniha ekonomie
Nakladatelství Universum (2014)
Co se děje při recesi? Jak fungují peníze? Proč platíme daně? Ekonomie ovlivňuje každou stránku našich životů, od způsobu, jak cestujeme do práce, až po rozhodování, za co utratíme své peníze – a velké ekonomické myšlenky nepřetržitě utvářejí náš svět... (více o titulu)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
17.
Ekonomie bez mýtů a iluzí
Jan Urban  ·  Grada (2014)
Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze? Pravice i levice používá pro obhajobu... (více o titulu)
Naše cena: 256 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
18.
Přelom
Ilona Švihlíková  ·  Inaque.sk (2014)
(2)
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako o skutečně přelomové době, kdy se nebývale vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Autorka pokračuje v kritickém náhledu překonávajícím omezené mantinely... (více o titulu)
Naše cena: 456 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 4 dní
19.
Makroekonomie - teorie a praxe
Bohuslav Sekerka, Josef Brčák, Dana Stará  ·  Aleš Čeněk (2014)
Tato publikace představuje souhrn základních kapitol vybraných ekonomických teorií, na které je pochopitelně možné dále navazovat hlubšími a složitějšími teoriemi a analýzami. Nemá za cíl představit podrobné a rozsáhle makroekonomické principy a teorie... (více o titulu)
Naše cena: 343 Kč posíláme do 9 dní
20.
Matematika v ekonomii a ekonomice
Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření. Publikace pokrývá problematiku, která je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, oproti jiným učebnicím však... (více o titulu)
Naše cena: 370 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 9 dní
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.  (Honoré De Balzac)
Kávička